Islaam.nl

Islaam.nl Forum

  FAQ FAQ  Doorzoek dit Forum   Kalender   Registreren Registreren  Inloggen Inloggen

over de vijftien straffen.

 Post Reply Post Reply
Schrijver
Lailat Oelqader Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 27 oktober 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 374
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Lailat Oelqader Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Onderwerp: over de vijftien straffen.
    Geplaatst op: 06 november 2005 om 07:38

Over de vijftien straffen:

Image


In de naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige

Image
Ik kwam dit volgende Artikel tegen over de 15 Straffen.. uit angst voor de zonde om kennis te achterlaten deel ik het mee en zeg erbij en Allah de Verhevene Weet het Beste Voorwaar Hij is de Alwetende: Lees het aandachtig door..

Moge Allah ons Vergeven voor onze fouten en zonden zowel de bewuste als onbewuste de eerste en de laatste de openlijke en de verborgene Moge Allah de Poorten der kennis voor ons Openen en ons Beschermen jegens de Bid3a(Toevoegingen) aan het geloof en Soennah van onze Geliefde Profeet Salla Allahu 3alaihi wa Sallam
Allahoemma inna nas’aloeka 3ilman nâfi3an wa rizqan tayyiban, wa 3amalan moetaqabbalan.
O, Allah, wij verzoeken U om kennis die van goed nut is, een goede voorziening en daden die geaccepteerd zullen worden
Amien Ya Rabi Al3alamienWAARSCHUWING TEGEN EEN VALSE HADIETH

Naar aanleiding van de “Vijftien-Staffen-Hadieth” die op vele
Nederlandstalige islamitische websites staat.., heb wat vertaald ter
waarschuwing tegen deze Hadieth die af en toe ook via diverse -mailgroepen
wordt rondgestuurd.
Sommige broeders en zusters vroegen zich af of deze overlevering echt
Authentiek is.Ik zal even het begin van de “verzonnen” hadith vermelden, zodat men weet over welke Hadieth het gaat.De verzinner van deze Hadieth beweerde dat de profeetImagehet volgende zei:“Allah zal de genen die niet bidden of niet op tijd bidden, op 15 manieren
straffen.6 daarvan zijn straffen op deze wereld, 3 bij het doodgaan (sterfbed), 3 in het graf, en 3 wanneer je uit het graf komt (Dag Des Oordeels). …” Vroeger schreven ze deze Hadieth aan de profeet Imagetoe. Maar later hebben ze de toeschrijving weggelaten zodat ze die Hadieth makkelijk kunnen publiceren.

Voorheen werd deze Hadieth op pamfletten onder de titel (de bestraffing die
je krijgt als je niet bidt…). Vroeger trof men deze Hadieth vaker opgehangen
op de muren binnen de moskeeën in winkels. Soms wordt intensief
verveelvoudig en verspreid door sommige enthousiaste mensen.

We bedanken deze groep mensen voor hun gebaar en goede intenties, maar ze hadden niet moeten betrokken zijn bij degene die leugens verzinnen en deze toeschrijven aan de Profeet …

De beoordelingen van de Geleerden
Hieronder de uitspraken van een aantal geleerden met betrekking tot deze
verzonnen Hadieth.

Al-imaam Ad-Dahabie
De Grote islamitische historicus en de beroemde rechtvaardige
Ridjaal-criticus
Al-imaam Shams Eddien Ad-Dahabie zegt hierover het volgende:
“Deze Hadith is vals, het is bedacht door…” (heeft de naam van de verzinner
vermeld)
Zie: Miezaan Al-i3tidaal Fie Naqdi Ar-Ridjaal” 3/653

Al-7aafidz ibn 7adjar
De Haadith-wetenschapper Al-imaam Al-7aafiz ibn 7adjar Al-3asqalaanie zei:
“ het is overduidelijk vals, is verzonnen door de Sofi’s…” zie: Lisaan Al-Miezaan 5/295 + 297…

Sheikh Abul-Aziez ibn Baaz
Toen Sheikh Abdul-Aziz ibn Baaz gevraagd werd over dat pamfletje sprak hij
het volgende Fatwaa uit:
(… Als iemand dit pamflet vindt, moet hij dit gelijk vernietigen en de
verspreiders hiervan wel attenderen en waarschuwen. Dit is overigens ter
verdediging van de profeet en ter bescherming van zijn Hadieth tegen
de leugens.
Wat in de Heilige Kor’aan en de betrouwbare Soennah met betrekking tot de
verering van de Salaat , haar gewichtigheid en de waarschuwingen tegen
diegene die deze verwaarlozen, is toereikend en wij nemen ook er genoeg van.)


Zie: “Fataawa 1/97, uitgeverij Ad-da3wah.

Al toegevoegd aan: “ Bestanden Valse Overleveringen”Deze Hadieth is ook te vinden in vele boeken die uitsluitend zijn geschreven
ter waarschuwing tegen de valse en verzonnen overleveringen. Een voorbeeld daarvan is: “Tenzieh Asha-rie3ah Al-marfoe3ah 3anni Al-A7aadieth
Al-Mauwdoe3ah, 2/113,114” door: Al-3adjloenie. "Er is dus geen twijfel mogelijk dat deze Hadieth een duidelijke verzinsel is.


DEGENEN DIE NIET BIDDEN OF DE SALAAT VERONACHTZAMEN..,
BEWIJZEN UIT DE KORAN EN BETROUWBARE OVERLEVERINGEN...


Het is niet de bedoeling dat men de Salaat bagatelliseert of de pijnlijke
straffen ontkennen die de niet-bidders tegemoet zullen zien.

Men moet altijd aan de volgende Aayaat en de Authentieke Ahaadieth denken..

WAT HEEFT HEN TOT "SAQAR" GEVOERD..?
“ieder ziel is een borg voor wat ze heeft verricht, behalve de Mensen van Rechterzijde. In Tuinen vragen ze aan de MISDADIGERS: “Wat heeft jullie tot naar Saqar ( een Verdieping in het Hellevuur) gevoerd ?” Ze zullen zeggen: “Wij behoorden NIET tot degenen die de Salaat verrichten..” (Soerah 74, Aayaat 38 t/ 43.)

“..En wee dan de verrichters van de Salaat, Degenen die onachtzaam zijn met hun Salaat..” (Soerah 107, Aayah 5 en 6.)

HET LOT VAN DE VERONACHTZAAMDEN
“..Toen volgden hen andere generaties op, die de Salaat veronachtzaamden en de begeerten najoegen. Daarom zullen zij “Ghayyaa” (een Rivier in Djahannaam) tegemoet zien. Behalve wie berouw toont en geloof en goede daden verricht. Zij zijn het die het Paradijs binnengaan en hun zal geen enkel onrecht aangedaan worden.” (Soerah 19, Aayah 59 en 60.)


EEN DUIDELIJKE SCHEIDINGSLIJN
De profeet Image zegt:De gelofte tussen ons en hen is de Salaat. Wie de Salaat nalaat is voorzeker Kaafir (ongelovig). (Authentiek overgeleverd o.a. doorAl-imaam Ahmed en
At-Timidzie)

In de Arabische tekst staat “ .fe-qad kafar..” Degenen die de Arabische taal
machtig zijn, weten dat het bijwoord “qad” staat voor: al, reeds en
voorzeker. Men gebruikt dat vooraan het werkwoord dat voltooid en
gerealiseerd is.
In een andere overlevering van Imaam Moeslim zei de ProfeetImage:
“Tussen de mens en de Shirk en Koefr (ongeloof) zit het nalaten van de
Salaat”UNANIMITEIT (EENSGEZINDHEID) VAN DE SA7AABAH..
Abdoellaah ibn Shaqieq Imageoverleverde dat ALLE Sa7aabah (Metgezellen) van
de profeet Image zijn het eens dat door het nalaten van de Salaat, zal iemand
zeker Kaafir (niet-moslim) worden,
Zie > Sa7ieh At-Tirmitzie, overlevering nummer 2622.
en Al-Mu7allaa van Ibn 7azm deel 2. blz. 242 en 243


BRONNEN VOOR MEER BEWIJZEN..
U kunt meer lezen over de tientallen andere bewijzen in : “Kitaab As-Salaah”
van Al-Imaam ibn Al-Qayyiem , blz. 17 t/m 26


HET EERSTE WAAROP DE DIENAAR WORDT AFGEREKEND…
De Profeet Image zegt: “Het eerste waarop de mens op Dag der Opstanding wordt
afgerekend, is de Salaat. Als de Salaat goed is, zijn al zijn daden goed.
Als de Salaat slecht is, zijn al zijn daden slecht.”
(Authentiek, zie Sa7ie7
Al-Djaami3 As-Saghier..)

In een ander overlevering van Imaam Moeslim Verhaalt Aboe Hureirah dat de
Profeet Imagezei: “De eerste van zijn daden waarover dienaar mens op de Dag
der Opstanding rekenschap gevraagd zal worden, is zijn Salaat. Wanneer die
in orde bevonden is, slaagt hij en heeft hij succes; wanneer die niet in
orde bevonden wordt, is hij gefaald en verloren…”


Moge Allah ons een oprechte iemaan schenken, een onwankelbaar vertrouwen en genade, wat ons Zijn gunsten doet verdienen in deze wereld en in het Hiernamaals.


Wa Sallaa Allahoe 3alaa Siyyidinaa Mohammed wa 3alaa Aalihie Wa Sa7bihie Wa Sallem.

En zie ook:

How sound is the hadeeth, “Whoever neglects prayer, Allaah will send fifteen punishments upon him”?

Van onze broeder Ahmed A.
ismuhoe_ahmed@hotmail
Terug naar boven
 Post Reply Post Reply

Spring naar forum Forum rechten Bekijk dropdownDeze pagina is gemaakt in 0.094 seconden.