Islaam.nl

Islaam.nl Forum

  FAQ FAQ  Doorzoek dit Forum   Kalender   Registreren Registreren  Inloggen Inloggen

Een Parel Ontwikkelt

 Post Reply Post Reply
Schrijver
Marocaantje Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member
Avatar

Lid geworden: 04 juli 2003
Locatie: Saudi Arabia
Online status: Offline
Berichten: 1819
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Marocaantje Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Onderwerp: Een Parel Ontwikkelt
    Geplaatst op: 02 april 2005 om 12:29

 

Bismillahi Arrahmani Arraheem, Elhamdoulilah wa salatoe wa salam 3ala rasoeloellah,

Asalaam 3alaikom Warahmatoellahi Wabarakatoehoe Broeders & Zusters Fi Dien,

-- Hallo, voor de overige --


Hoe een parel zich ontwikkelt
Een toespraak voor Moslimvrouwen
Toen Abu Qudaamah het nieuws bereikte van het Christelijk leger die zich aan de horizon voorbereidde om de Islaam teniet te doen, haastte Abu Qudaamah Ash-Shaamee zich naar de Minbar van de moskee.
In een krachtige en emotionele toespraak stak Abu Qudaamah de wens van de gemeenschap aan om hun land te verdedigen, strijden voor de zaak van Allah.

Toen Abu Qudaamah de moskee verliet, lopende in een donkere, afgezonderd steegje, hield een vrouw hem tegen en zei: “As Salaamu Alaykoum WaRahmatouAllah!” Abu Qudaamah stopte en antwoordde niet terug. Zij herhaalde haar salaam weer en voegde eraan toe “…dit is niet hoe vrome mensen dienen te reageren”. Zij stapte naar voren van de schaduw. “Ik hoorde jou in de moskee, de gelovigen overtuigen om te gaan strijden en wat ik heb is dit…” Ze overhandigde hem twee lange haarvlechten. “Het kan gebruikt worden voor een paardenteugel. Misschien dat Allah soebhana wa ta3ala me als één van hen
opschrijft die op Jihaad gaan.”

De volgende dag toen het Islamitisch dorp zich klaarzette tegenover de
kruistochtleger, rende een kleine jongen door de verzameling en stond aan de hoeven van Abu Qudaamah’s paard. “Ik vraag jou bij Allah om me toe te laten tot het leger.” Sommigen van de oude vechters lachten de jongen uit. “De paarden zullen je vertrappelen”, zeiden ze. Maar Abu Qudaamah keek in zijn ogen toen hij weer vroeg: “Ik vraag je bij Allah, laat mij toe.” Abu Qudaamah zei toen: “Op één voorwaarde, als je gedood wordt dan neem je me met je mee naar het Paradijs die jou toegestaan wordt om een goed woordje voor me te doen.” De kleine jongen lachte en zei: “Beloofd.”

Wanneer de 2 legers elkaar ontmoetten en het gevecht heftiger werd, vroeg de kleine jongen achter Abu Qudaamah: “Ik vraag je bij Allah om mij 3 pijlen te geven.” “Je zal ze verliezen!”, antwoordde Abu Qudaamah. De jongen herhaalde: “Ik vraag je bij Allah mij het te geven.” Abu Qudaamah gaf hem de pijlen en de jongen mikte. “Bismillah!” De pijl vloog en raakte een Romein. “Bismillah!” De 2de pijl vloog, doodde een 2de Romein. “Bismillah!” De pijl vloog weer en doodde een 3de Romein. Op een gegeven moment raakte een pijl in de borst van de kleine jongen en werd van zijn paard gegooid. Abu Qudaamah zag dit en sprong naar zijn richting en herinnerde de jongen in zijn laatste adem, “Vergeet onze belofte niet!” De jongen reikte zijn hand in zijn broekzak, haalde er een zakje uit en zei: “Geef dit terug aan mijn moeder.” “Wie is jou moeder?” vroeg Abu Qudaamah. “De vrouw die jou gisteren de haarvlechten gaf.”

Denk eens na over deze moslima. Hoe bereikte zij deze niveau van Taqwa (vrees voor Allah soebhana wa ta3ala) waar zij haar haar voor opgaf. Waar de dag van vandaag andere vrouwen ervoor zouden willen sterven om hun zonen thuis te houden. Inderdaad, zij gaf haar leven in Allah’s Gehoorzaamheid en wanneer de beproeving kwam, overleed zij. Niet alleen gaf zij zichzelf op maar ook haar kinderen schenen met datzelfde schoonheid van Imaan te hebben, kinderen die zij zelf had grootgebracht.

Heel vaak – en misschien in onze tijden wanneer wij veel van de sunnah
vergeten zijn, zijn alle boeken, lezingen en gesprekken allemaal gericht
naar de moslimman. Wij vergeten de Leiding en Weg van Rasul’Allah – Sal Allahu Alayhi wa Sallam- dat hij een bepaalde dag van de week aanwees om de vrouwen te onderwijzen. Vrouwen die naar hem toekonden gaan tijdens de Bedevaartmaand, op straat, zelfs in zijn huis en hem vragen konden stellen over de Islaam.

Tijdens het Eidgebed, na de mannen toegesproken te hebben, neemt hij – Sal Allahu Alyhi wa Sallam, - Bilal (ra) naar de vrouwengedeelte om de vrouwen toe te spreken. Allah soebhana wa ta3ala openbaarde een hele surat met de naam An Nisa – de Vrouw. En een andere bij de naam Maryam, en een derde bij de naam Mudjaadilah - De Twister. Het is in het doen opleven van deze sunnah dat de dag van vandaag deze toespraak aan de gelovige vrouwen dient gericht te worden, aan de Mu’minaat.

Lieve zuster, lieve moeder, lieve dochter, iedereen is op zoek naar geluk en pret, en ik ben er zeker van dat jij hier niet uitgesloten bent. Waar is dat geluk en pret werkelijk? En waar wil je dit gebeuren? Wil je geluk? Wil je geluk en pret in dit leven op kosten van wat hierna volgt? Of is het in het Hiernamaals, wanneer je Allah soebhana wa ta3ala ontmoet, dat je gelukkig wil zijn?

Overal waar je gaat, zal je een zwerm mensen vinden, media en culturele samenzweringen, dàt geluk is het geluk van Dunya. Is dit werkelijk geluk? Op de Dag der Afrekening zal Allah soebhana wa ta3ala de meest gelukkige ongelovige mens van deze Dunya nemen en hem naar de Hel brengen. Dan zal Hij zeggen: “Heb je ooit geluk gezien?” De ongelovige zal zeggen: “Nooit!” Nee, het geluk is enkel het geluk in het Hiernamaals, wat er ook gebeurt in deze Dunya. Allah soebhana wa ta3ala zal op de Dag der Afrekening de meest beproefde mens naar het Paradijs brengen en zal hem vragen: “Heb je ooit droefheid geproefd?” En deze persoon
zal zeggen: “Nooit!”

En denk niet dat dit geluk en pret bestaat in deze Dunya, behalve in het
Hiernamaals. Het is zeer erg gebonden aan dit leven. Luister en begrijp de volgende woorden van Allah soebhana wa ta3ala: Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar, aan hem geven Wij een goede leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te doen. (An Nahl aya 97)

Lieve zuster, je moet begrijpen dat jij of iemand anders het Hellevuur kan binnentreden! Bij Allah, wij zijn niet beter dan Fatima, de dochter van
Rasul’Allah - Sal Allahu Alyhi wa Sallam. En hij zei tegen haar: “O Fatima,
dochter van Mohammed, vraag me wat je van mijn rijkdom wenst, want ik zal voor jou niets baten bij Allah soebhana wa ta3ala.” Dit wil zeggen dat het niet uitmaakt of je mijn dochter bent, als je niet werkt voor Jannah (het Paradijs) zeggende aan Allah soebhana wa ta3ala dat mijn vader zo en zo is, het zal jou nergens toe helpen.

Islaam is gevuld met veel Mu’minaat waarvan hun vrees voor Allah volledig is. Terwjil de andere meisjes posters van ongelovige zangers en ongelovige atleten ophangen, zou jij posters van Fatima en vele andere Mu’minaat in je hart prenten.

Aasiyah, de vrouw van Fir’aun. Haar Imaan in Allah soebhana wa ta3ala bloeide onder de schaduw van iemand die zei: “Ik ben je Heer, de Meest Verhevene!” Wanneer Fir’aun hoorde over het geloof van zijn vrouw, sloeg hij haar en beval zijn bewakers om haar te slaan. Ze namen haar in de hitte nacht, bonden haar handen en voeten vast en sloegen haar oneindig. Tot wie keerde zij zich? Zij keerde zich tot Allah soebhana wa ta3ala! Zij bad: “Mijn Heer, bouw een huis voor mij aan Uw zijde in het Paradijs en red mij van Fira’un en zijn daden en red mij van het onrechtvaardige volk.” Het is overgeleverd dat toen ze dit zei, de hemel voor haar opende en zij haar huis in het Paradijs zag. Ze glimlachte. De bewakers keken verbaasd – ze wordt gemarteld en ze lacht? Gefrustreerd beval Fir’aun een rolsteen te brengen en deze op Aasiyah te leggen, om haar om te brengen. Maar Allah soebhana wa ta3ala nam haar ziel vóór de rolsteen werd gebracht. Zij werd voor alle gelovige
mannen en vrouwen een voorbeeld tot het einde van de tijd:

En de gelovigen heeft Allah de vrouw van Fir’aun als voorbeeld gegeven, toen zij zei:

“Mijn Heer, bouw voor mij een huis aan Uw zijde in het Paradijs, en red mij van Fir’aun en zijn daden en red mij van het onrechtvaardige volk.”
(At-Tahrim aya 11)

Wanneer we spreken over Jihaad en Shuhadaa’ – martelaren, weet jij dan wie de eerste moslim was die vermoord werd op de Weg van Allah soebhana wa ta3ala? Dat was Summayah, de moeder van Ammar. Wanneer Abu Jahl hoorde over haar geloof en van haar man Yaasir en zoon Ammar, sloeg hij hen met de zweep en sloeg hen zo hard dat Mohammed - Sal Allahu Alyhi wa Sallam – voorbij hen zou lopen tijdens deze beproeving van Imaan en zou zeggen tegen hen, “Wees geduldig O Jannah!”

Toen Abu Jahl op een dag Summayyah sloeg, weigerde zij haar Dien op te geven, iets dat Abu Jahl woedend maakte. Hij nam een speer toen zij op het hete zand lag, kijkend naar de hemel, en hij doodde haar. Zij was de eerste van haar familie en de hele Ummah om Allah soebhana wa ta3ala als martelaar te ontmoeten. Lieve zuster, onze rolmoddelen komen van de Quran. Je zal het verhaal wel gehoord hebben van de jongen en de koning. Wanneer het hele dorp moslim werd bij de dood van deze kleine jongen, gaf de koning opdracht om een enorme brand te ontsteken en dat al degenen die hun religie niet wilden opgeven, leven verbrand zullen worden. Een Mu’minah, staand met haar baby over het vuur, keek naar haar baby, zoekend naar haar zwakke en onschuldige kinderen en besloot terug te keren. Haar baby zei haar: “Waar wacht je op moeder? Ga door want je bent op de Waarheid!” Zij knikte en werd met haar baby in haar hand de dood ingeduwd.

En zij wreekten zich alleen op hen omdat zij geloofden in Allah, de
Geweldige, de Geprezene. Degene Die de heerscahppij over de hemelen en de aarde heeft. En Allah is Getuige over alle zaken. (Al Boeroedj aya 8 – 9)

En lieve zuster, je rolmodel is vandaag naar je toegekomen. Een zoon
vertelde ons over zijn moeder. Al het ijdele dat normaal gebeurt in
vrouwelijke bijeenkomsten was niets voor haar. Zij keerde zich tot haar
gebed en bad ’s nachts op haar oude leeftijd. Op een dag riep zij vanuit
haar gebedskamer haar zoon. Haar zoon kwam en zei: “Ik kwam en zij was in sajda, verlamd.” Haar zoon nam haar naar de dokters en zij was in revalidatie, maar er was een beetje hoop. Ze vroeg haar zoon om haar terug naar huis te nemen, terug naar haar gebedskamer, terug naar haar sajda. De nacht brak aan en ze riep haar zoon en zei hem: “Astawdi’ukAllah Alladee la Yadee’u wa daa’i’uh – Ik laat jou in Allah’s vertrouwen, en wanneer er iets weg is in Allah’s vertrouwen, is nooit een verlies.” Zij stierf in haar sajdah. Haar spieren vrozen in, in die positie. En zo hebben ze haar lichaam moeten wassen in die sajdah positie. De Janazah gebed was in haar sajdah positie. Ze droegen haar in haar sajdah positie en ze begroeven haar in haar sajdah positie. En onze Profeet Mohammed RasulAllah – SalAllahu ‘ Alyhi wa Sallam – zei dat wij allen zullen herrijzen op de manier hoe wij stierven.

Zij zal op de Dag des Oordeels bij Allah soebhana wa ta3ala herrezen worden in Sajdah. Jalla Jalaaluhu wa taqadasat asmaa’uhu. Dit is hoe zij leefde en stierf.

Er zijn nog vele andere verhalen die we kennen over sterk gelovige moeders, vrouwen en zusters en meer, meer dan alleen Allah soebhana wa ta3ala weet. Telkens wanneer er een halaqah gaande was, dan was de meerderheid zusters altijd meer dan de broeders. Aan de Amerikaanse Open Universiteit zijn de meerderheid Islamitische zusters. Ga naar een Islamitische bijeenkomst, woon ze bij en je zal de mixing tussen broeders en zusters zien. Soms is het triest om al die ontbrekende motivatie te zien van broeders die vele moslima’s wel hebben. Maar als er hierin een mooi teken is in dit alles, dan is het Insha’Allah, dat deze zusters gelovige mannen en vrouwen zullen onderwijzen in de komende generatie. WAllahu Akbar!

Toen Imaam Ahmad nog jong was, stierf zijn vader. Imaam Ahmad vertelde zijn studenten over het werk van zijn moeder tijdens zijn opvoeding en hij bad voor haar. In de koude Bagdadnachten stond ze op, lang voor het Fajr was, om water op te warmen voor haar zoon zodat haar zoon hiermee de woedoe kan doen voor het fajrgebed. Dan wikkelde ze hem in dekens en kleedde ze zichzelf in haar jilbaab en bracht hem door de donkere, koude stegen naar de voornaamste
moskee. Lang vóór het fajrgebed zodat haar zoon de beste plaats kon innemen in de klas. Haar zoon Ahmad op een leeftijd van de 2de of 3de graad, studeerde de hele dag Quran en Sunnah, en zijn moeder wachtte tot hij klaar was zodat zij hem terug veilig naar huis kon nemen. Op zijn 16 jarige leeftijd legde zij geld en eten voor hem klaar en zei hem: “Reis om kennis te zoeken.” Hij verliet haar en ging naar Mekka en Medina en nog vele andere plaatsen en ontmoette vele bekende studenten. Zij voedde Ahmad tot één van de 4 grootste Imaams in de Islaam.

Lieve zuster, na dit alles vraag een niet moslim wat hij van je wil? Wil hij
dat je vrij bent? Vrij van wat? Van Allah en Zijn Boodschapper? Van de Quran en de Sunnah? Van het Paradijs? Van het geloof dat Allah voor jou gekozen heeft? En wat geeft hij jou in de plaats? Geluk? Bij Allah, hij bezit geen énkel geluk om te geven. Is hij van plan jou liefde en bescherming van de straffen in het graf te geven en van de Bewakers van het Hellevuur en van de dood? Waarom willen zij vrije, jonge, mooie vrouwen? Waarom laten zij de ouderen niet vrij? Waarom laten zij de behoeftigen niet vrij? Waarom laten zij de gevangen niet vrij? Waarom is hun doel jong, magere en lange vrouwen (hun definitie van schoonheid) tussen de leeftijd van 13 en 28 ? En waarom is hun eerste roeping, hijaab af te doen? Herinner die vriend – als je hem zo beschouwt -, zonder enige twijfel, bij Allah – dat hij jou bitterste vijand zal zijn op de Dag des Oordeels:

" De boezemvrienden zullen op die Dag elkaars vijanden zijn, behalve de
Moettaqoen." (Az-Zoekhroef aya 67)

Een ongelovige somde exact op wat zij dacht over vrouwen, “Het gaat niet om wie je bent, maar om wat je draagt en hoe je eruit ziet!” En luister naar Fabian, een Franse ‘model’ (van wat?) hoe zij over de modeindustrie spuugt. “De modehuizen hebben van mij een mannequin gemaakt, een houten idool. De boodschap: om de harten en de gedachten te veranderen. Ik heb geleerd hoe waardeloos te zijn, niets van binnen, koud. Wij leefden in een wereld van vuiligheid, in al die vuile bedoelingen.” Wanneer de Profeet - sal Allahu alayhi wa sallam – op de Arafahberg stond en zijn afscheidstoespraak gaf zei hij tegen de Ummah, “Behandel de vrouwen vriendelijk!” Historische verhalen dat in Europa in hetzelfde jaar, in dezelfde tijd dat Islaam dit zei, terwijl de Christelijke geestelijkheid twistten of dat een vrouw een mens of een dier was! Deze predikanten zijn de voorvaders van de ongelovigen die je nu ‘vrij’ willen hebben.Er is nog meer dat gezegd kan worden. Ik zal afsluiten met de advies van RasoelAllah - sal Allahu alayhi wa sallam – “Als de vrouw haar gebeden bidt, haar maand (Ramadan) vast, zichzelf beschermt (van overspel) en haar echtgenoot gehoorzaamt, dan zal tegen haar gezegd worden “door elke deur je wenst, treed het Paradijs binnen.” Zuster, dit is waar je wil zijn.

"O jullie die geloven, geeft gehoor aan Allah en aan de Boodschapper wanneer Hij jullie oproept tot wat jullie leven geeft, en weet dat Allah een afscheiding maakt tussen een mens en zijn hart. En voorwaar, tot Hem zullen jullie worden verzameld.” (Al-Anfal aya 24)

Allah en Zijn Boodschapper roepen u op tot het leven. Lieve zuster,
antwoord! 

Jullie Zuster Fi Dien!!

 
Bron: Door Muhammad Al-Shareef vertaald door Islaam.be

"Wees oprecht tegenover elke Moslim en keer je af van de ongelovigen".
"Jihaad will continue & the resistance will continue until we have victory, or we will be martyrs"Sheikh Yassin
Terug naar boven
het licht Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 02 februari 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 870
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote het licht Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 02 april 2005 om 13:23
djazak Allah ghairan voor het plaatsen van dit stukje
Wat Allah(swt) wil geschied er is geen kracht of macht buiten Hem!
Terug naar boven
 Post Reply Post Reply

Spring naar forum Forum rechten Bekijk dropdownDeze pagina is gemaakt in 0.094 seconden.