104. De Schandaal Verspreider (Al-Humaza)    
Aantal verzen: 9 geopenbaard in Mekka

Waylun likulli humazatin lumazatin   Beluister deze aya
 
Allathee jamaAAa malan waAAaddadahu   Beluister deze aya
 
Yahsabu anna malahu akhladahu   Beluister deze aya
 
Kalla layunbathanna fee alhutamati   Beluister deze aya
 
Wama adraka ma alhutamatu   Beluister deze aya
 
Naru Allahi almooq?atu   Beluister deze aya
 
Allatee tattaliAAu AAala al-af-idati   Beluister deze aya
 
lnnaha AAalayhim mu/sadatun   Beluister deze aya
 
Fee AAamadin mumaddadatin   Beluister deze aya
 

    Delen