Hadith
Snel zoeken:
 Titel
De Profeet (v.z.m.h.) zei: Allah vergeeft een martelaar alle zonden behalve de schuld. (Moesliem) Allah vergeeft een martelaar alle zonden behalve de schuld    
Djabir heeft overgeleverd dat de heilige Profeet (v.z.m.h.) zei: Als een moslim een boom plant, wordt alles wat ervan gegeten wordt tot zijn liefdadigheid gerekend. Wat ervan gestolen wordt, is liefdadigheid en wat er van onttrokken wordt, is liefdadigheid. Als een moslim een boom plant, wordt alles wat ervan gegeten wordt tot zijn liefdadigheid gerekend    
De Profeet (v.z.m.h.) zei: Als iemand sterft, terwijl hij nog (verplichte) vasten moet doen, moeten zijn erfgenamen voor hem vasten. (Boekhariee & Moesliem) Als iemand sterft terwijl hij nog moest vasten, moeten zijn erfgenamen voor hem vasten    
Er in overgeleverd dat er een man naar de profeet toe kwam en vroeg: O Boodschapper van Allah (swt) Vergeeft me mij? Waarop hij antwoorde: Waarom zal ik jou niet vergeven als ik zelf ook wil dat Allah mij vergeeft.Overgeleverd door Boekhari Barmhartigheid    
Jareer Ibn Abdullah, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  Barmhartigheid voor de mensen    
Amraan Ibn Husaïn, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  Bedeesdheid is de sleutel tot het goede    
Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: De Profeet, Allahs zegen en vrede zij met hem, liep op een markt langs een hoop etenswaren die niet gewogen waren. Hij stak zijn hand erin en voelde nattigheid aan zijn vingers. Daarop heeft hij gevraagd:  Bedrog is ongeoorloofd    
De Profeet (v.z.m.h.) zei: wanneer je opstaat voor het gebed, bid dan alsof het je laatste gebed is. (Sah’ih’) Bid alsof het je laatste gebed is    
Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd dat een zwarte man of vrouw, die de moskee veegde, overleden was. De Profeet, Allahs zegen en vrede zij met hem, had naar hem gevraagd. Zij vertelden hem dat hij was overleden. Toen zei Hij:  De aandacht van de Islam voor de moskeeën    
Ibn Masud heeft overgeleverd:  De aanmoediging om de waarheid te vertellen en de waarschuwing tegen het vertellen van onwaarheden    
Naar een overlevering van Muath Ibn Jabal, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft de Profeet, Allahs zegen en vrede zij met hem, gezegd: Op de dag van de opstanding zal er geen dienaar een stap verder zetten voordat die gevraagd wordt over vier dingen; waar hij zijn leven heeft doorgebracht, wat hij in zijn jeugd uitvoerde, hoe hij zijn geld heeft verdiend en uitgegeven en wat hij met zijn kennis heeft gedaan.[overgeleverd door Tabarani] De aanmoediging om zich voor te bereiden op de dag des oordeels    
Aboe Ad-dardaa, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  De aanmoediging tot het vergaren van kennis.    
In een overlevering van Anas, moge Allah met hem tevreden zijn,zegt hij:  De band met familieleden    
De Profeet (v.z.m.h.) zei: De wereld is slechts een voorziening en de beste voorziening van de wereld is een goede vrouw.(Moesliem) De beste voorziening van de wereld is een goede vrouw    
De Profeet (v.z.m.h.) heeft gezegd: De engelen vragen vergevenis bij Allah voor de vastende totdat zij hen vasten verbreken. (Sah’ih’) De engelen vragen vergiffenis bij Allah voor de vastende totdat zij hen vasten verbreken    
Naar een overlevering van Abdullah Ibn Amr Ibn Alaas, moge Allah met hem tevreden zijn, vroeg een man aan de Profeet, Allahs zegen en vrede zij met hem: Wat is het beste in de Islam? Hij zei: Te eten geven en het begroeten van degenen die je kent en ook hen die je niet kent met  De goedgunstigheid van en de opdracht tot de "as-salaam", d.w.z. de begroeting    
Othman Ibn Affan, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  De goedgunstigheid van het leren van de Koran en het onderwijzen ervan bij anderen    
Anas Ibn Maalik, moge Allah met hem tevreden zijn heeft overgeleverd:  De goedgunstigheid van het planten en kweken    
Anas, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  De heerlijkheid van het geloof    
Abu Mousa Alashari, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  De invloed van vrienden    
Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  De Islam draagt op tot het ontwikkelen van kracht    
Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  De Islam kent meerdere wegen die tot het verrichten van het goede leiden    
Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: De Profeet, Allahs zegen en vrede zij met hem, vervloekte de steekpenninggever en -nemer. [uiteindelijke overlevering door Ahmad] De Islam verbiedt steekpenningen    
De Profeet (v.z.m.h.) zei: De meest geliefde daad bij Allah is een daad die aanhoudend is, ook al is het maar weinig. (Sah’ih’) De meest geliefde daad bij Allah is een daad die aanhoudend is    
Overgeleverd door Samura bin Jumdub dat De Profeet (v.z.m.h.) zei: De meest sierbare woorden tot Allah zijn; Subhanna Allah, Alhamdoelillah, La ilaha illa Allah Allahuakbar. (door Moesliem) De meest sierbare woorden tot Allah zijn; Subhanna Allah, Alhamdoelillah, La ilaha illa Allah Allahuakbar.    
Abu Mousa Alashari, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: Ik zei: O gezant van Allah, wie is de beste onder de moslims? Hij zei: Wie andere moslims geen last bezorgt met zijn mond of zijn hand.[De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie] De mond en de hand bedwingen tegen het benadelen van anderen    
Omar Ibn oel-khattaab, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  De oprechtheid in het verrichten van de daden    
Abu Mousa, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  De samenwerking tussen gelovigen    
Abu Mousa Alashari, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  De verdienstelijkheid van het gedenken van Allah    
Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  De waarschuwing tegen het kwaad worden    
Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  De wederzijdse rechten en plichten van buren onderling    
Abu Mousa Alashari, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  De welgezindheid van Allah voor het zich inspannen op Allah's weg tijdens de Jihad    
De Profeet (v.z.m.h.) heeft gezegd: ‘De wereld is een gevangenis voor de gelovige, en een paradijs voor de ongelovige’. (Sahih Moeslim) De wereld is een gevangenis voor de gelovige, en een paradijs voor de ongelovige    
Abdullah Ibn Omar, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft gezegd:  De zuilen van de Islam    
Overgeleverd door Aboe hoeraira dat De Profeet (v.z.m.h.) zei: Denk aan de beëindeger van genietingen, De dood. (Tirmidi & An-nasaa-ie) Denk aan de dood    
Abu Thar, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: Deugdzame uitlatingen en vrolijkheid    
De Profeet (v.z.m.h.) heeft gezegd: ‘Druk elkaar op het hart om vrouwen goed te behandelen (Moesliem) Druk elkaar op het hart om vrouwen goed te behandelen    
Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: Als men zich niet bemoeit met zaken die hem niet aangaan is dat een teken dat men zich goed aan de regels van de Islam houdt. [Een betrouwbare hadith, overgeleverd door Termidhi en anderen] Een moslim bemoeit zich niet met zaken die hem niet aangaan    
Overgeleverd door Anas dat De Profeet (v.z.m.h.) zei: Een gebed (smeekbede) tussen de Adhan en de iqama word niet afgewezen. (An-nasaa-ie) Een smeekbede tussen Adhan en Iqama wordt niet afgewezen    
Djabir heeft overgeleverd dat de heilige Profeet (v.z.m.h.) zei:  Elke goede handeling is liefdadigheid    
Naar een overlevering van Ibn Omar, moge Allah met hem tevreden zijn:  Elke individu draagt de verantwoordelijkheid die Allah hem heeft gegeven    
De Profeet (v.z.m.h.) zei: Er is geen goedheid in een persoon die niet vriendelijk of aardig is (Sah’ih’) Er is geen goedheid in een persoon die niet vriendelijk of aardig is    
De boodschapper van Allah (v.z.m.h.) zei: ‘Geef dat op wat je doet twijfelen voor dat wat je niet doet twijfelen (Tirmidie) Geef dat op wat je doet twijfelen    
Overgeleverd door Aboe hoeraira: De Profeet (v.z.m.h.) zei: Geef datgene wat aan jou toevertrouwd is terug aan degene die jou heeft vertrouwd, en bedrieg niet degene die jou heeft bedrogen. (Tirmidi en Aboe Daawoed) Geef datgene wat aan jou toevertrouwd is terug aan degene die jou heeft vertrouwd & bedrieg niet degene die jou heeft bedrogen.    
Overgeleverd door Aboe hourayra dat De Profeet (v.z.m.h.) zei: Geeft elkaar presentjes (cadeautjes) en jullie zullen van elkaar houden. (Boekharie) Geef elkaar presentjes en jullie zullen van elkaar houden    
Overgeleverd door Aboe hourayra dat De Profeet (v.z.m.h.) zei: Godvrezendheid en een goed karakter zijn de belangrijkste zaken die leiden tot het paradijs. ( Tirmidi) Godvrezendheid en een goed karakter leiden tot het paradijs    
Abdullah Ibn Amr Ibn Alaas, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  Goed gedrag    
Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  Goede manieren bij het niesen    
Abu Mousa Alashari, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  Goede manieren bij het om toestemming vragen    
Omar Ibn Abi Salma heeft overgeleverd:  Goede manieren tijdens het eten    
Naar een overlevering van Ibn Omar, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft de Profeet, Allahs zegen en vrede zij met hem, gezegd: Als je eet, eet dan met de rechterhand en als je drinkt, drink dan ook met de rechterhand, want de Satan eet en drinkt met zijn linkerhand.[uiteindelijke overlevering door Moesliem] Goede manieren tijdens het eten en drinken in de Islam    
Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  Goede manieren tijdens het spreken    
Naar een overlevering van Anas, moge Allah met hem tevreden Zijn, heeft de Profeet, Allahs zegen en vrede zij met hem, gezegd: Wees niet haatdragend tegenover elkaar, jaloers of onbetrouwbaar. Verbreek de banden niet met elkaar en wees dienaars van Allah en broeders voor elkaar. Een moslim mag het contact met zijn broeder niet langer dan drie dagen verbreken. [Uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem] Haat en jaloezie zijn ongeoorloofd    
Handelingen zijn gebaseerd op intenties en voor iedereen is dat wat met zijn intentie samenhangt. (Sah’ih’ Boekharie) Handelingen zijn gebaseerd op intenties    
De Profeet (v.z.m.h.) heeft gezegd: Wie geen medelijden heeft met het lot van anderen, zal zien, dat hijzelf de goddelijke barmhartigheid moet ontberen. (Moesliem) Heb medelijden met het lot van anderen    
Naar een overlevering van Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft de Profeet, Allahs zegen en vrede zij met hem, gezegd: Wie tot het volgen van het goede leidraad aanmoedigt heeft er net zoveel baat bij als degenen die hem daarin volgen, zonder dat hun beloning minder wordt. Maar wie tot het volgen van een dwaling oproept heeft net zoveel zonden als degenen die hem volgen, zonder dat hun zonden minder zouden zijn. [uiteindelijke overlevering door Moesliem] Het aanmoedigen tot liefdadigheid staat gelijk aan het verrichten daarvan.    
Anas Ibn Maalik, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  Het beminnen van de Profeet, Allah's zegen en vrede zij met hem    
Naar een overlevering van Sufian Ibn Abdullah, moge Allah met hem tevreden zijn: zei hij tegen de Profeet, Allahs zegen en vrede zij met hem: Vertel mij iets over de Islam wat ik een ander niet zou vragen. Hij zei: Zeg dat je in Allah, de Verhevene, gelooft en wees oprecht. [De uiteindelijke overlevering door Moesliem] Het geloof en oprechtheid    
Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: Een man kwam naar de Profeet, Allahs zegen en vrede zij met hem, en zei: O gezant van Allah, wie heeft het meeste recht op mijn goede behandeling?. Hij zei: Je moeder. De man zei: En wie daarna?. Hij zei: Je moeder. De man zei: En wie daarna?. Hij zei: Je moeder De man zei: En daarna?. Hij zei: Daarna je vader.[De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem] Het goed behandelen van ouders    
Ibn Masud, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  Het lasteren    
Abdullah Ibn Omar, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  Het mishandelen van dieren is ongeoorloofd    
Jabir zei dat de Profeet (v.z.m.h.) heeft gezegd: het onderscheid tussen imaan en kufr is het (moedwillig) verlaten van het gebed. (Moesliem, Sah’ih’) Het onderscheid tussen imaan en kufr is het (moedwillig) verlaten van het gebed    
Abu Said, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  Het recht van anderen op de weg    
Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  Het standpunt van de Islam over het vragen van aalmoezen    
Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  Het teken van een huichelaar    
Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  Het teruggeven van de toevertrouwde goederen    
Abu Ayyoub, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  Het verbreken van relaties is ongeoorloofd in de Islam    
Abu Mohammad Al Hassan Ibn Ali Ibn Abi Taalib, de geliefde kleinzoon van de Profeet, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  Het vermijden van verdachte plaatsen    
Naar een overlevering van Abdullah Ibn Abbas, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft de Profeet, Allahs zegen en vrede zij met hem, gezegd tegen degenen die met meten en wegen te maken hebben: Jullie dragen de verantwoordelijkheid voor twee zaken die de ondergang van vroegere naties hebben veroorzaakt. [Uiteindelijke overlevering door Termidhi] Het voltooien van de maat en het gewicht    
Naar een overlevering van Aboe Dharr Jundub Ibn Junaad en Aboe Abdurrahmaan Muath Ibn Jabal, moge Allah met hen tevreden zijn, heeft de Profeet, Allahs zegen en vrede zij met hem, gezegd:  Het vrezen van Allah en het goede gedrag    
Hoedt jullie voor jaloersheid want jaloersheid verteert goede werken zoals vuur brandstof verteert. (Aboe Dawoed) Hoedt jullie voor jaloersheid    
De Profeet (v.z.m.h.) zei: Wie zich vergist en tijdens het vasten eet of drinkt, dient zijn vasten niet te verbreken, Allah heeft hem gevoed. Je vergissen en tijdens het vasten eten of drinken    
De Profeet (v.z.m.h.) zei: Er is geen sayyam (vasten) voor de persoon die het zich de nacht ervoor niet heeft voorgenomen. (Aboe Dawoed) Je voornemen om te vasten    
De Profeet (v.z.m.h.) heeft gezegd: sterk is niet degene die een ander op de grond kan gooien;sterk is wie zichzelf beheerst als hij boos is. Jezelf beheersen als je boos bent    
Anas, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  Kennis vergaren is een verplichting    
Naar een overlevering van Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn:  Kwaadsprekerij is ongeoorloofd    
Abdellah ibn Omar zei: De Profeet (v.z.m.h.) pakte me bij mijn schouders en zei: Leef in de wereld alsof je een vreemdeling of een reiziger bent. Kijk niet neer op de minste van het goede werken al is het maar glimlachen naar je broeder wanneer je hem tegenkomt. (Sahih Moeslim) Leef in de wereld alsof je een vreemdeling of reiziger bent & glimlach naar je broeder    
De Profeet (v.z.m.h.) heeft gezegd: Wie iemand tot het goede leidt, krijgt dezelfde beloning als de beloning van degene die (naar zijn advies) handelde. (Sahih Moeslim) Leidt iemand tot het goede en krijg dezelfde beloning als die persoon    
Naar een overlevering van Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft de Profeet, Allahs zegen en vrede zij met hem, gezegd: Een man werd erg dorstig toen hij op een weg liep. Hij vond een put, klom erin, drank en kwam eruit. Hij zag een hijgende hond aankomen, die aarde vrat van de dorst en zei: Deze hondheeft net zoveel dorst als ik heb gehad. Hij ging de put weer in en vulde zijn schoen met water en gaf de hond te drinken tot die zijn dorst leste. Allah prees zijn daad en heeft hem vervolgens Zijn vergeving getoond. De  Mededogen hebben jegens dieren    
Abu Mousa Alashari, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd dat een woning in Medina s nachts was afgebrand. Toen de Profeet, Allahs zegen en vrede zij met hem, daarvan op de hoogte werd gebracht, zei hij: Dit vuur is een vijand van jullie, dooft het als jullie gaan slapen. [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem] Men moet voorzichtig zijn met het vuur    
Abu Bakr, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  Ongehoorzaamheid aan ouders en valse getuigenverklaringen zijn ongeoorloofd    
Abdullah Ibn Amr Ibn Alaas, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  Ongehoorzaamheid aan ouders is niet geoorloofd    
Naar een overlevering van Anas, moge Allah met hem tevreden zijn:  Regels van fatsoen bij het toiletbezoek    
Overgeleverd door Annuman bin Bashir dat De Profeet (v.z.m.h.) zei: Waarlijk smeekbede is aanbidding. (Tirmidi) Smeekbede is aanbidding    
Overgeleverd door Anas dat De Profeet (v.z.m.h.) zei: Smeekbede is het (ruggen) merg van aanbidding. (Tirmidi) Smeekbede is het (ruggen)merg van aanbidding    
Abdullah Ibn Masud, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft gezegd:  Tot de Islam behoort ook reinheid    
Hij die de eer van zijn broeder verdedigt zal op de Dag Des Oordeels zijn gezicht door Allah tegen het vuur beschermd worden. (Tirmidi) Verdedig de eer van je broeder    
Aïcha, moge Allah met haar tevreden zijn, heeft overgeleverd:  Vergeven en verdragen    
Jaaber Ibn Abdullah, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:  Verrichten van het gebed....    
De Profeet (v.z.m.h.) zei: Welvaart bestaat niet uit grote rijkdom, maar het bestaat uit tevredenheid. (Boekharie) Welvaart bestaat niet uit grote rijkdom, maar het bestaat uit tevredenheid    
Overgeleverd door Abu Ad Darda dat De Profeet (v.z.m.h.) zei: Mensen die gewend zijn te vloeken zullen op de dag des Opstanding niet voorspreken en niet getuigen. (Moesliem) Wie vloekt zal niet getuigen op de dag des Opstanding    
    Delen