94. De Expansie (Al-Inshirah)    
Aantal verzen: 8 geopenbaard in Mekka

Waamma biniAAmati rabbika fahaddith   Beluister deze aya
 
Alam nashrah laka sadraka   Beluister deze aya
 
WawadaAAna AAanka wizraka   Beluister deze aya
 
Allathee anqada thahraka   Beluister deze aya
 
WarafaAAna laka thikraka   Beluister deze aya
 
Fa-inna maAAa alAAusri yusran   Beluister deze aya
 
Inna maAAa alAAusri yusran   Beluister deze aya
 
Fa-itha faraghta fainsab   Beluister deze aya
 

    Delen