Islaam.nl

Islaam.nl Forum

  FAQ FAQ  Doorzoek dit Forum   Kalender   Registreren Registreren  Inloggen Inloggen

orale sex

 Post Reply Post Reply
Schrijver
nederlander Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 30 augustus 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 15
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote nederlander Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Onderwerp: orale sex
    Geplaatst op: 17 november 2005 om 17:20
Het is misschien een rare vraag maar ik wil het wel graag weten of het mag.Mag je orale sex hebben
met jou partner?

alvast bedankt voor jullie berichtjes
Terug naar boven
batle_For_peace Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 02 maart 2004
Online status: Offline
Berichten: 860
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote batle_For_peace Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 17 november 2005 om 17:43

Sommige geleerden zeggen mag wel anderen zeggen mag niet. Ik sluit me bij de tweede groep, want de mond is iets om Allah mee te gedenken, om Qur'an te lezen, goede dingen te zeggen en zegeningen te sturen naar de profeet enz. Er is zover ik weet niet een betrouwbare hadith hierover, de profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei dat wanneer een man zijn geslachtsdeel aanraakt hij opnieuw de rituele reiniging moet verrichten. Dus laat staan met de mond. En Allah weet het beste.

Terug naar boven
het licht Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 02 februari 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 870
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote het licht Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 18 november 2005 om 03:25

Salaam Aleikum,

deze tekst is geplaatst door een zuster daar staat het ook wel in ik vind persoonlijk ook dat het niet goed is en dat de mond voor eten en drinken is enz maar ja er zijn weer moslims die er anders over denken tis denk ik niet haram maar ook niet echt aangeraden


as-Salaam� 'Aleykoem.

Aangezien na het geplaatste topic nog steeds onduidelijkheid bestaat onder
de leden, betreffende hetgeen wat w�l en niet toegestaan is, plaats ik
nogmaals het topic. Zoveel mensen spreken zonder dat ze weten waar ze over
spreken..
Hier enkele bewijzen verzameld..
Het meeste komt uit het boek: "etiquette van het Huwelijk, van Sjeich
Albaanie Ra7iemaOellah.."

@naal is Niet toegestaan..

Het is verboden voor een moslimman om van achter (in de anus) bij zijn vrouw
naar binnen te gaan. Dit is de uitleg van de aya

�Jullie vrouwen zijn zoals een akker voor jullie; dus benader jullie akker
wanneer of hoe jullie wensen.�

(Aangezien een �akker� alleen kan verwijzen naar een plaats waar iets kan
groeien). Er zijn ook andere ahadieth over dit onderwerp, waaronder de
volgende:

Op het gezag van Oem Salama (ra) die zei: �Toen de Moehadjirien naar de
Ansaar in Al-Madinah kwamen huwden sommige van hen vrouwen van de Ansaar. De
vrouwen van de Moehadjirien lagen op hun gezichten (tijdens seksuele
omgang), terwijl de vrouwen van de Ansaar dit nooit deden. Toen wilde ��n
van de mannen van de Moehadjirien dat zijn vrouw dat deed. Zij weigerde dit
tot zij erover aan de profeet (Allah�s vrede en genade zij met hem) kon
vragen, maar zij was te verlegen deze vraag te stellen en dus vroeg Oem
Salama het aan hem (Allahs vrede en genade zij met hem). Daarna werd de aya
geopenbaard die zegt:

�Jullie vrouwen zijn zoals een akker voor jullie; dus benader jullie akker
waneer of hoe jullie wensen.� (Al-Baqarah: 223)

De profeet (Allahs vrede en genade zij met hem) zei: �nee!� (niet op iedere
manier die je wenst) Behalve in ��n opening ! (Dit is het vrouwelijke
geslachtsdeel).� (Ahmed, At-tirmidhie en anderen; sahih)

Het doen van Al-woedoe� tussen twee handelingen met je vrouw Als een
moslimman seksuele omgang met zijn vrouw op een legale manier heeft gehad en
het verlangen heeft nog een keer tot haar terug te keren, kan hij eerst
Al-woedoe� doen, gebaseerd op de verklaring van de profeet (Allah�s vrede en
genade zij met hem): �Als ��n van jullie tot zijn vrouw komt en dan wenst
een andere keer tot haar terug te keren, laat hem dan tussen de twee keren
Al-woedoe� doen (in een andere versie, dezelfde Al-woedoe� die hij doen voor
het gebed, want waarlijk, het zal zijn terug keer versterken.) (Moeslim, Ibn
Abi Shaibah en anderen).

Baden (Ghoesl) echter, geniet de voorkeur boven het doen van Al-woedoe� in
zulke situaties.

Abi Raafi heeft overgeleverd: �Dat de profeet (Allah�s vrede en genade zij
met hem) de rondes op ��n nacht bij al zijn vrouwen maakte en baadde in het
huis van ieder. Hij (de overleveraar) vroeg de profeet (Allah�s vrede en
genade zij met hem): �Had je niet ��n keer (op het eind ) kunnen baden?� De
profeet (Allah�s vrede en genade zij met hem) antwoordde: �Deze manier is
zuiverder, schoner en beter. (Aboe Dawoed, An-Nasa�i, Hasan in �Al-Ishrah en
anderen)Baden met je echtgenoot..

Het is toegestaan voor de man en zijn vrouw samen te baden op dezelfde
plaats, zelfs hoewel hij haar geslachtsdelen ziet en zij de zijne. Dit wordt
bevestigd door een aantal hadith waaronder:

op het gezag van Aisha (ra) die zei: �Ik baadde samen met de profeet
(Allah�s vrede en genade zij met hem) van ��n enkel vat water dat tussen ons
stond, zodat onze handen er samen in botsten. Hij (Allah�s vrede en genade
zij met hem) had de gewoonte me op te jagen zodat ik zei: �Laat wat voor
mij!� Zij voegde eraan toe: �Wij bevonden ons in een staat van djanaabah
(dit betekent na seksuele omgang te hebben gehad).� (Boekharie & Moeslim)

Op het gezag van Mau�awiya Ibn Haida die zei: �Ik zei: �O boodschapper van
Allah, wat van onze naaktheid is toegestaan en voor wat moeten we oppassen?�
De profeet (Allah�s vrede en genade zij met hem) antwoordde: �Bewaak je
naaktheid behalve voor je vrouw of degenen die je rechterhand bezitten.�
(dus is het toegestaan voor beide echtgenoten naar elkaar te kijken en
elkaars lichamen aan te raken, ook de geslachtsdelen) Hij zei: �O
boodschapper van Allah, hoe zit het als mensen met elkaar zijn?�

De profeet (Allah�s vrede en genade zij met hem) antwoordde: �Als je er
zeker van kunt zijn dat niemand ooit je naaktheid ziet, doe het dan.� Hij
zei: �O boodschapper van Allah, hoe zit het met iemand die alleen is?� De
profeet (Allah�s vrede en genade zij met hem) zei: �Allah verdient meer jouw
schaamte dan de mensen.� (Ahmed, Aboe Dawoed, at-Tirmidhie en anderen;
Sahih)Gemeenschap tijdens menstruatie...

Het is verboden voor een moslimman seksuele omgang te hebben met zijn vrouw
wanneer zij haar menstruatie heeft. Dat staat duidelijk in de volgende aya
van de koran:

�Zij vragen jou over de menstruatie van de vrouw. Zeg: �Dit is een adha
(schadelijk iets); blijft dus weg van vrouwen tijdens hun menstruatie en
nader hen niet totdat zij schoon zijn. Maar als zij zich hebben gereinigd,
benader hen dan zoals Allah jullie bevolen heeft. Want Allah houdt van
degenen die zich voortdurend naar hem keren en Hij houd van degenen die zich
voortdurend zuiver en schoon houden.� (Al-Baqarah:222)

�Een ieder die seksuele omgang heeft met een menstruerende vrouw, of met een
vrouw van achter (de anus), of een waarzegger benadert en gelooft in wat hem
verteld wordt, is ongelovig in datgene dat aan Mohammed werd geopenbaard.�
(Aboe Dawoed, at-Tirmidhie en anderen: Sahih)

Op het gezag van Anas ibn Malik die zei: �Als ��n van de vrouwen van de
joden haar periode had, zetten zij haar uit haar huis en zij aten, dronken
of sliepen niet met haar in het huis. De profeet (vzmh) werd hierover
gevraagd en Allah openbaarde de aya: �Zij vragen jou over de menstruatie van
vrouwen. Zeg: dit is een adha (schadelijk iets); blijft dus weg van vrouwen
tijdens hun menstruatie, Vervolgens zei de profeet (vzmh): �Blijf met hen in
het huis en doe alles behalve gemeenschap.� (moeslim, Abou Auwaana en Aboe
Dawoed)0rale Gemeenschap..

Het wordt afgeraden, maar is niet haraam, wa Allahoe a'lam..

Question: One of the sisters is asking, saying that she is a practising
young woman who got married six months ago. (She says) her husband demands
she suck his penis, and she asks if this is permissible or not?

Response: All praise is due to Allaah (alone). There is no doubt that (the
request of) this practise from the husband of the questioner is a disgusting
practise and obviously disliked. It also undermines the (good) manners
between the husband and wife, and could possibly be a cause for (each
partner) disliking (the other) and (leading to) separation (divorce).

�Aa.ishah (radhi-yallaahu 'anhaa) was one of the wives of the Messenger of
Allaah (sal-Allaahu `alayhe wa sallam), and it has been narrated on her
authority that:

((He (sal-Allaahu `alayhe wa sallam) did not see this of her and she did not
see this of him)). (i.e. they did not see each other�s private parts, even
though it is permisible).

As regards the ruling about this, then the least that can be said about it
is that it is disliked, and Allaah knows best.

Shaykh �Abdullaah ibn Munee�
Fataawa Muhimmah li-Nisaa. al-Ummah � Page 154

Note: The basic ruling regarding the wife seeking pleasure of her husband�s
penis is that of permissibility, however, that which is feared is that this
act may lead to possible oral intake of sperm or prostatic fluids. The
Hanaabilah have indicated the permissibility of a wife kissing her husband�s
penis, as is mentioned in ((al-Insaaf)) of al-Maardeenee [Volume 8, Page
33], and this is the opinion of Ibn �Aqeel and other than him. Also, Asbagh
from the Maalikiyyah has indicated the permissibility of a man kissing his
wife�s vagina as is mentioned in ((Tafseer al-Qurtubee)) [Volume 12, Page
231].

Sub7anak Allaah wa bi7amdik, Ashadoe An La Illaha Illah Ant, Astagfiroeka Wa
Atoeboe Ilayk..

Wat Allah(swt) wil geschied er is geen kracht of macht buiten Hem!
Terug naar boven
Noureddine Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 01 december 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 52
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Noureddine Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 01 december 2005 om 08:00

salam alaikum

kunnen jullie niet de engelse stukje vertalen

voor de niet engelssprekende onder ons

want ik denk dat veel broeders en zusters ook willen weten wat er staat

djazaka allagu gairin inschallah

Onze Heer, Uw Barmhartigheid en Kennis omvatten alle zaken, vergeef daarom degenen die berouw tonen en die uw Weg volgen en bescherm hen tegen de bestraffing van de Hel (Surah 40 : Ayah 7)
Terug naar boven
het licht Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 02 februari 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 870
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote het licht Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 01 december 2005 om 15:18

tis maar gekopieerd hoor nee kan het niet vertalen benniet zon engels spreekster het is afgeraden heb het in andere stukjes gelezen nederlands talige stukjes

wa aleikum salaam

Wat Allah(swt) wil geschied er is geen kracht of macht buiten Hem!
Terug naar boven
*yousra* Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 09 juni 2006
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 108
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote *yousra* Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 10 juni 2006 om 14:16
ik vind het maar vies niks anders.Sorry hoor
Terug naar boven
adnan Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 11 juni 2006
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 42
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote adnan Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 13 juni 2006 om 04:15

Selamun aleykom

door wat de geleerde beweeren is het bij sommige van hen toegestaan en bij sommige niet! en jah het is maar hoeu jullie daar tegen kijken, als een koppel dat graag wil doen ok (mits geen anaal) maar omdat voorvocht en urine ook in het spel ken zitten is het niet aan te raden!

Moge Allah swt ons leiden

Terug naar boven
Sunni_Side_Up Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 04 januari 2006
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 197
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Sunni_Side_Up Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 20 juni 2006 om 17:07

Van dit onderwerp wordt je dus echt niet goed

Ik hou het er maar op dat de paus gelijk heeft

De bijble zegt: Gaat heen, vermenigvuldig u, en bevolk de aarde

Elke kromme gedraging die niet overeenkomt met de methode waarop de door God geschapen natuur is ingericht is een zonde, en een afschuw, en een belediging, en een ongehoorzaamheid voor God

Ofwel om het maar bij de naam te noemen: ZONDE

 

 

 

Terug naar boven
Sunni_Side_Up Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 04 januari 2006
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 197
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Sunni_Side_Up Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 20 juni 2006 om 18:22

Jezus heeft overigens nooit een uitspraak gedaan over dit vunzige onderwerp

Hij had wel wat beters te doen dan zich over dit soort zonden uitlaten

 

Terug naar boven
Peter Pan Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 28 oktober 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2010
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Peter Pan Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 21 juni 2006 om 00:10
Hij had wel wat beters te doen.
Niets is lager dan te censureren wat men niet begrijpt. (Erasmus)
Terug naar boven
Murat Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 12 maart 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 755
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Murat Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 21 juni 2006 om 08:21
In eerste instantie geplaatst door Sunni_Side_Up

Jezus heeft overigens nooit een uitspraak gedaan over dit vunzige onderwerp

Hij had wel wat beters te doen dan zich over dit soort zonden uitlaten

 

Ja, hij kon mischien de tegenstrijdigheden in de Bijbel uitleggen. Had hij mischien niet de tijd ervoor genomen ?

Terug naar boven
Sunni_Side_Up Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 04 januari 2006
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 197
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Sunni_Side_Up Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 21 juni 2006 om 12:08

Murat,

vraag het hem (Jezus) op de laatste dag

hij zal het je graag uitleggen

ongeacht hoe het oordeel over jou zal uitvallen

en bedenk......voor jou is hij (Jezus pbuh) op zijn MINST nog een Profeet, dus ik zou niet al te veel suggestieve uitspraken over Hem doen, omdat je niets ziet in het christendom

Groetjes

Sunni side up

Terug naar boven
ABTT Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 19 december 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 418
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote ABTT Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 22 juni 2006 om 12:57
In eerste instantie geplaatst door Sunni_Side_Up

Jezus heeft overigens nooit een uitspraak gedaan over dit vunzige onderwerp

Hij had wel wat beters te doen dan zich over dit soort zonden uitlaten

 

Misschien dat het niet voorbestemd was dat hij daarover uitleg moest geven, allahu a3lem. Misschien ook daarom dat er een nieuwe neerzending kwam?

Constantijn: 315 Milaadiya
Waarom werkt Islaammail niet meer correct?
Terug naar boven
Sunni_Side_Up Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 04 januari 2006
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 197
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Sunni_Side_Up Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 22 juni 2006 om 14:02

ABIT

Dat is zomaar een vermoeden van jou.

Hier is mijn ''vermoeden':

Beter dan ''zomaar'' vermoeden is: Dingen aannemen op basis van dat wat al bekend is over Jezus:

1  Hij sloot geen compromissen als het om zonden ging.

2  Hij had de focus op het redden van mensen van zondige verslaving in plaats van ze een waanidee te geven dat ''een beetje zonde'' geen kwaad kon.

3  Hij kwam om zondaren de weg te wijzen, en ze te redden. Niet om ze te veroordelen, het hoofd af te hakken, of ze de afgrond in te helpen met compromissen. Deze dingen waren hem vreemd

Groeten

Sunni

 

 

Terug naar boven
soraya23 Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 16 januari 2007
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 9
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote soraya23 Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 17 januari 2007 om 13:43
slm,in soerat bakara staat er duidelijk in doe met je akker wat je wilt!!!dus ....
Terug naar boven
moslima 82 Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 27 juli 2006
Online status: Offline
Berichten: 919
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote moslima 82 Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 17 januari 2007 om 14:22

Salaam Aleykoum,

Uw vrouwen zijn een akker voor u, zo komt dan tot uw akker zoals gij maar wilt. En stuurt voor jullie zelf (goede werken) vooruit en vreest Allah en weet dat jullie Hem zeker zullen ontmoeten. En geeft verheugende tijdingen aan de gelovigen�.

Dit is de uitleg van de aya �Jullie vrouwen zijn zoals een akker voor jullie; dus benader jullie akker wanneer of hoe jullie wensen.�
(Aangezien een �akker� alleen kan verwijzen naar een plaats waar iets kan groeien).

En wat oral betreft,we weten allemaal dat er daar niets kan groeien

De profeet (Allahs vrede en genade zij met hem) zei: �nee!� (niet op iedere manier die je wenst) Behalve in ��n opening!
(Dit is het vrouwelijke geslachtsdeel).� (Ahmed, At-tirmidhie en anderen; sahih)


We weten dat de Profeet(vzmh) het verboden heeft dat iemand zijn geslachtdeel met de rechterhand vasthoudt.
"Laat staan dan het aanraken van het geslachtsdeel met de mond. Ook weten wij dat tijdens deze daad voorvocht
(al-Madhiy) uit de geslachtsdelen vrijkomt en dit is onrein. Het is dan ook niet toegestaan om dit met de mond aan te raken.
De reden waarom veel mensen zich hieraan schuldig maken komt voornamelijk door het kijken naar immorele films die
uitgezonden worden door zedenloze tv-zenders en het bekijken van pornografische sites op het internet."

Hoe kan een persoon iets onreins in zijn mond stoppen? Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd:
De boodschapper van allah (Allah's vrede en zegen zij met hem): "Allah. de Almachtige, is goed en accepteert alleen het
goede. Allah heeft de gelovigen datgene opgedragen wat Hij de boodschappers opgedragen heeft. En de Almachtige heeft
gezegd:" O, boodschappers! Eet goede dingen en verricht goede werken." En Allah, de Almachtige heeft gezegd:" O jullie
gelovigen! Eet de goede dingen, waarvan Wij jullie voorzien hebben."....." Moesliem.

De mond is iets om Allah mee te gedenken, om Qur'an te lezen, goede dingen te zeggen en zegeningen te sturen naar de profeet saws

Hulp bij huiselijk geweld voor moslimas!
Terug naar boven
rahima Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 18 november 2006
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 127
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote rahima Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 17 januari 2007 om 17:18

assalaam alaikoem,

Ik vraag me af he...waarom het ��n het ander tegenspreekt. Want als er voorvocht uit de **** komt en dat is onrein..en dat is dus de reden waarom je niet orale sex zou mogen hebben...Dan denk ik bij mezelf...SEX is sowieso onrein want dat is ook de reden dat je de 'woedoe' moet doen nadat je het hebt gedaan toch. Ik zelf heb de teksten hierboven gelezen. En tja...als het elkaar tegenspreek moet je het sowieso niet doen...want zeker weten doe je het toch niet. Anderzijds kan je het voorjezelf ook al invullen....orale sex dat kennen we idd van pornografische films/internet...het is iets van de kufaar. Ik neem aan dat een islamitisch persoon dit beter niet kan doen. Want Mohammed(vzmh) had aisha (ik weet het niet zeker) toen zij nagellak op wilde doen en dat ook zag van de kufaar, haar gezegd dat ze dit beter niet kon doen en beter henna kon gebruiken. Vandaar dat wij moslimvrouwen dit ook niet mogen doen(nagellak opdoen)....ik bekijk het vanuit die hoek dus mijn conclusie....NIET DOEN!!!!

wa salaam alaikoem

A stranger just might be a friend you'll never meet
Terug naar boven
Salim Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 29 september 2003
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 33
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Salim Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 18 januari 2007 om 08:03

Salaam alikoum,

In eerste instantie geplaatst door rahima

...SEX is sowieso onrein want dat is ook de reden dat je de 'woedoe' moet doen nadat je het hebt gedaan toch.

Als ik dit zo van je lees dan lijkt het net of sex VIES is terwijl het een belangrijke onderdeel is van ons leven en allah heeft ons geschonken om liefde en genegenheid tussen man vrouw te bevestigen en te vergroten... en als jij de eerste stap voor het creeeren van nieuw leven als onrein bestempeld dan vind ik dat raar..

In eerste instantie geplaatst door rahima

......orale sex dat kennen we idd van pornografische films/internet...het is iets van de kufaar.

porno films/internet laten ook penetratie zien en voorspel etc... moeten we dat ook niet meer doen "omdat het iets van de kuffar is??"... zo kan ik wel doorgaan op die fiets... (fiets is trouwens ook iets van de kuffar ...en vliegtuigen etc..)

Moslim moet kritisch zijn over zijn eigen daden en zijn koran volgen wat hij moet en niet moet doen en niet vergelijke met "kuffar" en NIET doen wat zij doen etc..

Orale sex is een onderdeel van voorspel en elkaar bevredigen en verwennen... als beide partijen daarovereens zijn en van genieten dan vind ik nergens afwijzend bewijs hiervoor... verhaal van "akker" slaat op penetratie.. dat alleen dus mogelijk is van vagina en niet van anus.. en heeft niets te maken met orale sex.. want als de man de vrouw benaderd bij haar vagina dan is dat ook onderdeel van "zijn akker" en als de enige mogelijke en toegestane daad bij de akker penetratie zou zijn, dan zou er niet gezegd zijn "doe wat je wilt met je akker" de koran is zeeeer precies en kieskeurig in woordgebruik.

wa salaam alikoum
Salim

Doe wat je wil, praten doen ze toch.... maar doe NIET wat Allah NIET wil.. want de dood is nabij...
Terug naar boven
GoldenSilence Bekijk dropdown
Newbie
Newbie
Avatar

Lid geworden: 14 juni 2009
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 3
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote GoldenSilence Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 14 juni 2009 om 15:51
Mocht het haram zijn.. Dat lijkt mij zeer tegenstrijdig en gevaarlijk. Waarom? Stel ik ben getrouwd en weiger orale sex. Mijn man wil dat wel en bekommert zich er om. Nadeel hiervan is dat hij het ergens kan halen. Niet dat hij het moet doen, maar dit kan een aanleiding zijn. Je bent getrouwd en halal voor elkaar.. Wat je doet in bed is tussen jouw en je man.
Terug naar boven
Marocaantje Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member
Avatar

Lid geworden: 04 juli 2003
Locatie: Saudi Arabia
Online status: Offline
Berichten: 1819
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Marocaantje Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 15 juni 2009 om 14:11

Asalaam 3alaikom Warahmatoellahi ta3ala Wabarakatoehoe,

Stel ik ben getrouwd en weiger orale sex. Mijn man wil dat wel en bekommert zich er om. Nadeel hiervan is dat hij het ergens kan halen. Niet dat hij het moet doen, maar dit kan een aanleiding zijn.

Je kunt alles ergens anders halen maar dat ligt er maar net aan hoe ziek je in je hoofd bent. Een man heeft maar te accepteren wat een vrouw wel of niet wilt en dat niet als een excuus gebruiken om ergens anders zijn lust te laten bevredigen omdat �arme hij� dat niet thuis kan krijgen.

Je kunt nu eenmaal niet alles hebben.

Gayr InchaAllaah.

Jullie Zuster Fi Dien!!

"Wees oprecht tegenover elke Moslim en keer je af van de ongelovigen".
"Jihaad will continue & the resistance will continue until we have victory, or we will be martyrs"Sheikh Yassin
Terug naar boven
rahima Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 18 november 2006
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 127
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote rahima Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 08 juli 2009 om 22:50

Salaam alaikoem,

 

Mocht het haram zijn.. Dat lijkt mij zeer tegenstrijdig en gevaarlijk. Waarom? Stel ik ben getrouwd en weiger orale sex. Mijn man wil dat wel en bekommert zich er om. Nadeel hiervan is dat hij het ergens kan halen.

Dit stuit me echt tegen de borst. Als ik het goedbegrijp beste zuster zeg je hier dus dan moet ik er mee akkoord gaan omwille van de wil van mijn man om hem te vreden te stellen Dus zodat hij niet elders haalt. Dit zegt meer over jou dan je man en zo krijgen broeders dus een helehoop haram zaken voor elkaar. Want als hij anaal sex wil dan zou je het hem geven omdat hij het anders elders vindt. En het laatste voorbeeld weet ik zeker dat het niet mag dus ja..jij laat je in deze manipuleren beste zuster. Weet wat je rechten zijn in een huwelijk en kom op voor jezelf.

Salaam alaikoem.

A stranger just might be a friend you'll never meet
Terug naar boven
salimbeertje Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 29 juli 2011
Online status: Offline
Berichten: 4
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote salimbeertje Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 29 juli 2011 om 19:30
dus wat ik hier nu opmaak
 
is het makrouh
Terug naar boven
Elle_<3 Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 07 september 2012
Locatie: Oost-Vlaanderen
Online status: Offline
Berichten: 12
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Elle_<3 Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 09 september 2012 om 19:32
In de Koraan staat iets in de aard van; 'Uw vrouw is uw akker. Bega haar hoe je maar wilt.' Kijk maar eens na. Of oraal bevredigen daar bijhoort is niet duidelijk, maar ik denk dat het niet zo 'n kwaad kan.
Terug naar boven
 Post Reply Post Reply

Spring naar forum Forum rechten Bekijk dropdownDeze pagina is gemaakt in 0.094 seconden.