Islaam.nl

Islaam.nl Forum

  FAQ FAQ  Doorzoek dit Forum   Kalender   Registreren Registreren  Inloggen Inloggen

Onderwerp geslotenin geloof is geen dwang????

 Post Reply Post Reply Pagina  123 5>
Schrijver
Peter Pan Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 28 oktober 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2010
Directe link naar dit bericht Onderwerp: in geloof is geen dwang????
    Geplaatst op: 18 mei 2006 om 13:18

Het lijkt me een goed idee de vreemde uitspraak die door moslims alhier wordt gedaan over dat er binnen geloof(voor hen dus de islam) geen dwang is, aan nader praktijkvoorbeelden te toetsen.

Moslims in Nederland die kiezen voor het christendom, krijgen te maken met intimidaties en geweld. „De islam bewijst zo zichzelf een heel slechte dienst.”

De Iraanse Vrezh (44) is christen en vluchtte in 1992 naar Nederland. Hij hoort niet bij de neo-christelijke asielzoekers die aanvankelijk door minister Verdonk het land zouden worden uitgezet, want Vrezh heeft met zijn gezin een verblijfsstatus gekregen.

Vrezh werkt hier als voorganger. Zijn oud-landgenoten weten hem wel te vinden, zegt hij vandaag in Schepper & Co: hij wordt telefonisch met de dood bedreigd. „Als je niet stopt met evangelisatie onder moslims, zullen we je doodmaken.”

Vrezh zegt dat andere bekeerde moslims hetzelfde overkomt.

Met intimidatie krijgt bijna elke moslim te maken die christen wordt, zegt Cees Rentier van de Stichting Evangelie & moslims. Die druk om tot de islam terug te keren gaat ver, zegt hij. „Tot aan de aankondiging ’we doen je wat aan’ of ’we maken je dood’.”

„Mijn vader is vermoord door zijn broer, omdat hij christen was”, zegt de Afghaan Ahmad (26). Hij zegt te zijn bedreigd. In het asielzoekerscentrum waar hij verblijft, bleef het niet bij woorden: Afghanen hebben hem in elkaar geslagen, zegt hij. En ook hem is verteld dat hij bij terugkeer naar zijn moederland wordt vermoord. „Ik weet zeker dat ik doodga als ik terugga. Daar kan ik niet leven.”

Volgens islamoloog Jan Slomp komen dreigementen en geweld in Nederland ’vaker’ voor. Ons land telt enkele honderden bekeerde Iraniërs, maar die zitten, zegt Slomp, ’in de verborgenheid’. „U begrijpt bij dergelijke verhalen over bedreiging, wel waarom.”

Rien van der Toorn, kerkelijk werker onder vluchtelingen bij de Stichting Gave, kent ’tientallen bedreigde allochtone christenen’. De geuite dreigementen mogen verbaal zijn, loos zijn ze niet, zegt Rentier. „Maar dan hebben we het over mensen die terugmoeten naar Saoedi-Arabië, Afghanistan of Iran.”

Islamoloog Slomp: „Ik ken verschillende Iraanse christenen die terugmoesten en daar nu ondergedoken zitten. Voor je geloof uitkomen betekent dat je letterlijk geen leven meer hebt. Met het gebrek aan geloofsvrijheid bewijst de islam zichzelf een heel slechte dienst.”

Het CDA-kamerlid Coskun Çörüz noemt zo’n behandeling van bekeerde moslims ’anti-islamitisch’. „Alleen God kan leven nemen en geloofsdwang wijst de islam af.” Bedreiging is ’verwerpelijk’. Çörüz wil dat justitie ertegen optreedt. „Of het nu in een asielzoekerscentrum of elders in Nederland is.”

Dan moet er wel eerst een aangifte zijn. Die heeft Ahmad, de bedreigde Iraniër, nog niet gedaan. „Dat haalt weinig uit”, zegt hij.

Ayhan Tonca, voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) noemt de verhalen van ex-moslims 'schokkend’. Hij ziet een rol weggelegd voor de moskeeën in Nederland waar aan deze kwestie aandacht zou moeten worden besteed.

Als het aan PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem ligt, gaat minister van justitie Donner onderzoeken hoe ernstig de bedreigingen tegen de nieuwe christenen zijn, en hoe vaak die voorkomen.

 

Niets is lager dan te censureren wat men niet begrijpt. (Erasmus)
Terug naar boven
Peter Pan Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 28 oktober 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2010
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 19 mei 2006 om 03:32

Ik surf een beetje rond op het net en verbaas me steeds meer over de totaal absurde uitspraak alhier dat in geloof geen dwang is. De leugen regeert.

Waarom de islam vrijheid van godsdienst verbiedt

Afvalligheid in de koran, tradities en de islamitische wet

James M. Arlandson

In 2006 zijn in Pakistan christenen gearresteerd die zich hadden bekeerd van de islam tot het christendom.

In 2006 werd in Afghanistan, Abdul Rahman vervolgd door zich te bekeren van de islam tot het christendom, een “misdaad” waarop de doodstraf staat. Na enorme protesten van overheden over de gehele wereld, werd de berechting beëindigd en Abdul Rahman kon het land verlaten. Meer over de achtergrond van dit geval kan hier worden gevonden.

Aangezien het Oosten en het Westen elkaar ontmoeten door het wereldwijde web, zullen wij meer van dergelijke verhalen horen, zelfs van christelijke martelaren.

Afvalligen zijn zij die van religie veranderen, in dit geval de islam, of zij nu atheïst worden of zich bekeren tot een andere godsdienst. Wat moet er volgens de koran, de overleveringen (of de hadieth) en recente wettelijke uitspraken met hen gebeuren? Zijn deze moderne geestelijken en rechters van de oorspronkelijke islam afgedwaald?

Dit artikel beschouwt en analyseert de bron van deze godsdienstwettige antivrijheid van de islam.

De koran

Toegeven moet worden dat de vanzelfsprekende doodstraf voor afvalligheid niet zo’n prominent thema in de koran is als men denkt. Bijvoorbeeld, de volgende verzen veroordelen het, maar de straf ervoor is gereserveerd voor het goddelijke oordeel op de Laatste Dag, want de bestraffing daarvoor is niet duidelijke hier op aarde: soera’s 2:217; 3:72, 86-87, 90; 4:137; 5:54; 16:106; 33:14; 47:25-27; 73:11; en 74:11.

Vervolgens, overeenkomstig de historische context van soera 5:33 die verminking en kruisiging eist voor hen die oorlog voeren tegen Allah en Mohammed, keerden sommige Arabische stammen zich af van de islam, maar ook een herder werd vermoord en werd vee gestolen. Het gaat hier dus om meer dan alleen afvalligheid. Desondanks gebruikt de hadieth deze context om de dood voor afvalligen te rechtvaardigen.

Is er alleen in de koran duidelijkheid over doodstraf voor afvalligheid hier op aarde? De volgende drie passages, uit het prille begin van de islam, de oorspronkelijke gemeenschap die Mohammed oprichtte, volstaan om dit te bevestigen.

(1) Soera 4 werd geopenbaard in Medina over een periode van drie jaar (625-627 na Chr.). Destijds waren sommige moslims niet naar Medina vertrokken ondanks de uitnodiging daartoe. Een groep van hen, genaamd de huichelaars, had de islam geaccepteerd met de nodige reserveringen. Soms steunden zij Mohammed vanaf een geografische en godsdienstige afstand, bijvoorbeeld door het reciteren van gebeden op de typische moslimwijze. Op andere tijden, schenen zij de vijanden van de islam te helpen (zie Abul A'La Maududi, The Meaning of the Quran, vol. 1, blz. 361-62, voetnoten 116-117).

In soera 4:88-89 vertelt Allah hoe de profeet met deze scrupuleuze huichelaars dient om te gaan.

4:88-89 En hoe is het dat er bij jullie twee groepen zijn ten aanzien van de huichelaars, terwijl Allah hen omvergeworpen (tot ongeloof) heeft vanwege wat zij deden? Willen jullie leiden die door Allah tot dwaling gebracht zijn? En wie door Allah tot dwaling gebracht is: voor hen vinden jullie nooit een weg. 89. Zij verlangen ernaar dat jullie ongelovig worden, zoals zij ongelovig zijn, zodat jullie gelijk zijn. Neemt dus geen vrienden ( auliya: vrienden of beschermers) uit hun midden totdat zij uitwijken op de Weg van Allah (onderdanig aan Mohammed). En als zij zich afkeren (van de islam), grijpt hen dan en doodt hen [ q-t-l] waar jullie hen ook vinden. …( Siregar, tekst tussen vierkante haakjes toegevoegd door mij; tekst tussen gewone haakjes afkomstig van Siregar of parallel aan Al-Hilali en Khan)

Wij moeten twee opmerkingen maken over deze verzen. Ten eerste, Allah zorgt er zelf voor dat deze huichelaars afdwalen, en toch geeft hij opdracht hen te doden. Ten tweede, het Arabische werkwoord qatala (stamwoord q-t-l) wordt gebruikt en dit woord betekent uitsluitend vechten, doden, oorlog, strijd, of slachting.

Vervolgens zegt vers 90 dat als deze nominale moslims naar vrede streven, niet naar oorlog, dan heeft Allah niet aan Mohammed de vrijheid gegeven hen te bestrijden. Hij moet hen toestaan te laten leven in hun staat van huichelarij. Echter, volgens vers 89, als zij niet wegtrekken en niet tot de islam terugkeren, dan zullen zij worden bevochten. Zo er is geen twijfel over het beleid van Mohammed inzake volledige afvalligen -de doodstraf.

Voor wat betreft de laatste twee passages, laten wij hier Sayyid Abul A'La Maududi († 1979), een traditionele en gerespecteerde commentator van de koran, aan het woord om ons door het islamitische beleid inzake afvalligheid te leiden, zoals geopenbaard in de koran (The Meaning of the Qur’ an, vol. 2 van 6).

(2) Soera 9 is het laatste hoofdstuk dat in zijn geheel moet worden verklaard. Tegen deze tijd heeft Mohammed een sterke militaire macht, en hij is nu gereed om voor ééns en altijd met zijn tegenstanders “af te rekenen”. Drie verzen in deze soera bevelen het strijden tegen (djihaad) en dan het bevechten ( qital) van huichelaars en ongelovigen (73-74 en 123). In deze twee verzen, zijn de huichelaars en de ongelovigen geen volledige afvalligen.

De koran zegt:

9:73-74 O Profeet, bevecht [stamwoord j-h-d] de ongelovigen en de huichelaars en treed hard tegen hen op... En zij zijn ongelovig geworden na hun islam, en zij verlangden wat zij niet konden uitvoeren... Als zij dan berouw tonen, dan zou dat beter voor hen zijn, maar als zij zich afwenden, dan zal Allah hen straffen met een pijnlijke bestraffing in dit leven en in het Hiernamaals. ( Siregar)

Deze twee verzen zeggen drie dingen over deze bijna-afvalligen.

Ten eerste, dat de huichelaars zich afzijdig hielden van de islam, maar desondanks uitten zij soms woorden van steun. Op andere tijden verzetten zij zich tegen Mohammed, vooral tijdens zijn lange en moeilijke Taboek kruistocht tegen de Byzantijnse christenen laat in het jaar 630 na Chr. Zij weigerden te gaan. Mohammed kon dit twijfelachtige gedrag niet tolereren. Het belangrijkste was dat hij in dit late stadium geen oppositie kon tolereren.

Ten tweede, het dubbelzinnigere woord djihaad wordt hier gebruikt. Dit impliceert dat het uiteindelijke bevel om de huichelaars en de ongelovigen te doden nog niet duidelijk was gegeven. Maar hen wordt een “pijnlijke bestraffing in deze wereld” beloofd. Hoe? In plaats van hen te doden, heeft de moslimgemeenschap andere methodes hen “te bestrijden” zoals afzondering, het ontkennen van hun eden in een gerechtshof, uitsluiting van banen en posities, en gebrek aan respect ( Maududi, volume. 2, p. 219, nota 82).

Ten derde, de huichelaars wordt nog de kans geboden om spijt te betuigen. “Als zij dan berouw tonen, dan zou dat beter voor hen zijn”... Dit betekent, volgens Maududi, dat zij geen volledige afvalligen zijn, ondanks het feit dat zij woorden van ongeloof uitten. Maar deze kans voor spijt is kortstondig, zoals het volgende vers openbaart.

(3) In soera 9:123 worden de huichelaars bij de ongelovigen gevoegd, dus nu zij zijn afvalligen.

De koran zegt:

9:123 O jullie die geloven, bevecht [stamwoord q-t-l ] de ongelovigen in jullie naast omgeving en laten zij hardheid bij jullie aantreffen. ( Siregar)

Maududi geeft twee verschillen tussen verzen 73 en 123 weer. Ten eerste, djihaad (stamwoord j-h-d) en qital (stamwoord q-t-l) worden respectievelijk in beide verzen gebruikt; en, ten tweede, slechts één sleutelwoord beschrijft de vijanden van de islam in vers 123, terwijl twee woorden hen in vers 73 beschrijven.

Het enige verschil tussen de twee bevelen is dat in vers 73 de moslims werden gevraagd djihaad met hen te doen, terwijl in dit vers (123) krachtiger woorden: “bevecht hen” worden gebruikt, die bedoeld waren om indruk op hen te maken dat zij de huichelaars grondig en volledig zouden verpletteren. Een ander verschil in de bewoording is, dat in vers 73 twee verschillende woorden “ongelovigen en huichelaars,” worden gebruikt, terwijl in dit vers (123) slechts één woord: “ongelovigen” wordt gebruikt zodat de huichelaars alle aanspraak om moslim te zijn zouden moeten opgeven, want er was speelruimte voor deze concessie in het woord “huichelachtig”. (volume 2, blz. 253, voetnoot 121, toevoegingen zijn van mij)

Maududi zegt dat het woord “huichelaars” als tijd voor gratie is bedoeld, maar dit woord is weggelaten en vervangen door “ongelovigen”, wat een gratie uitsluit. Bedenk dat soera 9:73-74 zegt dat huichelaars op één of andere manier hun ongeloof bekenden nadat zij tot de islam waren bekeerd, dus de implicatie van vers 123, toegevoegd aan verzen 73-74, is duidelijk en als volgt: deze tot huichelaars-verklaarde-ongelovigen dienen grondig en volledig te worden bestreden en verpletterd, ondanks het feit dat noch Maududi noch vers 123 het woord “afvalligheid” als zodanig gebruikt.

De hadieth

De hadieth is een verzameling van verslagen of tradities aangaande de woorden en daden van Mohammed die niet in de koran voorkomen. Deze literatuur vormt met de koran de basis van de latere klassieke wetgeving. Boechari († 870) wordt beschouwd als één van de meest betrouwbare verzamelaars en redacteurs van de hadieth, zo niet de meest betrouwbare. Vier voorbeelden van Boechari en twee ahadieth door Maududi worden hier aangehaald en zijn voldoende om ons een idee van te geven hoe wreed de vroege islam afvalligen behandelde.

(1) Boechari registreert deze verslagen vanuit een legale zetting die terug gaan tot Mohammed zelf. Zij geven drie redenen om het bloed van een moslim te vergieten. Één daarvan is afvalligheid.

Verteld door ‘Abdoellah:

Allah’s Apostel zei: “Het bloed van een moslim die belijdt dat niemand recht heeft om te worden aanbeden dan Allah en dat ik Zijn Apostel ben, kan niet worden vergoten behalve in drie gevallen: In Qisas [ oog-voor-oog-vergelding] voor moord, een getrouwde persoon die illegale seksuele gemeenschap pleegt en degene die van de islam [naar zijn vroegere geloof] terugkeert (afvallige) en de moslims verlaat.” (Sahieh Boechari, Volume 9, Boek 83, Nummer 17)

(2) Deze hadieth zegt dat sommige “atheïsten” naar Ali, de schoonzoon en neef van Mohammed, werden gebracht en dat hij hen levend verbrandde.

Verteld door ‘Ikrima

Enkele Zanadiq (atheïsten) werden gebracht naar ‘Ali en hij verbrande hen. Het nieuws van deze gebeurtenis bereikte Ibn ‘Abbaas die zei: “Als ik in zijn plaats was, zou ik hen niet verbrand hebben, omdat Allah’s Apostel het verbood, zeggend: ‘Bestraf niet iemand met Allah’s bestraffing (vuur).’ Ik zou hen gedood hebben volgens de uitspraak van Allah’s Apostel: ‘Iemand die van zijn islamitische religie verandert, dood hem.’ (Sahieh Boechari, Volume 9, Boek 84, Nummer 57)

Klaarblijkelijk waren deze “atheïsten” vroeger moslims, maar zij volgden Mohammed niet langer. De islam van Ali en Ibn Abbaas, Mohammed’s familie, tolereerden geen godsdienstvrijheid, dus verbrandde Ali hen levend. Ibn Abbaas zou hen onthoofd hebben omdat vuur als straf slechts voor Allah gereserveerd is.

(3) Nadat Mohammed sterft aan koorts in 632 na Chr., kwamen de stammen in Arabië tegen de islam in opstand. Klaarblijkelijk volgden zij deze religie alleen maar omdat de profeet in militair opzicht sterker werd. Maar kort nadat hij stierf, werden ze ontrouw aan hem. Na de dood van Mohammed echter werd zijn rechterhand Aboe Bakr benoemd als opvolger of kalief (van 632-634 na Chr.). Hierna volgt hoe hij met de opstand omging:

Verteld door Aboe Hoeraira:

Toen Allah’s Apostel stierf en Aboe Bakr werd gekozen als een kalief na hem, keerden enkele van de Arabieren terug naar ongeloof.‘Oemar zei tot Aboe Bakr: “Hoe durf je de mensen te bevechten terwijl Allah’s Apostel zei: ik ben geboden om de mensen te bevechten totdat zij zeggen: ‘Geen heeft het recht om aanbeden te worden dan Allah ’ En degene die zegt: 'Geen heeft het recht om aanbeden te worden dan Allah,' spaart zijn rijkdom en zijn leven van mij tenzij hij werkelijk een wettige straf verdient en zijn verrekening zal bij Allah zijn! Aboe Bakr zei: “Bij Allah, ik zal hem bevechten die onderscheid maakt tussen zakaat en gebeden, want zakaat is het verplichte recht om te nemen van de rijkdom. Bij Allah, als zij weigeren mij zelfs een bindtouw te geven dat zij vroeger aan Allah’s Apostel gaven, zal ik hen bevechten voor het achterhouden.” ‘Oemar zei: ‘Bij Allah, het was niets, behalve dat ik zag dat Allah het hart van Aboe Bakr geopend had om te vechten, en ik zeker te weten kwam dit (het besluit om te vechten) de waarheid was.” (Sahieh Boechari, Volume 9, Boek 92, Nummer 388)

In deze passage is zakaat “de verplichting om van de rijkdom te nemen” van de Arabische stammen. Aboe Bakr vecht fanatiek voor elk laatste beetje rijkdom van hen. Zelfs als zij een “stuk bindtouw” achterhouden, zal hij hen daarvoor bevechten. Uiteindelijk, was de eerste kalief succesvol. De stammen werden onderworpen.

(4) Als laatste voorbeeld van Boechari’s verzamelingen, belooft deze hadieth een beloning op de Dag van de Opstanding voor het doden van afvalligen in de laatste dagen:

... Geen twijfel hoorde ik Allah’s Apostel zeggen: Tijdens de laatste dagen zullen er enkele jonge dwaze mensen verschijnen die de beste woorden zullen zeggen maar hun geloof zal niet verder gaan dan hun kelen (dat wil zeggen zij hebben geen geloof)) en zullen hun religie verlaten zoals een pijl zijn doel mist. Dus, waar je hen vindt, dood hen, want degene die hen doodt zal beloond worden op de Dag der Opstanding. (Sahieh Boechari, Volume 9, Boek 84, Nummer 64)

Vervolgens haalt Maududi twee ahadieth aan die hij als betrouwbaar beschouwt. Beide zeggen dat een christen of christenen die bekeerd waren tot de islam, er afkerig van waren, om vervolgens terug te keren naar het christendom. Ali, Mohammeds neef en schoonzoon en de vierde klief (van 656-660 na Chr.), werd vermoord terwijl hij aan het bidden was in een moskee. Hoe behandelt hij deze christenen? Op een verdraagzame wijze?

(5) Deze christen werd vermoord nadat hij verklaarde dat Jezus Christus, Heer van hem was en mogelijk zelfs ook van Ali.

... Een man die eerst een christen was, daarna een moslim, en opnieuw een christen werd, werd voor Ali gebracht. Ali vroeg hem: Wat is de oorzaak van je gedrag? Hij antwoordde: Ik vond de godsdienst van de christenen beter dan uw godsdienst. Ali vroeg: Hoe denkt je over Jezus? Hij zei: Hij is mijn Heer ( Rabb); of zei hij: Hij is Heer van Ali. Nadat hij dit hoorde gaf Ali opdracht hem te executeren.

(6) Deze christenen werden als martelaar gedood, nadat zij zich realiseerden dat hun eerste godsdienst, het christendom, veel beter was dan alle andere godsdiensten, zelfs de islam. Neem nota van wat Ali hun kinderen aandoet.

... Ali werd geïnformeerd over een groep christenen die moslims was geworden en daarna weer christenen werd. Ali arresteerde hen, liet hen bij zich komen en onderzocht de waarheid in deze kwestie. Zij zeiden: Wij waren christenen. Toen werd ons de keus geboden om christenen te blijven of moslims te worden. Wij kozen voor de islam. Maar nu zijn wij van mening dat geen godsdienst beter is dan onze eerste godsdienst. Daarom zijn wij nu christenen geworden. Nadat Ali dit hoorde, gaf hij opdracht deze mensen te executeren en hun kinderen tot slaven te maken.

Slavernij heeft een lange en afschuwelijke geschiedenis in de islam.

[Engelstalige] Bron: De bestraffing voor de afvallige overeenkomstig de islamitische wet, voor de laatste twee ahadieth; en ga naar “Inzicht van de juist geleide kaliefs”, nrs. 6 and 7

Deze sectie van Boechari’s hadieth behandelt de afvalligen.

De klassieke islamitische wet

De sjaria is de islamitische wet die gebaseerd is op de koran en de hadieth. Fiqh is de wetenschap van het toepassen en het interpreteren van de sjaria, door gekwalificeerde rechters en rechtsgeleerden. Wij zullen twee van de meest wijdverspreide en invloedrijke scholen van de orthodoxe Soenni islam nader bekijken: die van Sjafii († 829) en Malik († 795).

(1) Malik was ook een betrouwbare verzamelaar van de hadieth.

In een lange hadieth, legt Malik de basis voor het legaliseren van executies.

Jahja vertelde met mij... dat de Boodschapper van Allah....zei: “Als iemand van godsdienst verandert -- sla dan zijn hoofd af!”

De eerste groep afvalligen verlaat de islam voor iets anders, maar hen wordt niet de kans geboden spijt te betuigen.

Zij worden gedood zonder de gelegenheid te krijgen spijt te betuigen omdat hun spijtbetuiging niet wordt erkend. Zij verborgen hun ongeloof en beleden de islam in het openbaar, dus ik denk niet dat men dergelijke mensen de gelegenheid moet geven spijt te betuigen en men moet hun woord niet accepteren.

De tweede groep afvalligen verlaat de islam en maakt dat openbaar. Wat gebeurt er met hen?

Voor wat betreft de persoon die de islam verlaat voor iets anders en het onthult, hij wordt uitgenodigd om spijt te betuigen. Als hij geen spijt betuigt, wordt hij gedood. Als zij spijt betuigen, dat wordt dit van hen geaccepteerd.

De volgende hadieth in Malik betreft Oemar. Herinner uit de vorige sectie dat Aboe Bakr als eerste kalief (van 632-634) oorlogen met stammen voerde die de islam hadden verlaten en dat Ali, de vierde kalief (van 656-666) christenen doodde. Oemar was tweede kalief (van 634-644), en ook hij doodt afvalligen als onderdeel van zijn beleid, behalve dat hij hen drie dagen geeft om spijt te betuigen.

... Toen Oemar vroeg: “Heeft u nieuws te melden?” zei hij: “Ja. Een man is ongelovig geworden nadat hij eerst een moslim was”. Oemar zei: “Wat heb je met hem gedaan?” Hij antwoordde: “Wij lieten hem naderbij komen en sloegen toen zijn hoofd af”. Oemar zei: “Heb je hem niet drie dagen gevangen gezet en iedere dag brood gevoed en hem uitgenodigd spijt te betuigen dat hij zou kunnen... terugkeren naar de geboden van Allah?” Toen zei Oemar: “O Allah! Ik was er niet bij aanwezig en ik heb er geen opdracht toe gegeven en ik ben niet verheugd over wat ik gehoord heb.”

(2) Het volgende middeleeuwse handboek dat hoofdzakelijk is samengesteld door Ahmad ibn Naqib al-Misri (†1368), Reliance of the Traveler: A Classic Manual of Islamic Sacred Law, (vert. Nuh Ha Mim Keller, Beltsville, Maryland: Amana, 1994), vat de uitspraken van de Sjafii school van fiqh samen.

Deze twee wetten behandelen de twee vereisten die nodig zijn om een afvallige ter dood te kunnen veroordelen en de verplichting van de kalief of zijn vertegenwoordiger.

08.1 Wanneer een persoon die de puberteit heeft bereikt en gezond van geest is, vrijwillig afstand doet van de islam, dan verdient hij gedood te worden.

08.2 In een dergelijk geval is het verplicht voor de kalief (of zijn vertegenwoordiger) hem te vragen om spijt te betuigen en terug te keren tot de islam. Als hij dat doet, dan wordt dit van hem aangenomen, maar als hij weigert, wordt hij onmiddellijk gedood.

Er is geen compensatie voor het doden van een afvallige.

08.4 Er is geen schadevergoeding voor het doden van een afvallige.

De volgende achttien handelingen, die algemeen van aard zijn, gaan over het afstand doen van de islam.

(1) Het buigen voor een afgod, of uit schijn, of door druk van buitenaf, of uit daadwerkelijke overtuiging;

(2) Het voornemen ongelovig te worden, nu of zelfs in de toekomst. En zoals dit voornemen twijfel om zo te doen of niet is: men begaat daardoor onmiddellijk ongeloof;

De volgende wet zegt dat als men helder van verstand is en de leer van de Drie-eenheid overweegt, tot een ongelovige wordt:

(3) Om woorden van ongeloof te spreken zoals het impliceren dat “Allah is de derde van drie,” of “ik ben Allah” - tenzij men zijn tong niet onder bedwang heeft, of dat men een ander citeert, of één van de vrienden van Allah is... in een geestelijk bedwelmde staat van totale vergetelheid;

(4) Het beledigen van Allah of zijn boodschapper;

(5) Het bestaan van Allah te ontkennen, te ontkennen dat hij zonder begin en zonder eind is, of om zijn eigenschappen te ontkennen die alle moslims aan hem toeschrijven;

(6) Om de naam van Allah ijdel te gebruiken, zijn gebod, zijn verbod, zijn belofte, of zijn waarschuwing;

(7) Om enig vers in de koran te ontkennen of iets dat de gezamenlijke geleerden besloten hebben dat... daartoe behoort, of om een vers toe te voegen dat daar niet toe behoort;

(8) Om spottend te zeggen: “Ik weet niet wat geloof is”;

(9) Om iemand te antwoorden wie zegt: “Er zijn geen macht of kracht door Allah”;...

(12) Wanneer iemand vraagt om de geloofsbelijdenis ( sjahada) te leren... en een moslim hem dit weigert;

(13) Om een moslim te beschrijven, of iemand die een moslim wil worden, in termen van ongeloof ( koefr);

(14) Om het verplichtende karakter van iets te ontkennen dat door de consensus van moslims... onderdeel van de islam is gemaakt, wanneer het als bekend mag worden verondersteld, zoals het gebed ( salaat) of zelfs één rak’a (handeling van prostratie) van één van de vijf verplichte gebeden, als er geen excuus is;

(15) Om te beweren dat wie dan ook van de boodschappers of profeten van Allah een leugenaar is, of te ontkennen dat zij gezonden zijn;

Een latere wetgeleerde voegt daaraan het volgende toe:

(16) De islam als religie te verachten;

(17) Om te geloven dat dingen uit zichzelf of door hun aard invloed kunnen uitoefenen, onafhankelijke van de wil van Allah;

(18) Om het bestaan van engelen of djinn te ontkennen...of de hemelen;

(19) Om te spotten met enig uitspraak van de Heilige Wet;

De volgende wet is duidelijk over het uiteindelijke doel van de islam:

(20) Of de bedoeling van Allah te ontkennen dat zijn boodschap aan de profeet is... om de godsdienst te zijn die gevolgd moet worden door de volledige wereld.

Samenvattend, deze wetten gaan allen over abstracte doctrines en geloofszaken, niet over fysieke handelingen zoals moord, niettemin vereisen zij de dood. Niemand mag zelfs spottend doen over de islamitische wet. Sommigen zijn hoogst doctrinair en gemaakt om verschillende islamitische doctrines te niet te doen ( nr’s. 5 en 6). Niemand mag een passage in de koran ontkennen (nr. 7). Hoe dan kan men van deze wrede verzen afstand doen? Seculaire wetenschap wordt niet toegestaan om te bloeien (nr. 17). Het is duidelijk dat deze wetten de vrijheid van godsdienst, van denken en spreken, verstikken.

Kunnen of willen de islamitische landen de klassieke fiqh die in de koran en de hadieth geworteld is herzien of achter zich laten?

Conclusie

De reden dat de islam vrijheid van godsdienst uitsluit, is duidelijk. Het volgt zijn oorsprong. De koran kwam, naar verluidt, van Allah door Gabriël, en Mohammed was geïnspireerd door zijn goddelijkheid voorbeeld. De islamitische wet komt voort uit deze twee bronnen.

Wanneer echter een godsdienst vrijheid van spreken en verschil van mening onderdrukt, dan getuigt het tegen zichzelf. Wat proberen de godsdienstige leiders te verbergen? Waarom is kritiek uitgesloten? Als de islam werkelijk de “uiteindelijke waarheid” en de “definitieve openbaring” is, dan behoeft het geen enkele uitdaging te vrezen. De leiders zouden in staat moeten zijn het te verdedigen door woorden alleen, want zijn aantrekkelijkheid is vanzelfsprekend. Mensen zouden vrijwillig en zonder bedreiging van geweld tot de islam moeten toestromen. Aan de andere kant, als de mensen het willen verlaten - een ondenkbare gedachte aangezien de islam zo ontzagwekkend is - dan zou dit moeten worden toegestaan zonder vervolging of omdat er een zwaard boven hun hoofden hangt.

Het zou ideaal voor de islam zijn zich te hervormen. Gematigde moslims geloven dat de vanzelfsprekende doodstraf voor afvalligen geen juiste basis heeft in de koran en de vroege islam. Zij kunnen hierin gelijk hebben. Het is zeker geen overheersend thema. Maar kunnen of willen deze gematigden de islam hervormen betreffende dit onderwerp? Kunnen zij hun meer traditionele medemoslims die de hadieth en klassieke fiqh strikt volgen, hiervan overtuigen? Zullen zij talrijke artikelen en boeken schrijven, uitleggend waarom de doodstraf voor afvalligheid niet in de koran wordt gevonden? Dit zou overal samenlevingen ten goede komen, want het zou de deur voor velen openen om de islam, een belastende en strenge godsdienst, te verlaten.

Zo niet, dan moet er een andere strategie worden gevoerd.

Ten eerste, de islamitische wet mag nooit overal in de wereld worden opgelegd. Het is te streng en te barbaars. Vrijheid van godsdienst moet de ruimte worden gegeven. Zelfs als dat betekent dat de profeet, de koran en de islamitische wet worden bekritiseerd, dan nog is vrijheid beter dan onderdrukking.

Ten tweede, leiders van de vrije wereld moeten druk zetten op onderdrukkende islamitische overheden.

Ten derde, met de komst van het World Wide Web, stroomt informatie vrijelijk, als een schijnend licht in de duisternis. De gewone burger moet de islamitische onderdrukking volgen, door het verzenden van e-mails naar elkaar en betrouwbare weblogs ( blogs). Een welgeïnformeerde gemeenschap is een vrije gemeenschap, en misschien kunnen de vrije burgers de onderdrukten over de hele wereld helpen. Een andere manier om te helpen, is bij te dragen aan gereputeerde organisaties voor de rechten van de mens.

Addendum

Maududi gebruikt soera 9:11-12 om het executeren van afvalligen te rechtvaardigen. Mohammed heeft een sterke militaire macht. Deze verzen zetten het beleid van Mohammed voort in soera 9:1-5 met het bedreigen van polytheïsten met de dood, hinderlagen en belegeringen.

9:11-12...Wanneer zij [de afgodendienaars] dan berouw tonen, en de shalaat onderhouden en de zakat geven, dan zijn zij jullie broeders in de godsdienst... En wanneer zij hun eden breken, nadat zij een verbond hebben gesloten en zich vijandig gedragen tegenover jullie godsdienst: doodt [stamwoord q-t-l] dan de leiders van het ongeloof. Voorwaar, bij hen hebben eden geen waarde. Hopelijk zullen zij ophouden.( Siregar, de toevoegingen tussen haakjes zijn van mij).

Maududi zegt dat volgens de historische context, de “overeenkomsten” en “eden” geen politieke verdragen zijn, maar de acceptatie van de islam. Maar als zij hiervan afstand doen en de islam bespotten, dan worden zij afvalligen. Moslims zijn daarom geboden hen te bestrijden. Het Arabische stamwoord q-t-l wordt gebruikt. Bedenk dat het betekent: bestrijden, doden, oorlog, strijd en slachting. Het heeft geen ambiguïteit of een bredere betekenis, zoals djihaad dat wel heeft.

De interpretatie van Maududi is echter niet zo zeker als het aanvankelijk schijnt. Het is zeer wel mogelijk dat “overeenkomsten” en de “eden” politiek van aard zijn. Verzen 3 en 4 ondersteunen deze politieke interpretatie, want Mohammed waarschuwt de polytheïsten dat zijn verdragsverplichtingen met hen tot een einde zullen komen, en op dat ogenblik waren zij geen moslims. Dus de polytheïsten verlieten de islam niet, omdat zij er helemaal geen onderdeel van waren. Maar tenminste werkt Maududi, ironisch genoeg, ijverig met het zoeken van de rechtvaardiging in de koran voor het doden van afvalligen van de islam.

[Engelstalige] bron: De bestraffing van de afvallige volgens de islamitische wet, ga naar “Het bewijs in de koran van het gebod om de afvallige te executeren”.

Niets is lager dan te censureren wat men niet begrijpt. (Erasmus)
Terug naar boven
DruideHerne Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 24 juni 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 834
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 19 mei 2006 om 03:37
Peter Pan met dit soort zaken moet je niet enkel naar een religie kijken maar ook naar een cultuur.
Mensen hebben een diepgaande behoefte tot indentificatie.
Het is in dit proces dat culturen ontstaan. Binnen een bepaalde cultuur verwerft een persoon zijn bestaan.
Hij vind daar zijn evenwicht.
culturen waren er al voordat religies ontstonden.
Het is wel zo dat op een gegeven moment deze culturen een bepaalde religie omhelsden.
op zo een moment vormt de religie dus een van de kenmerken van een bepaalde cultuur.
Wanneer nu een persoon zich bekeerd tot een andere religie dan wordt dit in het algemeen door de gemeenschap waartoe deze persoon behoort dit als zeer onaangenaam ervaart. Logisch want vor het gevoel is het alsof deze persoon zijn gemeenschap afwijst.
Hij wordt dus het zwarte schaap:-)De discident.
Dit is altijd een gevaarlijk proces. Niet enkel in de Islam!
Het is hierom dat je zo voorzichtig zijn moet met bekeringen.
Beter dan dit is het zoeken naar oecumene.
Het zoeken waar onze waarden gelijkheid vertonen zodat we tot dezelfde norm kunnen komen.
Dit moet bijuitstek een voorzichtig en respectvol proces zijn.
Het bekeren van mensen is hier een erg slecht instrument.Terug naar boven
Peter Pan Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 28 oktober 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2010
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 19 mei 2006 om 10:04

Ik geloof ook in de eocumene. Toch zie je dat dit een heel moeilijk proces is. De Samen-op-Weg gemeenten zijn verscheurd terwijl hierbij alleen protestanten tot elkaar dienen te komen.

Hoe groot is dan niet de afstand tussen christenen en moslims.

Eigenlijk is mijn grote wens dat katholieken naar moskeen gaan, moslims naar kerken, etc.

Zal nog lang duren.

 

Niets is lager dan te censureren wat men niet begrijpt. (Erasmus)
Terug naar boven
Khabir Bekijk dropdown
Groupie
Groupie
Avatar

Lid geworden: 19 maart 2006
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 446
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 19 mei 2006 om 10:44
In eerste instantie geplaatst door Peter Pan

Ik geloof ook in de eocumene. Toch zie je dat dit een heel moeilijk proces is. De Samen-op-Weg gemeenten zijn verscheurd terwijl hierbij alleen protestanten tot elkaar dienen te komen.

Hoe groot is dan niet de afstand tussen christenen en moslims.

Eigenlijk is mijn grote wens dat katholieken naar moskeen gaan, moslims naar kerken, etc.

Zal nog lang duren.

 


het gebeurt al,
Ik onze dorp(stad) in Nederland. waar ik woon.
5. Hij zei: "O, mijn zoon, verhaal uw broeders uw droom niet, anders zullen zij plannen tegen u smeden, want Satan is een openlijke vijand der mensen."
Terug naar boven
Peter Pan Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 28 oktober 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2010
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 19 mei 2006 om 11:03
Fantastisch!!
Niets is lager dan te censureren wat men niet begrijpt. (Erasmus)
Terug naar boven
DruideHerne Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 24 juni 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 834
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 19 mei 2006 om 17:52
In eerste instantie geplaatst door Peter Pan

Ik geloof ook in de eocumene. Toch zie je dat dit een heel moeilijk proces is. De Samen-op-Weg gemeenten zijn verscheurd terwijl hierbij alleen protestanten tot elkaar dienen te komen.

Hoe groot is dan niet de afstand tussen christenen en moslims.

Eigenlijk is mijn grote wens dat katholieken naar moskeen gaan, moslims naar kerken, etc.

Zal nog lang duren.

 


Peter Pan de wereld bestaat niet uit enkel Moslims en Christenen.
sterker nog het merendeel van de mensen heeft een andere orgine.
oecumene strekt zich daardoor wel wat verder uit:-)


Terug naar boven
Martinuzz Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 06 oktober 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 833
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 19 mei 2006 om 18:18
Volgens mij hebben gelovigen over het algemeen minder moeite in het respectvol omgaan met gelovigen van een andere religie die de geboden van de groep strikt naleven dan met vrije geesten vooral binnen de eigen groep (of voor wat men alszodanig beschouwt).
"J'ai regardé mon ennemi et je m'y suis vu" (Tiscali)
Terug naar boven
Peter Pan Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 28 oktober 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2010
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 21 mei 2006 om 09:54

In geloof is geen dwang???

Iran police crack down on unIslamic women's dress
Tue. 18 Apr 2006

By Parisa Hafezi

TEHRAN (Reuters) - Iranian police said on Tuesday they would launch a crackdown on "social corruption" such as women flouting Islamic dress codes, the semi-official Fars news agency reported.

"In accordance with the law, the police will confront those who appear in public in an indecent and inappropriate way," Fars quoted Tehran police chief Morteza Talaei as saying. "Police will seize women with tight coats and cropped trousers."

Enforcement of strict moral codes governing women's dress, Western music and mingling of the sexes became more lax after President Mohammad Khatami's election in 1997 on a platform of social and political reform.

But hardliners have been clawing back these concessions since President Mahmoud Ahmadinejad swept to power last year with the backing of conservative clerics and the Basij religious forces, who condemn such "un-Islamic" practices.

The Islamic dress code imposed after Iran's 1979 Islamic revolution requires women to cover all their hair and wear long, loose-fitting clothes to disguise the shape of their bodies. Violators can receive lashes, fines or imprisonment.

Analysts said that taking a tough line on social offences could backfire on the government just when it wants support in its standoff with the West over Iran's nuclear programme.

"Iran is already under international pressure. A severe crackdown on social issues like the dress code could cause a popular backlash," said political analyst Saeed Leylaz.

Mina, a 17-year-old girl with heavy makeup, tight jacket and bright headscarf that barely covered her hair, said she had no intention of changing her style.

"They are so busy with international issues, they will have no time to pay attention to my improper dress," said Mina, who asked that her full name not be used.

MANY IGNORE CHADOR

Many girls, particularly in wealthier urban areas, ignore traditional head-to-toe black chadors, wearing calf-length Capri pants, tight-fitting, thigh-length coats and brightly coloured scarves pushed back to expose plenty of hair.

Some women, testing the boundaries of the law, have been seen recently with scarves slipped off while parking cars in the street, skiing or travelling to the northern Caspian coast.

The Islamic dress code is less commonly challenged in poor suburbs and rural regions.

The authorities -- whose campaign starts on April 21 -- tend to launch such crackdowns before the hot summer months when women like to wear lighter clothing.

Some parliamentarians, alarmed by the growing number of women wearing colourful scarves and tight coats, have criticised the clerical establishment for not acting sooner.

About 100 vigilantes gathered in front of parliament on Tuesday, demanding an official crackdown on "prostitution" -- women who wear colourful headscarves and figure-hugging coats -- Fars agency reported.

Talaei said the police would target taxis that carry women in "improper dress" and would sweep through popular shopping centres, where such outfits are sold. "Women who do not wear headscarves in public will also be confronted," he said.

Niets is lager dan te censureren wat men niet begrijpt. (Erasmus)
Terug naar boven
Murat Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 12 maart 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 755
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 21 mei 2006 om 15:41
In eerste instantie geplaatst door Peter Pan

Ik surf een beetje rond op het net en verbaas me steeds meer over de totaal absurde uitspraak alhier dat in geloof geen dwang is. De leugen regeert.

Waarom de islam vrijheid van godsdienst verbiedt

Afvalligheid in de koran, tradities en de islamitische wet

James M. Arlandson

In 2006 zijn in Pakistan christenen gearresteerd die zich hadden bekeerd van de islam tot het christendom.

In 2006 werd in Afghanistan, Abdul Rahman vervolgd door zich te bekeren van de islam tot het christendom, een “misdaad” waarop de doodstraf staat. Na enorme protesten van overheden over de gehele wereld, werd de berechting beëindigd en Abdul Rahman kon het land verlaten. Meer over de achtergrond van dit geval kan hier worden gevonden.

Aangezien het Oosten en het Westen elkaar ontmoeten door het wereldwijde web, zullen wij meer van dergelijke verhalen horen, zelfs van christelijke martelaren.

Afvalligen zijn zij die van religie veranderen, in dit geval de islam, of zij nu atheïst worden of zich bekeren tot een andere godsdienst. Wat moet er volgens de koran, de overleveringen (of de hadieth) en recente wettelijke uitspraken met hen gebeuren? Zijn deze moderne geestelijken en rechters van de oorspronkelijke islam afgedwaald?

Dit artikel beschouwt en analyseert de bron van deze godsdienstwettige antivrijheid van de islam.

De koran

Toegeven moet worden dat de vanzelfsprekende doodstraf voor afvalligheid niet zo’n prominent thema in de koran is als men denkt. Bijvoorbeeld, de volgende verzen veroordelen het, maar de straf ervoor is gereserveerd voor het goddelijke oordeel op de Laatste Dag, want de bestraffing daarvoor is niet duidelijke hier op aarde: soera’s 2:217; 3:72, 86-87, 90; 4:137; 5:54; 16:106; 33:14; 47:25-27; 73:11; en 74:11.

Vervolgens, overeenkomstig de historische context van soera 5:33 die verminking en kruisiging eist voor hen die oorlog voeren tegen Allah en Mohammed, keerden sommige Arabische stammen zich af van de islam, maar ook een herder werd vermoord en werd vee gestolen. Het gaat hier dus om meer dan alleen afvalligheid. Desondanks gebruikt de hadieth deze context om de dood voor afvalligen te rechtvaardigen.

Is er alleen in de koran duidelijkheid over doodstraf voor afvalligheid hier op aarde? De volgende drie passages, uit het prille begin van de islam, de oorspronkelijke gemeenschap die Mohammed oprichtte, volstaan om dit te bevestigen.

(1) Soera 4 werd geopenbaard in Medina over een periode van drie jaar (625-627 na Chr.). Destijds waren sommige moslims niet naar Medina vertrokken ondanks de uitnodiging daartoe. Een groep van hen, genaamd de huichelaars, had de islam geaccepteerd met de nodige reserveringen. Soms steunden zij Mohammed vanaf een geografische en godsdienstige afstand, bijvoorbeeld door het reciteren van gebeden op de typische moslimwijze. Op andere tijden, schenen zij de vijanden van de islam te helpen (zie Abul A'La Maududi, The Meaning of the Quran, vol. 1, blz. 361-62, voetnoten 116-117).

In soera 4:88-89 vertelt Allah hoe de profeet met deze scrupuleuze huichelaars dient om te gaan.

4:88-89 En hoe is het dat er bij jullie twee groepen zijn ten aanzien van de huichelaars, terwijl Allah hen omvergeworpen (tot ongeloof) heeft vanwege wat zij deden? Willen jullie leiden die door Allah tot dwaling gebracht zijn? En wie door Allah tot dwaling gebracht is: voor hen vinden jullie nooit een weg. 89. Zij verlangen ernaar dat jullie ongelovig worden, zoals zij ongelovig zijn, zodat jullie gelijk zijn. Neemt dus geen vrienden ( auliya: vrienden of beschermers) uit hun midden totdat zij uitwijken op de Weg van Allah (onderdanig aan Mohammed). En als zij zich afkeren (van de islam), grijpt hen dan en doodt hen [ q-t-l] waar jullie hen ook vinden. …( Siregar, tekst tussen vierkante haakjes toegevoegd door mij; tekst tussen gewone haakjes afkomstig van Siregar of parallel aan Al-Hilali en Khan)

Wij moeten twee opmerkingen maken over deze verzen. Ten eerste, Allah zorgt er zelf voor dat deze huichelaars afdwalen, en toch geeft hij opdracht hen te doden. Ten tweede, het Arabische werkwoord qatala (stamwoord q-t-l) wordt gebruikt en dit woord betekent uitsluitend vechten, doden, oorlog, strijd, of slachting.

Vervolgens zegt vers 90 dat als deze nominale moslims naar vrede streven, niet naar oorlog, dan heeft Allah niet aan Mohammed de vrijheid gegeven hen te bestrijden. Hij moet hen toestaan te laten leven in hun staat van huichelarij. Echter, volgens vers 89, als zij niet wegtrekken en niet tot de islam terugkeren, dan zullen zij worden bevochten. Zo er is geen twijfel over het beleid van Mohammed inzake volledige afvalligen -de doodstraf.

Voor wat betreft de laatste twee passages, laten wij hier Sayyid Abul A'La Maududi († 1979), een traditionele en gerespecteerde commentator van de koran, aan het woord om ons door het islamitische beleid inzake afvalligheid te leiden, zoals geopenbaard in de koran (The Meaning of the Qur’ an, vol. 2 van 6).

(2) Soera 9 is het laatste hoofdstuk dat in zijn geheel moet worden verklaard. Tegen deze tijd heeft Mohammed een sterke militaire macht, en hij is nu gereed om voor ééns en altijd met zijn tegenstanders “af te rekenen”. Drie verzen in deze soera bevelen het strijden tegen (djihaad) en dan het bevechten ( qital) van huichelaars en ongelovigen (73-74 en 123). In deze twee verzen, zijn de huichelaars en de ongelovigen geen volledige afvalligen.

De koran zegt:

9:73-74 O Profeet, bevecht [stamwoord j-h-d] de ongelovigen en de huichelaars en treed hard tegen hen op... En zij zijn ongelovig geworden na hun islam, en zij verlangden wat zij niet konden uitvoeren... Als zij dan berouw tonen, dan zou dat beter voor hen zijn, maar als zij zich afwenden, dan zal Allah hen straffen met een pijnlijke bestraffing in dit leven en in het Hiernamaals. ( Siregar)

Deze twee verzen zeggen drie dingen over deze bijna-afvalligen.

Ten eerste, dat de huichelaars zich afzijdig hielden van de islam, maar desondanks uitten zij soms woorden van steun. Op andere tijden verzetten zij zich tegen Mohammed, vooral tijdens zijn lange en moeilijke Taboek kruistocht tegen de Byzantijnse christenen laat in het jaar 630 na Chr. Zij weigerden te gaan. Mohammed kon dit twijfelachtige gedrag niet tolereren. Het belangrijkste was dat hij in dit late stadium geen oppositie kon tolereren.

Ten tweede, het dubbelzinnigere woord djihaad wordt hier gebruikt. Dit impliceert dat het uiteindelijke bevel om de huichelaars en de ongelovigen te doden nog niet duidelijk was gegeven. Maar hen wordt een “pijnlijke bestraffing in deze wereld” beloofd. Hoe? In plaats van hen te doden, heeft de moslimgemeenschap andere methodes hen “te bestrijden” zoals afzondering, het ontkennen van hun eden in een gerechtshof, uitsluiting van banen en posities, en gebrek aan respect ( Maududi, volume. 2, p. 219, nota 82).

Ten derde, de huichelaars wordt nog de kans geboden om spijt te betuigen. “Als zij dan berouw tonen, dan zou dat beter voor hen zijn”... Dit betekent, volgens Maududi, dat zij geen volledige afvalligen zijn, ondanks het feit dat zij woorden van ongeloof uitten. Maar deze kans voor spijt is kortstondig, zoals het volgende vers openbaart.

(3) In soera 9:123 worden de huichelaars bij de ongelovigen gevoegd, dus nu zij zijn afvalligen.

De koran zegt:

9:123 O jullie die geloven, bevecht [stamwoord q-t-l ] de ongelovigen in jullie naast omgeving en laten zij hardheid bij jullie aantreffen. ( Siregar)

Maududi geeft twee verschillen tussen verzen 73 en 123 weer. Ten eerste, djihaad (stamwoord j-h-d) en qital (stamwoord q-t-l) worden respectievelijk in beide verzen gebruikt; en, ten tweede, slechts één sleutelwoord beschrijft de vijanden van de islam in vers 123, terwijl twee woorden hen in vers 73 beschrijven.

Het enige verschil tussen de twee bevelen is dat in vers 73 de moslims werden gevraagd djihaad met hen te doen, terwijl in dit vers (123) krachtiger woorden: “bevecht hen” worden gebruikt, die bedoeld waren om indruk op hen te maken dat zij de huichelaars grondig en volledig zouden verpletteren. Een ander verschil in de bewoording is, dat in vers 73 twee verschillende woorden “ongelovigen en huichelaars,” worden gebruikt, terwijl in dit vers (123) slechts één woord: “ongelovigen” wordt gebruikt zodat de huichelaars alle aanspraak om moslim te zijn zouden moeten opgeven, want er was speelruimte voor deze concessie in het woord “huichelachtig”. (volume 2, blz. 253, voetnoot 121, toevoegingen zijn van mij)

Maududi zegt dat het woord “huichelaars” als tijd voor gratie is bedoeld, maar dit woord is weggelaten en vervangen door “ongelovigen”, wat een gratie uitsluit. Bedenk dat soera 9:73-74 zegt dat huichelaars op één of andere manier hun ongeloof bekenden nadat zij tot de islam waren bekeerd, dus de implicatie van vers 123, toegevoegd aan verzen 73-74, is duidelijk en als volgt: deze tot huichelaars-verklaarde-ongelovigen dienen grondig en volledig te worden bestreden en verpletterd, ondanks het feit dat noch Maududi noch vers 123 het woord “afvalligheid” als zodanig gebruikt.

De hadieth

De hadieth is een verzameling van verslagen of tradities aangaande de woorden en daden van Mohammed die niet in de koran voorkomen. Deze literatuur vormt met de koran de basis van de latere klassieke wetgeving. Boechari († 870) wordt beschouwd als één van de meest betrouwbare verzamelaars en redacteurs van de hadieth, zo niet de meest betrouwbare. Vier voorbeelden van Boechari en twee ahadieth door Maududi worden hier aangehaald en zijn voldoende om ons een idee van te geven hoe wreed de vroege islam afvalligen behandelde.

(1) Boechari registreert deze verslagen vanuit een legale zetting die terug gaan tot Mohammed zelf. Zij geven drie redenen om het bloed van een moslim te vergieten. Één daarvan is afvalligheid.

Verteld door ‘Abdoellah:

Allah’s Apostel zei: “Het bloed van een moslim die belijdt dat niemand recht heeft om te worden aanbeden dan Allah en dat ik Zijn Apostel ben, kan niet worden vergoten behalve in drie gevallen: In Qisas [ oog-voor-oog-vergelding] voor moord, een getrouwde persoon die illegale seksuele gemeenschap pleegt en degene die van de islam [naar zijn vroegere geloof] terugkeert (afvallige) en de moslims verlaat.” (Sahieh Boechari, Volume 9, Boek 83, Nummer 17)

(2) Deze hadieth zegt dat sommige “atheïsten” naar Ali, de schoonzoon en neef van Mohammed, werden gebracht en dat hij hen levend verbrandde.

Verteld door ‘Ikrima

Enkele Zanadiq (atheïsten) werden gebracht naar ‘Ali en hij verbrande hen. Het nieuws van deze gebeurtenis bereikte Ibn ‘Abbaas die zei: “Als ik in zijn plaats was, zou ik hen niet verbrand hebben, omdat Allah’s Apostel het verbood, zeggend: ‘Bestraf niet iemand met Allah’s bestraffing (vuur).’ Ik zou hen gedood hebben volgens de uitspraak van Allah’s Apostel: ‘Iemand die van zijn islamitische religie verandert, dood hem.’ (Sahieh Boechari, Volume 9, Boek 84, Nummer 57)

Klaarblijkelijk waren deze “atheïsten” vroeger moslims, maar zij volgden Mohammed niet langer. De islam van Ali en Ibn Abbaas, Mohammed’s familie, tolereerden geen godsdienstvrijheid, dus verbrandde Ali hen levend. Ibn Abbaas zou hen onthoofd hebben omdat vuur als straf slechts voor Allah gereserveerd is.

(3) Nadat Mohammed sterft aan koorts in 632 na Chr., kwamen de stammen in Arabië tegen de islam in opstand. Klaarblijkelijk volgden zij deze religie alleen maar omdat de profeet in militair opzicht sterker werd. Maar kort nadat hij stierf, werden ze ontrouw aan hem. Na de dood van Mohammed echter werd zijn rechterhand Aboe Bakr benoemd als opvolger of kalief (van 632-634 na Chr.). Hierna volgt hoe hij met de opstand omging:

Verteld door Aboe Hoeraira:

Toen Allah’s Apostel stierf en Aboe Bakr werd gekozen als een kalief na hem, keerden enkele van de Arabieren terug naar ongeloof.‘Oemar zei tot Aboe Bakr: “Hoe durf je de mensen te bevechten terwijl Allah’s Apostel zei: ik ben geboden om de mensen te bevechten totdat zij zeggen: ‘Geen heeft het recht om aanbeden te worden dan Allah ’ En degene die zegt: 'Geen heeft het recht om aanbeden te worden dan Allah,' spaart zijn rijkdom en zijn leven van mij tenzij hij werkelijk een wettige straf verdient en zijn verrekening zal bij Allah zijn! Aboe Bakr zei: “Bij Allah, ik zal hem bevechten die onderscheid maakt tussen zakaat en gebeden, want zakaat is het verplichte recht om te nemen van de rijkdom. Bij Allah, als zij weigeren mij zelfs een bindtouw te geven dat zij vroeger aan Allah’s Apostel gaven, zal ik hen bevechten voor het achterhouden.” ‘Oemar zei: ‘Bij Allah, het was niets, behalve dat ik zag dat Allah het hart van Aboe Bakr geopend had om te vechten, en ik zeker te weten kwam dit (het besluit om te vechten) de waarheid was.” (Sahieh Boechari, Volume 9, Boek 92, Nummer 388)

In deze passage is zakaat “de verplichting om van de rijkdom te nemen” van de Arabische stammen. Aboe Bakr vecht fanatiek voor elk laatste beetje rijkdom van hen. Zelfs als zij een “stuk bindtouw” achterhouden, zal hij hen daarvoor bevechten. Uiteindelijk, was de eerste kalief succesvol. De stammen werden onderworpen.

(4) Als laatste voorbeeld van Boechari’s verzamelingen, belooft deze hadieth een beloning op de Dag van de Opstanding voor het doden van afvalligen in de laatste dagen:

... Geen twijfel hoorde ik Allah’s Apostel zeggen: Tijdens de laatste dagen zullen er enkele jonge dwaze mensen verschijnen die de beste woorden zullen zeggen maar hun geloof zal niet verder gaan dan hun kelen (dat wil zeggen zij hebben geen geloof)) en zullen hun religie verlaten zoals een pijl zijn doel mist. Dus, waar je hen vindt, dood hen, want degene die hen doodt zal beloond worden op de Dag der Opstanding. (Sahieh Boechari, Volume 9, Boek 84, Nummer 64)

Vervolgens haalt Maududi twee ahadieth aan die hij als betrouwbaar beschouwt. Beide zeggen dat een christen of christenen die bekeerd waren tot de islam, er afkerig van waren, om vervolgens terug te keren naar het christendom. Ali, Mohammeds neef en schoonzoon en de vierde klief (van 656-660 na Chr.), werd vermoord terwijl hij aan het bidden was in een moskee. Hoe behandelt hij deze christenen? Op een verdraagzame wijze?

(5) Deze christen werd vermoord nadat hij verklaarde dat Jezus Christus, Heer van hem was en mogelijk zelfs ook van Ali.

... Een man die eerst een christen was, daarna een moslim, en opnieuw een christen werd, werd voor Ali gebracht. Ali vroeg hem: Wat is de oorzaak van je gedrag? Hij antwoordde: Ik vond de godsdienst van de christenen beter dan uw godsdienst. Ali vroeg: Hoe denkt je over Jezus? Hij zei: Hij is mijn Heer ( Rabb); of zei hij: Hij is Heer van Ali. Nadat hij dit hoorde gaf Ali opdracht hem te executeren.

(6) Deze christenen werden als martelaar gedood, nadat zij zich realiseerden dat hun eerste godsdienst, het christendom, veel beter was dan alle andere godsdiensten, zelfs de islam. Neem nota van wat Ali hun kinderen aandoet.

... Ali werd geïnformeerd over een groep christenen die moslims was geworden en daarna weer christenen werd. Ali arresteerde hen, liet hen bij zich komen en onderzocht de waarheid in deze kwestie. Zij zeiden: Wij waren christenen. Toen werd ons de keus geboden om christenen te blijven of moslims te worden. Wij kozen voor de islam. Maar nu zijn wij van mening dat geen godsdienst beter is dan onze eerste godsdienst. Daarom zijn wij nu christenen geworden. Nadat Ali dit hoorde, gaf hij opdracht deze mensen te executeren en hun kinderen tot slaven te maken.

Slavernij heeft een lange en afschuwelijke geschiedenis in de islam.

[Engelstalige] Bron: De bestraffing voor de afvallige overeenkomstig de islamitische wet, voor de laatste twee ahadieth; en ga naar “Inzicht van de juist geleide kaliefs”, nrs. 6 and 7

Deze sectie van Boechari’s hadieth behandelt de afvalligen.

De klassieke islamitische wet

De sjaria is de islamitische wet die gebaseerd is op de koran en de hadieth. Fiqh is de wetenschap van het toepassen en het interpreteren van de sjaria, door gekwalificeerde rechters en rechtsgeleerden. Wij zullen twee van de meest wijdverspreide en invloedrijke scholen van de orthodoxe Soenni islam nader bekijken: die van Sjafii († 829) en Malik († 795).

(1) Malik was ook een betrouwbare verzamelaar van de hadieth.

In een lange hadieth, legt Malik de basis voor het legaliseren van executies.

Jahja vertelde met mij... dat de Boodschapper van Allah....zei: “Als iemand van godsdienst verandert -- sla dan zijn hoofd af!”

De eerste groep afvalligen verlaat de islam voor iets anders, maar hen wordt niet de kans geboden spijt te betuigen.

Zij worden gedood zonder de gelegenheid te krijgen spijt te betuigen omdat hun spijtbetuiging niet wordt erkend. Zij verborgen hun ongeloof en beleden de islam in het openbaar, dus ik denk niet dat men dergelijke mensen de gelegenheid moet geven spijt te betuigen en men moet hun woord niet accepteren.

De tweede groep afvalligen verlaat de islam en maakt dat openbaar. Wat gebeurt er met hen?

Voor wat betreft de persoon die de islam verlaat voor iets anders en het onthult, hij wordt uitgenodigd om spijt te betuigen. Als hij geen spijt betuigt, wordt hij gedood. Als zij spijt betuigen, dat wordt dit van hen geaccepteerd.

De volgende hadieth in Malik betreft Oemar. Herinner uit de vorige sectie dat Aboe Bakr als eerste kalief (van 632-634) oorlogen met stammen voerde die de islam hadden verlaten en dat Ali, de vierde kalief (van 656-666) christenen doodde. Oemar was tweede kalief (van 634-644), en ook hij doodt afvalligen als onderdeel van zijn beleid, behalve dat hij hen drie dagen geeft om spijt te betuigen.

... Toen Oemar vroeg: “Heeft u nieuws te melden?” zei hij: “Ja. Een man is ongelovig geworden nadat hij eerst een moslim was”. Oemar zei: “Wat heb je met hem gedaan?” Hij antwoordde: “Wij lieten hem naderbij komen en sloegen toen zijn hoofd af”. Oemar zei: “Heb je hem niet drie dagen gevangen gezet en iedere dag brood gevoed en hem uitgenodigd spijt te betuigen dat hij zou kunnen... terugkeren naar de geboden van Allah?” Toen zei Oemar: “O Allah! Ik was er niet bij aanwezig en ik heb er geen opdracht toe gegeven en ik ben niet verheugd over wat ik gehoord heb.”

(2) Het volgende middeleeuwse handboek dat hoofdzakelijk is samengesteld door Ahmad ibn Naqib al-Misri (†1368), Reliance of the Traveler: A Classic Manual of Islamic Sacred Law, (vert. Nuh Ha Mim Keller, Beltsville, Maryland: Amana, 1994), vat de uitspraken van de Sjafii school van fiqh samen.

Deze twee wetten behandelen de twee vereisten die nodig zijn om een afvallige ter dood te kunnen veroordelen en de verplichting van de kalief of zijn vertegenwoordiger.

08.1 Wanneer een persoon die de puberteit heeft bereikt en gezond van geest is, vrijwillig afstand doet van de islam, dan verdient hij gedood te worden.

08.2 In een dergelijk geval is het verplicht voor de kalief (of zijn vertegenwoordiger) hem te vragen om spijt te betuigen en terug te keren tot de islam. Als hij dat doet, dan wordt dit van hem aangenomen, maar als hij weigert, wordt hij onmiddellijk gedood.

Er is geen compensatie voor het doden van een afvallige.

08.4 Er is geen schadevergoeding voor het doden van een afvallige.

De volgende achttien handelingen, die algemeen van aard zijn, gaan over het afstand doen van de islam.

(1) Het buigen voor een afgod, of uit schijn, of door druk van buitenaf, of uit daadwerkelijke overtuiging;

(2) Het voornemen ongelovig te worden, nu of zelfs in de toekomst. En zoals dit voornemen twijfel om zo te doen of niet is: men begaat daardoor onmiddellijk ongeloof;

De volgende wet zegt dat als men helder van verstand is en de leer van de Drie-eenheid overweegt, tot een ongelovige wordt:

(3) Om woorden van ongeloof te spreken zoals het impliceren dat “Allah is de derde van drie,” of “ik ben Allah” - tenzij men zijn tong niet onder bedwang heeft, of dat men een ander citeert, of één van de vrienden van Allah is... in een geestelijk bedwelmde staat van totale vergetelheid;

(4) Het beledigen van Allah of zijn boodschapper;

(5) Het bestaan van Allah te ontkennen, te ontkennen dat hij zonder begin en zonder eind is, of om zijn eigenschappen te ontkennen die alle moslims aan hem toeschrijven;

(6) Om de naam van Allah ijdel te gebruiken, zijn gebod, zijn verbod, zijn belofte, of zijn waarschuwing;

(7) Om enig vers in de koran te ontkennen of iets dat de gezamenlijke geleerden besloten hebben dat... daartoe behoort, of om een vers toe te voegen dat daar niet toe behoort;

(8) Om spottend te zeggen: “Ik weet niet wat geloof is”;

(9) Om iemand te antwoorden wie zegt: “Er zijn geen macht of kracht door Allah”;...

(12) Wanneer iemand vraagt om de geloofsbelijdenis ( sjahada) te leren... en een moslim hem dit weigert;

(13) Om een moslim te beschrijven, of iemand die een moslim wil worden, in termen van ongeloof ( koefr);

(14) Om het verplichtende karakter van iets te ontkennen dat door de consensus van moslims... onderdeel van de islam is gemaakt, wanneer het als bekend mag worden verondersteld, zoals het gebed ( salaat) of zelfs één rak’a (handeling van prostratie) van één van de vijf verplichte gebeden, als er geen excuus is;

(15) Om te beweren dat wie dan ook van de boodschappers of profeten van Allah een leugenaar is, of te ontkennen dat zij gezonden zijn;

Een latere wetgeleerde voegt daaraan het volgende toe:

(16) De islam als religie te verachten;

(17) Om te geloven dat dingen uit zichzelf of door hun aard invloed kunnen uitoefenen, onafhankelijke van de wil van Allah;

(18) Om het bestaan van engelen of djinn te ontkennen...of de hemelen;

(19) Om te spotten met enig uitspraak van de Heilige Wet;

De volgende wet is duidelijk over het uiteindelijke doel van de islam:

(20) Of de bedoeling van Allah te ontkennen dat zijn boodschap aan de profeet is... om de godsdienst te zijn die gevolgd moet worden door de volledige wereld.

Samenvattend, deze wetten gaan allen over abstracte doctrines en geloofszaken, niet over fysieke handelingen zoals moord, niettemin vereisen zij de dood. Niemand mag zelfs spottend doen over de islamitische wet. Sommigen zijn hoogst doctrinair en gemaakt om verschillende islamitische doctrines te niet te doen ( nr’s. 5 en 6). Niemand mag een passage in de koran ontkennen (nr. 7). Hoe dan kan men van deze wrede verzen afstand doen? Seculaire wetenschap wordt niet toegestaan om te bloeien (nr. 17). Het is duidelijk dat deze wetten de vrijheid van godsdienst, van denken en spreken, verstikken.

Kunnen of willen de islamitische landen de klassieke fiqh die in de koran en de hadieth geworteld is herzien of achter zich laten?

Conclusie

De reden dat de islam vrijheid van godsdienst uitsluit, is duidelijk. Het volgt zijn oorsprong. De koran kwam, naar verluidt, van Allah door Gabriël, en Mohammed was geïnspireerd door zijn goddelijkheid voorbeeld. De islamitische wet komt voort uit deze twee bronnen.

Wanneer echter een godsdienst vrijheid van spreken en verschil van mening onderdrukt, dan getuigt het tegen zichzelf. Wat proberen de godsdienstige leiders te verbergen? Waarom is kritiek uitgesloten? Als de islam werkelijk de “uiteindelijke waarheid” en de “definitieve openbaring” is, dan behoeft het geen enkele uitdaging te vrezen. De leiders zouden in staat moeten zijn het te verdedigen door woorden alleen, want zijn aantrekkelijkheid is vanzelfsprekend. Mensen zouden vrijwillig en zonder bedreiging van geweld tot de islam moeten toestromen. Aan de andere kant, als de mensen het willen verlaten - een ondenkbare gedachte aangezien de islam zo ontzagwekkend is - dan zou dit moeten worden toegestaan zonder vervolging of omdat er een zwaard boven hun hoofden hangt.

Het zou ideaal voor de islam zijn zich te hervormen. Gematigde moslims geloven dat de vanzelfsprekende doodstraf voor afvalligen geen juiste basis heeft in de koran en de vroege islam. Zij kunnen hierin gelijk hebben. Het is zeker geen overheersend thema. Maar kunnen of willen deze gematigden de islam hervormen betreffende dit onderwerp? Kunnen zij hun meer traditionele medemoslims die de hadieth en klassieke fiqh strikt volgen, hiervan overtuigen? Zullen zij talrijke artikelen en boeken schrijven, uitleggend waarom de doodstraf voor afvalligheid niet in de koran wordt gevonden? Dit zou overal samenlevingen ten goede komen, want het zou de deur voor velen openen om de islam, een belastende en strenge godsdienst, te verlaten.

Zo niet, dan moet er een andere strategie worden gevoerd.

Ten eerste, de islamitische wet mag nooit overal in de wereld worden opgelegd. Het is te streng en te barbaars. Vrijheid van godsdienst moet de ruimte worden gegeven. Zelfs als dat betekent dat de profeet, de koran en de islamitische wet worden bekritiseerd, dan nog is vrijheid beter dan onderdrukking.

Ten tweede, leiders van de vrije wereld moeten druk zetten op onderdrukkende islamitische overheden.

Ten derde, met de komst van het World Wide Web, stroomt informatie vrijelijk, als een schijnend licht in de duisternis. De gewone burger moet de islamitische onderdrukking volgen, door het verzenden van e-mails naar elkaar en betrouwbare weblogs ( blogs). Een welgeïnformeerde gemeenschap is een vrije gemeenschap, en misschien kunnen de vrije burgers de onderdrukten over de hele wereld helpen. Een andere manier om te helpen, is bij te dragen aan gereputeerde organisaties voor de rechten van de mens.

Addendum

Maududi gebruikt soera 9:11-12 om het executeren van afvalligen te rechtvaardigen. Mohammed heeft een sterke militaire macht. Deze verzen zetten het beleid van Mohammed voort in soera 9:1-5 met het bedreigen van polytheïsten met de dood, hinderlagen en belegeringen.

9:11-12...Wanneer zij [de afgodendienaars] dan berouw tonen, en de shalaat onderhouden en de zakat geven, dan zijn zij jullie broeders in de godsdienst... En wanneer zij hun eden breken, nadat zij een verbond hebben gesloten en zich vijandig gedragen tegenover jullie godsdienst: doodt [stamwoord q-t-l] dan de leiders van het ongeloof. Voorwaar, bij hen hebben eden geen waarde. Hopelijk zullen zij ophouden.( Siregar, de toevoegingen tussen haakjes zijn van mij).

Maududi zegt dat volgens de historische context, de “overeenkomsten” en “eden” geen politieke verdragen zijn, maar de acceptatie van de islam. Maar als zij hiervan afstand doen en de islam bespotten, dan worden zij afvalligen. Moslims zijn daarom geboden hen te bestrijden. Het Arabische stamwoord q-t-l wordt gebruikt. Bedenk dat het betekent: bestrijden, doden, oorlog, strijd en slachting. Het heeft geen ambiguïteit of een bredere betekenis, zoals djihaad dat wel heeft.

De interpretatie van Maududi is echter niet zo zeker als het aanvankelijk schijnt. Het is zeer wel mogelijk dat “overeenkomsten” en de “eden” politiek van aard zijn. Verzen 3 en 4 ondersteunen deze politieke interpretatie, want Mohammed waarschuwt de polytheïsten dat zijn verdragsverplichtingen met hen tot een einde zullen komen, en op dat ogenblik waren zij geen moslims. Dus de polytheïsten verlieten de islam niet, omdat zij er helemaal geen onderdeel van waren. Maar tenminste werkt Maududi, ironisch genoeg, ijverig met het zoeken van de rechtvaardiging in de koran voor het doden van afvalligen van de islam.

[Engelstalige] bron: De bestraffing van de afvallige volgens de islamitische wet, ga naar “Het bewijs in de koran van het gebod om de afvallige te executeren”.

Vriend jij komt elke keer met verzen uit de Koran en de hadith. Kom we openen een nieuw topic waarin we over de Koran en de Bijbel over vrijheid van meningsuiting discussieren ? En dan mag je alle teksten van answering-islam kopieren ik zal er 1 voor 1 antwoord opgeven !!

Terug naar boven
Rahil Amin Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 07 september 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 1624
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 21 mei 2006 om 16:02

Asalaam Aleikum broeder Murat,

Als je al weet dat sommige mensen de leugenares hirsi magan geloven dan weet je ook haast bijna zeker dat ze ook allerlei anti-Islamitische propaganda die ze van het internet halen geloven. Deze mensen zijn duidelijke vijanden van de Islam.

Salaam.

Het paradijs is omgeven door moeilijkheden waar de “nafs” (het ego) niet van houdt, de hel is omgeven door de lusten die het ego strelen.
Overgeleverd door: Moslim
Terug naar boven
postpentacost Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 24 februari 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 2164
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 21 mei 2006 om 17:52
Kom nou Rahil, je kunt moeilijk volhouden dat er geen dwang is in de
Islam. Zowel de koran als de praktijk tonen dit overduidelijk aan. en
mensen die dit aantonen vijanden van de islam noemen is al het bewijs
dat er dwang is in de Islam; je mag namelijk geen kritische
kanttekeneningen plaatsen
16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.(Johannes 3,16)
Terug naar boven
anis Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 10 mei 2004
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 55
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 22 mei 2006 om 03:55

Salaam,


Godsdienstvrijheid in de Islam, bestaat wel degelijk. Men moet niet alles geloven wat in de media komt. Wink

Islam is een volledige manier van leven die alle aspecten van het leven bespreekt: ecologie, economie, hygiëne, etiquette, enz.... en ook godsdienst. Godsdienst is dus maar één van de aspecten van een groter alomvattend Islamitisch model. En in dit groter Islamitisch "model" geldt volledige godsdienstvrijheid.

"In de godsdienst is er geen dwang" (Koran, 2:256)

De Koran verbiedt Muslims uitdrukkelijk anderen te proberen dwingen tot de Islam. Daar is trouwens theologisch ook geen reden toe, vermits ook niet-Muslims volgens de Koran naar de hemel kunnen gaan. Volgens de Islam is het verwerven van het Eeuwig Leven immers niet gebonden aan lidmaatschap van een kerkgemeenschap, maar wel aan hoe men zich gedraagt. Mensen die zich gedragen volgens de Leringen van de Profeten die in hun midden gestuurd werden, kunnen naar de hemel gaan.

"Zij die geloven, zij die het Jodendom aanhangen, de Christenen en de Sabiërs die in God en de laatste dag geloven en die deugdelijk handelen, voor hen is hun loon bij de Heer en zij hebben niets te vrezen noch zullen zij bedroefd zijn." (Koran 2:62)

In een Islamitische samenleving kan elkeen vrij zijn geloof belijden.

"Wie het wil, die moet dan geloven en wie het wil, die moet maar ongelovig zijn." (Koran 18:29)

Immers, Islam betekent: zich overgeven (aan God - in het arabisch: Allah). Dit kiezen voor God voor-onderstelt dat men vrij is om het te doen. Zonder godsdienstvrijheid, is Islam niet eens mogelijk.

Er wordt vaak -- en verkeerdelijk -- gedacht dat Islamitische landen
 landen zijn waar mensen verplicht zijn zich tot de Islamitische Godsdienst te bekeren. Dit is niet het geval: Islamitische landen, zijn landen waar het Islamitisch model geldt, dit wil zeggen: landen die geordend zijn volgens de Islamitische Wet. En die Islamitische Wet of Shariah garandeert aan alle inwoners van een Islamitisch land volledige godsdienstvrijheid. In zo een land kunnen diverse geloofsgemeenschappen ook een reeks geloofsgebonden zaken zoals familierecht zelf ordenen via eigen rechtbanken.

Muslims worden aangemoedigd om een vrije samenleving uit te bouwen. In zo een vrije samenleving, zijn Muslims slechts waarschuwers, overbrengers van de Boodschap. Het is hen uitdrukkelijk verboden anderen te dwingen tot de Islam:

"Waarschuw de mensen, want jij bent slechts een waarschuwer. Je hebt niet de autoriteit om iemand te dwingen." (Koran 88:22-23)

Muslims mogen ook niet oordelen over het geloof van anderen. Dit gaat zelfs zo ver dat er een Islamitische uitdrukking is die zegt dat wanneer een Muslim een andere Muslim van ongeloof beschuldigt, er al minstens één ongelovige is, nl. diegene die de andere beschuldigt van ongeloof. Immers, oordelen over geloof is iets wat alleen God toekomt. De Islam is gebouwd rond het centrale concept dat er geen god is dan God. Zich een goddelijke taak aanmeten, komt neer op zich gelijkstellen aan God, en is dus de zwaarste zonde die men zich kan inbeelden. Oordelen over het geloof van anderen, betekent het zich aanmeten van een taak die alleen God toekomt, en is dus een zware zonde.

Het centrale belang van godsdienstvrijheid, in samenhang met een totaal afwijzen van elke vorm van racisme
, maakt dat de Islam eigenlijk zelf een multi-cultureel model is. Muslims hanteren inderdaad waarden en normen die zeer dicht aansluiten bij de Judeo-Christelijke waarden waaruit het Westerse model gegroeid is. Dat is niet verwonderlijk vermits Muslims in dezelfde God (in het arabisch: Allah.html, in het Hebreeuws: Jahweh) geloven als de Christenen en de Joden, en mensen die in dezelfde God geloven, kijken allemaal naar diezelfde God voor de bepaling van wat goed en verkeerd is, en delen dus allemaal dezelfde normatieve basis.

Wasalaam alajkoum.

"Wendt u tot uw Heer en onderwerpt u aan Hem voordat de straf over u komt, want ...

(39:54)
Terug naar boven
Peter Pan Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 28 oktober 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2010
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 22 mei 2006 om 03:56

Le Monde van verleden week donderdag.

Een grote reportage uit Marokko. Een alarmerende reportage. Hoofdpersoon in het verhaal was een universitair docente, die om veiligheidsredenen(!!!!) alleen bij voornaam, Soukaina, werd genoemd.

Toen Soukaina 20 jaar geleden werd aangesteld, waren er al vrouwelijke docenten. Slechts een van hen droeg een hoofddoek. In de loop der jaren werd haar universiteit bevolkt door steeds meer vrouwen, zowel studenten als docenten. Ook het aantal hoofddoekjes en gezichtssluiers nam toe.. Op een gegeven moment moest ze vaststellen dat aan haar faculteit zij de enige was zonder hoofddoek.

Mocht ze het zelfs al niet hebben bemerkt, dan werd ze er wel door anderen op geattendeerd. Collega's begonnen aanmerkingen te maken als ze een blouse met korte mouwen droeg of als ze haar lippen had gestift.

Bij herhaling legden onbekenden hoofddoeken in haar kastje. Nooit werd ze rechtsstreeks bedreigd, maar er was een constante druk om zich te conformeren!! Die druk werd uiteindelijk zo groot dat ze besloot tijdelijk op te houden met werken.

In sommige gevallen nemen de hoeders van de islamitische gedragsregels wel degelijk hun toevlucht tot  rechtstreekse intimidatie. Dat ondervonden onlangs de enige 5 vrouwelijke studenten aan de kunstacademie van Meknes die nog bloothoofds door het leven gaan. In hun postvakje troffen ze een anonieme missive aan waarin hun in naam van de islam(!!!!!!) werd verordonneerd een sluier te dragen.

Le Monde: "Er is sprake van een stille revolutie. Een revolutie in de kleur van de islam: groen."

Hoezo geen dwang? De orthodoxe islam staat, net zoals elk orthodox geloof, stijf van dwang en intolerantie.

Niets is lager dan te censureren wat men niet begrijpt. (Erasmus)
Terug naar boven
Peter Pan Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 28 oktober 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2010
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 22 mei 2006 om 05:47
Onderwerp: ex-moslim Mark Gabriel over jihad Reageer met quote

Hoofdstuk 4 van de voormalige moslim Mark Gabriel over Jihad. Mark Gabriel was professor islamitische geschiedenis aan de Al Azhar-universiteit van Cairo in Egypte.

Chapter 4

Hoe de Geest van Geweld werkt

Toen ik net was ingeschreven bij de Universiteit van Al-Azhar in 1980 volgde ik een college getiteld Koraninterpretatie. Twee keer per maand kwamen we bij elkaar om de lezingen te volgen van een blinde sheikh die populair was onder de studenten vanwege zijn passie voor de islam.

Zijn radikale kant was echter duidelijk. Iedere keer als hij in de koran een verwijzing tegenkwam naar Christenen of Joden vermaakte hij zich ermee om de Christenen 'ongelovigen' te noemen, en de Joden 'kinderen van varkens'. Hij maakte duidelijk dat hij hoopte de gloriedagen van het Islamitische rijk via de jihad terug te laten keren.

Op een dag gaf hij ons studenten de gelegenheid om vragen te stellen. Ik vroeg me al lange tijd af: "Waarom leert u ons steeds over de jihad? Hoe zit het met de andere verzen in de koran, die praten over vrede, liefde en vergeving?"
Meteen kreeg hij een rood gezicht. Ik kon zijn woede zien, maar ik zag ook dat hij ervoor koos deze te beheersen. In plaats van tegen me te schreeuwen greep hij de kans om zijn positie voor 500 luisterende studenten te versterken. "Mijn broeder", zei hij. "Er bestaat een hele soera (hoofdstuk) met de naam 'Oorlogsbuit'. Maar er is geen soera met de naam 'Vrede'. Jihad en doden zijn het hoofd van de islam. Neem ze weg, dan neem je het hoofd van de islam weg."

Vandaag zit deze man opgesloten in een gevangenis in de Verenigde Staten. Zijn naam is Omar Abdel Rahman, en hij was beschuldigd van het beramen van de eerste bomaanslag op het World Trade Center in 1993.
Voor hij naar Amerika kwam, was hij de geestelijk leider van een radikale Egyptische groepering, al-Jihad, die de moord op de Egyptische president Anwar Sadat uit had gevoerd. Later in dit boek zal ik het ongelooflijke verhaal vertellen over hoe Sheikh Abdel Rahman het Egyptische Hooggerechthof ertoe overhaalde om hem vrij te laten, zodat hij de mogelijkheid kreeg om naar de VS te reizen en daar de jihad te beoefenen.

Zoals uit dit verhaal en mijn getuigenis kan worden afgeleid, heb ik gedurende het grootste deel van mijn leven dicht bij het terrorisme geleefd. Mensen in het Westen hebben er moeite mee om terroristen te begrijpen. Ze vragen zich af, Zijn ze gewoon hartstikke gek?
Ik kan je verzekeren, deze mensen zijn niet gestoord. Noch zijn het psychopaten die er psychisch genoegen in scheppen om anderen pijn te doen. Nee, ze volgen een filosofie, en als je eenmaal die filosofie begrijpt, zal geen enkele van hun handelingen je verrassen.
In dit hoofdstuk zal ik over de basis van de islam vertellen, maar we gaan zeer snel verder om de specifieke religieuze doctrine uit te leggen die een islamitische terrorist motiveert. Ook zal ik uitleggen hoe fundamentalisten koranverzen over vrede en harmonie aan de kant schuiven.

Onderwerping aan Allah

Het woord islam betekent 'onderwerping'; het woord 'moslims' betekent 'iemand die zich aan allah onderwerpt'. De koran zegt dat je geen ware moslim zijn kan, tenzij je je onderwerpt.

Quote:
O gij gelovigen! Gehoorzaam Allan en gehoorzaam zijn Boodschapper en de moslims die het gezag voeren. Soera 4:59


Nu is de vraag die je moet beantwoorden als je aan Allah onderwerpt: Wat wil Allah? Het antwoord wordt gevonden in de heilige boeken van de islam: de koran en de hadiths.

De koran was begonnen in het jaar 610, toen Mohammed, de profeet van de islam, zei dat de engel Gabriel tegen hem sprak terwijl hij mediteerde in een grot bij Mekka. Mohammed beweerde dat het de woorden van de ene ware god waren - Allah. Mohammed schreef de woorden op zoals hij ze ontving gedurende een periode van ca. 22 jaar. Kort gezegd, de koran zijn niet de leerstellingen van Mohammed; het zijn de woorden van Allah. Het is belangrijk dat de openbaringen niet allemaal tegelijk kwamen, zoals we later zullen zien.

De boeken van de hadiths zijn een andere verzameling heilige geschriften. Dit zijn boeken die een gecontroleerd verslag geven van wat de profeet Mohammed zei en deed tijdens zijn leven. In andere woorden, de hadiths geven de leerstellingen van Mohammed in woord en daad.
De boeken der hadith werden als volgt geschreven. Mensen uit Mohammeds omgeving, zoals zijn vrienden of vrouwen, zagen zijn handelingen en noteerden deze. Onderzoekers verzamelden deze geschriften in de zes boekenverzamelingen die we nu hebben. Ze zijn genoemd naar degene die het boek verzamelde, zoals de hadith van Sahih Al-Bukhari.

De meerderheid van de islamitische wereld beschouwt de hadiths als gezaghebbend. (Om precies te zijn, Sunni moslims accepteren alle; Shi'iten accepteren de meeste. De Shi'iten verwerpen bijvoorbeeld de duizenden hadiths die zijn opgeschreven door de tweede vrouw van Mohammed.)
Nogmaals, bewustzijn van de hadiths is nodig omdat Mohammeds leven en lessen dienden om de principes van oorlogsvoering en bevel van vandaag vast te leggen. Deze feiten zal ik later in detail beschrijven.
Ten slotte moet je de Sharia kennen, de islamitische wet die de plicht van de moslims tegenover de god van de islam behandelt. Quth al-Fiqh is het woord dat wordt gebruikt voor boeken over de islamitische wet. Deze boeken behelzen een heel corpus over literatuur, soms oud en soms modern.

Een religie gebaseerd op Werken

Wat wil Allah dus volgens koran en hadiths? Er zijn vijf basiseisen waaraan moet worden voldaan om een moslim te kunnen zijn. Deze eisen zijn bekend als de vijf 'zuilen van de islam'.

1) Geloofsverklaring. De islamitische geloofsverklaring moet worden geaccepteerd. 'Er is geen god dan Allah, en Mohammed is zijn profeet'.
2) Gebed. Moslims moeten vijf keer per dag bidden met het gezicht naar Mekka, de geboorteplaats van Mohammed. De tijd voor het gebed is de dageraad, middag, late middag, na zonsondergang en 's nachts. Voor de vrijdag bestaan speciale gebeden.
3) Aalmoezen geven. Dit is hetzelfde als belasting. Het wordt betaald aan het eind van het jaar en verdeeld onder de behoeftigen.
4) Vasten. Vasten vindt plaats gedurende de islamitische maand Ramadan, die midden november begint. Tijdens het vasten eten of drinken moslims niet overdag. Een lichte maaltijd en een grote hoeveelheid water worden voor zonsopgang genuttigd. Na zonsondergang wordt een uitgebreider maal gegeten, en veel gedronken.
5) Bedevaart. Moslims worden aangemoedigd om één keer in hun leven een pelgrimstocht naar Mekka te maken, waar een ritueel van vijf dagen wordt uitgevoerd.

Waarom is het zo belangrijk dat moslims doen wat Allah wil? Dat is omdat de islam een godsdienst van werken is. Toegang tot het paradijs moet worden verdiend. Het treurige van het verhaal is dat moslims nooit zeker zijn van de verlossing. Ze geloven dat ze naar het graf gaan als ze dood gaan, waar ze wachten op de dag van de wederopstanding.
Als de dag des oordeels komt, weegt Allah de goede en slechte werken en stelt het lot vast.

Quote:
Dan zal degene wiens balans (van goede daden) zwaar is een plezierig leven krijgen. Maar wiens balans licht is, zijn huis zal te vinden zijn in Hawiriyah (de put, d.i. de hel). Soera 101:6-9


Er is geen garantie op het paradijs, zelfs al doe je je hele leven goede werken. Het hangt allemaal af van wat Allah beslist.

Gegarandeerde toegang tot het paradijs

Er is maar één manier om de toegang tot het paradijs te garanderen - en dit levert het perfecte motief voor plegers van zelfmoordaanslagen en jihadstrijders. De enige manier om zeker te weten dat je naar het paradijs gaat is te sterven tijdens de jihad - sterven terwijl je vecht tegen de vijand van de islam.
Jihad betekent eenvoudig dat moslims moeten vechten tegen de vijand van Allah tot de vijand sterft of de moslim sterft. Het woord 'jihad' betekent feitelijk 'strijd'. Jihad is zelfs wettelijk gedefinieerd door de islamitische fiqh, en wel als volgt:

Quote:
Jihad is het vechten tegen iedereen die het verspreiden van de islam verhindert. Of het vechten tegen iedereen die weigert tot de islam toe te treden (gebaseerd op soera 8:39).


Als je sterft tijdens de jihad, hoef je zelfs niet naar het graf om te wachten op het oordeel. Je gaat direct naar het paradijs.
Jihad is in feite een contract tussen Allah en de moslim. Als de moslim vecht, beloont Allah hem in het hiernamaals.

Quote:
74. Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven. Soera 4:74


Verwijzend naar wie voor de jihad strijdt zegt de koran ook:

Quote:
88. Maar de boodschapper en de gelovigen met hem, strijden met hun bezit en hun persoon en zij zijn het, die het goede zullen ontvangen en zij zullen slagen. 89. Allah heeft tuinen voor hen bereid waar doorheen rivieren stromen; zij zullen daarin vertoeven. Dat is de opperste zegepraal.


Als een persoon tijdens de jihad sterft, krijgt hij een andere begrafenisprocedure. Als een gewoon iemand doodgaat, wordt zijn lichaam gewassen en netjes aangekleed, alsof hij naar de moskee gaat. Als een persoon tijdens de jihad sterft, wordt zijn lichaam niet gewassen, en zijn kleding niet verschoond. Deze persoon gaat het graf in precies zoals hij is gestorven. Het bloed getuigt voor hem tegenover Allah - een ereteken. Moslims geloven dat de engelen hem zullen behandelen als een speciale persoon voor Allah.

De westerse media maken grappen over de islamitische opvatting van het paradijs - maagden voor de mannelijke geneugten etc. - maar het is belangrijker om te herkennen dat het sterven tijdens de jihad in principe de enige manier is waarop een moslim verzekerd kan zijn van de toegang tot het paradijs. Dat is waarom moslims hun landen verlaten om in andere landen voor de jihad te gaan vechten. Hun motivatie is religieus, wat veel gevaarlijker is dan politieke motivatie.

Jihad is door de koran definitief opgelegd aan alle moslims, maar laten we nu eerst een belangrijke vraag van veel mensen beantwoorden: Hoe zit het dan met de 'vriendelijke' koranverzen?

Maar hoe zit het....

Je hebt waarschijnlijk op tv of in de gedrukte media al gehoord of gelezen dat de koran positief spreekt over christenen, of dat er verzen zijn die vriendelijkheid aanmoedigen. Je zal je afvragen: "Bestaan die verzen echt?"

Hier is de oplossing van het mysterie. De koran staat vol met tegenstellingen. Je kan verzen vinden waarin de christenen worden gecomplimenteerd, maar ook verzen waarin christenen tot de hel worden veroordeeld.

Er zijn ook tegenstellingen over andere onderwerpen. Ten tijde van Mohammed werd er bijvoorbeeld veel gedronken in de Arabische maatschappij. Eén openbaring zei de Arabieren om geen alcohol te drinken als ze voor het gebed naar de moskee gingen, maar als de gebeden waren voltooid, kon het drinken worden hervat. Later kwam er echter een vers dat het drinken van alcohol altijd verbood.
Een ander voorbeeld is de verhouding van moslims met christenen. Sommige verzen zeggen dat moslims een goede verhouding met christenen hebben, maar volgens andere verzen moeten moslims van de christenen eisen dat ze zich tot de islam bekeren.
In de begintijd van de islam waren vrouwen niet gedwongen om de hijab te dragen, maar in latere verzen wordt vrouwen bevolen binnen te blijven en het lichaam te bedekken.

Islamitische onderzoekers moesten daarom bepalen welke verzen moesten worden gevolgd in geval van tegenspraak. Dit werd bereikt met het principe van naskh.
Naskh is gebaseerd op het feit dat de koran aan Mohammed was geopenbaard over een periode van zo'n 22 jaar. Sommige delen van de koran kwamen later, andere kwamen eerder. Om deze tegenstrijdigheid op te lossen, werd besloten dat de nieuwe openbaringen de eerdere ongeldig maakten.
Er zijn minsten 114 verzen in de koran die spreken van liefde, vrede en vergeving, vooral in de soera met de naam 'De koe' (soera 2:62, 109). Maar toen soera 9:5 was geopenbaard, werden deze eerdere verzen ongeldig. Dit vers zei:

Quote:
5. Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.


Dit is bekend als het vers van het zwaard, en het verklaart dat moslims tegen iedereen moeten vechten die zich niet wil bekeren tot de islam, in of buiten Arabië. Het wordt beschouwd als vertegenwoordiging van de uiteindelijke ontwikkeling van jihad in de islam.

Het principe van naskh is zeer streng. Als een vers nasikh is, of ongeldig, is het alsof dat vers niet bestaat.
Je vraagt je mogelijk af: Waarom komen deze tegenstrijdigheden voor in de koran? Waarom veranderden de openbaringen met de tijd? Deze vraag kan worden beantwoord door naar het leven van Mohammed, de profeet van de islam, te kijken.

Eerst waren de openbaringen die Mohammed kreeg vredig en vriendelijk, om mensen aan te trekken. Maar de omstandigheden veranderden.
Mohammed kreeg te maken met sterke tegenstand in Mekka, de stad waar hij begon met het preken van zijn boodschap, dus hij vertrok in het jaar 622. Hij ging naar Yathrib, een stad die nu bekend is als Medina, en bouwde militaire kracht op, en kreeg een groter aantal volgelingen. (Zowel Mekka als Medina liggen in het huidige Saoedi-Arabië.) Toen Mohammeds positie sterk was, was hij in staat terug te keren en Mekka en de omgeving te veroveren. Deze daad veranderde de islam van een spirituele godsdienst in een politieke godsdienst.

Het leven van de profeet Mohammed in Mekka ging geheel over gebeden en meditatie, dus de koranopenbaringen in Mekka spreken over vrede en samenwerking. Maar in Medina werd Mohammed een militaire leider en invaller, dus de openbaringen in Medina spreken over militaire macht en invasies in de naam van islam (jihad).
Zestig procent van de koranverzen gaan over jihad, wat logisch is omdat Mohammed de meeste koranverzen doorkreeg nadat hij Mekka had verlaten. Jihad werd de basismacht en drijvende kracht van de islam.
Het zou leuk zijn als de soera's in de koran waren georganiseerd in de volgorde van openbaring, maar dit zijn ze niet. Sommige versies van de koran identificeren elk vers als zijnde geopenbaard in Mekka of Medina; je bent echter aangewezen op verwijzingen van geleerden om de precieze volgorde van de openbaringen te kennen.

Samenvatting

In dit hoofdstuk heb je enige noodzakelijke concepten geleerd die helpen te begrijpen hoe de geest van een islamitische terrorist werkt. Samenvattend:
- Islam vereist onderwerping aan Allah, wiens woorden zijn vastgelegd in de koran
- Op de dag des oordeels weegt Allah je goede en slechte daden, en beslist hij of je naar het paradijs gaat of naar de hel
- De koranverzen die gaan over jihad maken de verzen die over liefde en goedheid gaan ongeldig.
- Jihad is de motivatie achter bijna elke daad van terrorisme die in de naam van de islam wordt gepleegd.

De koran gaat grotendeels over de jihad omdat dit zo'n groot deel was van Mohammeds leven in Medina. Het volgende hoofdstuk geeft koranverzen over de praktijk van de jihad, en gaat over de vraag of alle moslims hierin geloven.
Niets is lager dan te censureren wat men niet begrijpt. (Erasmus)
Terug naar boven
ABTT Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 19 december 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 418
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 22 mei 2006 om 07:39

Peter pan,

jouw knipsels worden langer en langer, niet persoonlijk bedoeld.

Constantijn: 315 Milaadiya
Waarom werkt Islaammail niet meer correct?
Terug naar boven
Peter Pan Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 28 oktober 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2010
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 29 mei 2006 om 08:23

Weer even tijd om geloof, de islam hier,  en tolerantie in de praktijk te laten zien.

17 februari 2006 Katholiek Nieuwsblad


Terechtstelling katholieken moet wanbeleid Indonesië toedekken

Drie katholieke mannen zijn in Indonesië ter dood veroordeeld omdat ze tijdens godsdienstrellen in Sulawesi moslims gedood zouden hebben. Veel getuigen en feiten zouden hun onschuld kunnen bewijzen. Maar daar heeft de overheid nu net geen behoefte aan.

Ben van de Venn

Het was een schokkend bericht dat 29 oktober 2005 naar buiten kwam. Drie christelijke meisjes waren op weg naar hun school in Poso, hoofdstad van de Indonesische provincie Centraal Sulawesi, onthoofd. De plaatselijke autoriteiten toonden zich vastberaden de schuldigen, ongetwijfeld moslims, op te sporen en te straffen. Sindsdien is niets meer gehoord van de zaak. Hetzelfde patroon is te ontdekken in een bloedig incident dat enkele maanden daarvoor plaatsvond in de voornamelijk door christenen bewoonde stad Tentena. Daar werd in mei een aanslag gepleegd op een markt waar varkensvlees verkocht werd, waarbij 22 mensen om het leven kwamen. Er werd niet eens een onderzoek ingesteld, laat staan dat het tot rechterlijke vervolging kwam. In schril contrast hiermee staat de op twijfelachtige gronden berustende terdoodveroordeling van drie katholieke mannen die tussen maart en juni 2000 enkele moslims gedood zouden hebben.

Gratieverzoek afgewezen
De Indonesische advocaat-generaal Abdul Rahman Saleh heeft vorige week zaterdag laten weten dat er voor de drie geen ontkomen meer aan is. De executie zal op korte termijn, misschien al binnen enkele weken, plaatsvinden. "Want het Hooggerechtshof heeft gesproken en de president heeft onlangs nog een gratieverzoek afgewezen," was zijn droge commentaar. Een verzoek om nieuwe getuigen te horen wees hij resoluut van de hand.

Fabianus Tibo (60), Dominggus Da Silva (42) en Marinus Riwa (48) zijn door een plaatselijke rechtbank ter dood veroordeeld omdat ze in 2000 moslims vermoord zouden hebben en daarmee het geweld in Poso zouden hebben aangewakkerd. Het Hooggerechtshof van Centraal Sulawesi en van Jakarta bevestigden het vonnis. Toch zijn er maar weinig mensen die geloven dat deze drie eenvoudige boeren werkelijk schuldig zijn aan het hun ten laste gelegde. Zij moeten fungeren als zondebokken. Wat er zich echt afgespeeld heeft in de gewelddadigheden tussen 1998 en 2001 waarbij tweeduizend mensen het leven lieten, mag niet aan de oppervlakte komen

Foto: Just Law International
V.l.n.r.: De terdoodverordeelden: Marinus Riwa, Fabianus Tibo en Dominggus Da Silva. In het midden missionaris Jeff Hammond die hen probeert te helpen.

Genegeerd
Onmiddellijk nadat president Susilo Bambang Yudhoyono in november het verzoek om gratie had afgewezen, pleitte mgr. Joseph Suwatan bij de advocaat-generaal om de executie van de drie af te gelasten. De bisschop gaf geen commentaar na afloop, maar een moslimleider van de Indonesische Raad van Moslims (MUI), die hem begeleidde, legde uit waarom zij om uitstel gevraagd hadden. Fabianus Tibo had tijdens het gerechtelijk onderzoek de namen genoemd van zestien personen die bij het geweld een belangrijke rol speelden. Daaronder bevonden zich ook plaatselijke autoriteiten. Deze informatie kwam in het vervolg van het proces niet meer ter tafel en werd ook door het Hooggerechtshof genegeerd. Als de drie gedood worden, zullen de werkelijke schuldigen nooit bekend worden.

Nieuwe getuigen
De zaak rond de drie boeren heeft de interesse gewekt van mensenrechtenorganisaties, juristen en religieuze leiders. In de loop van januari vormden zich een interreligieuze groep advocaten die de zaak van de drie willen bepleiten. Deze Dienst van Advocaten voor Vrede en Gerechtigheid (PADMA) heeft dertig nieuwe getuigen verzameld die de beschuldigingen tegen de drie katholieken kunnen ontkrachten. Bovendien maakten ze de namen van de zestien door Tibo genoemde uitlokkers van de rellen bekend. Daarmee kaartten ze de zaak twee weken geleden aan bij justitie. De actie van de advocaten ketste echter af op de onwil van de advocaat-generaal. Er was geen reden om de zaak te heropenen want de aangedragen getuigen en bewijzen waren volgens hem "nep".

Kinderen redden
De voorzitter van Padma gaf tevens een reconstructie van de gebeurtenissen in Poso. Fabianus Tibo was een kennis van Janis Simangunsong uit het christelijke dorp Tentena. Simangunsong waarschuwde Tibo dat de katholieke Sint-Theresiakerk gevaar liep.

Voor het vernietigen van katholieke infrastructuur werden drie katholieken verantwoordelijk gesteld
Moslims waren van plan de kerk in brand te steken, de parochiepriester te doden, evenals sommige kinderen van het tehuis bij de kerk. Tibo vroeg Da Silva en Riwu en andere katholieken mee te gaan om ten minste de kinderen te redden. Ze hielpen met de evacuatie van de kinderen, maar werden daardoor in de confrontaties betrokken. Toch weigerden ze mee te vechten, maar beschermden in tegendeel zowel moslims als christenen. Een lid van de inlichtingendienst van Poso beweert zelfs dat Tibo zijn leven heeft gered.

Het gevolg van de incidenten was dat de hele katholieke infrastructuur in Poso in puin lag. De Theresiakerk brandde tot de grond toe af, evenals het priesterhuis, het ursulinenklooster, de school en het kindertehuis. En voor deze vernielingen werden uitgerekend drie katholieken verantwoordelijk gesteld, terwijl geen enkele moslim veroordeeld werd.

Corruptie
Ook voor de interreligieuze verhoudingen is het van belang dat er een grondig onderzoek komt. Voor de verhouding tussen moslims en christenen, die zich juist aan het stabiliseren is, is het niet bevorderlijk dat het beeld ontstaat dat het geweld in 2000 een religieuze oorzaak had.

Voor Adnan Damanik, voorzitter van de synode van Kerken in Centraal Sulawesi, is het duidelijk dat de overheid er alle belang bij heeft dat dit beeld blijft bestaan. Daarmee wordt de werkelijkheid van corruptie bij de autoriteiten, het niet ingrijpen van de veiligheidsmensen en de betrokkenheid van het leger toegedekt. Volgen sommigen waren de gebruikte wapens zelfs van het leger afkomstig.

Mgr. Suwatan vindt dat er personen zijn die in de dramatische conflicten een middel zien om goed geld te verdienen. Hij noemt een voorbeeld. De centrale regering heeft voor de slachtoffers van de conflicten fondsen ter beschikking gesteld. De voormalige deelregeringsleider van Poso en andere leden van de plaatselijke overheid zijn aangeklaagd wegens het verduisteren van dit geld. Dit soort lieden heeft er alle belang bij dat de gebeurtenissen niet verder onderzocht worden.

Tijd dringt
Pleidooien van juristen, de katholieke bisschop, moslimleiders, zelfs voormalig president Wahid, hebben de advocaat-generaal niet van zijn voornemen af kunnen houden. Alleen druk van de internationale gemeenschap kan misschien nog voorkomen dat de drie katholieke boeren geëxecuteerd worden. De Sant-Egidiogemeenschap heeft op 19 december samen met enige Indonesische moslims een appèl op de regering gedaan de zaak opnieuw te onderzoeken. De internationale mensenrechtengemeenschap Jubilee Campaign heeft in haar nieuwsbulletin van februari een voorbeeldbrief afgedrukt aan president Yudhoyono. Daarin wordt gevraagd alsnog amnestie te verlenen en de veroordeling te heroverwegen. Voor Tibo en zijn vrienden begint de tijd te dringen want de voorbereidingen voor de terechtstelling zijn in gang gezet.

De voorbeeldbrief van Jubilee Campaign Nederland kunt u aanvragen via tel. (022) 8597902 of [email protected]. zie ook www.jubileecampaign.nl

Niets is lager dan te censureren wat men niet begrijpt. (Erasmus)
Terug naar boven
Peter Pan Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 28 oktober 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2010
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 31 mei 2006 om 03:31

Binnen de islam geen dwang? Ik begrijp niet hoe moslims bij deze uitspraak komen zonder het schaamrood op hun wangen te krijgen.

Question :

Alslamualik

This question has bees asked several time from non-Muslims and I want to find an answer: Why When the Muslim convert to another religion(Murtad) he/she should be killed?


Answer :

Praise be to Allaah.

Your question may be answered by the following points:

(1) This is the ruling of Allaah and His Messenger, as the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "Whoever changes his religion, kill him." (reported by al-Bukhaari, al-Fath, no. 3017).

(2) The one who has known the religion which Allaah revealed, entered it and practised it, then rejected it, despised it and left it, is a person who does not deserve to live on the earth of Allaah and eat from the provision of Allaah.

(3) By leaving Islaam, the apostate opens the way for everyone who wants to leave the faith, thus spreading apostasy and encouraging it.

(4) The apostate is not to be killed without warning. Even though his crime is so great, he is given a last chance, a respite of three days in which to repent. If he repents, he will be left alone; if he does not repent, then he will be killed.

(5) If the punishment for murder and espionage (also known as high treason) is death, then what should be the punishment for the one who disbelieves in the Lord of mankind and despises and rejects His religion? Is espionage or shedding blood worse than leaving the religion of the Lord of mankind and rejecting it?

(6) None of those who bleat about personal freedom and freedom of belief would put up with a neighbour’s child hitting their child or justify this as "personal freedom," so how can they justify leaving the true religion and rejecting the sharee’ah which Allaah revealed to teach mankind about His unity and bring justice and fairness to all?

We ask Allaah for safety and health. May Allaah bless our Prophet Muhammad

 

Niets is lager dan te censureren wat men niet begrijpt. (Erasmus)
Terug naar boven
alzukar Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 07 november 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 2589
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 31 mei 2006 om 17:21
[QUOTE=Peter Pan

Als een persoon tijdens de jihad sterft, krijgt hij een andere begrafenisprocedure. Als een gewoon iemand doodgaat, wordt zijn lichaam gewassen en netjes aangekleed, alsof hij naar de moskee gaat. Als een persoon tijdens de jihad sterft, wordt zijn lichaam niet gewassen, en zijn kleding niet verschoond. Deze persoon gaat het graf in precies zoals hij is gestorven. Het bloed getuigt voor hem tegenover Allah - een ereteken. Moslims geloven dat de engelen hem zullen behandelen als een speciale persoon voor Allah.

Puur heidens! Men laat zogezegd de Schepper (via de aarde als "mond") het aan Hem geofferd bloed "proeven". En ook erg onbeleefd vanuit de optiek van de Koran die stelt dat Allah alziend en alwetend is (en dus van mensen geen extra "reminders" nodig heeft).        

Terug naar boven
Peter Pan Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 28 oktober 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2010
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 07 juni 2006 om 03:26

Dat je hier geen reactie op krijgt!!

Natuurlijk komt hier nog bij dat het wel heel aantrekkelijk gemaakt wordt te willen sterven als jihadist. Krijgen veel gelovigen vreemde ideeen van en maakt ze makkelijk slachtoffer van manipulatie.

Ik vind het een nogal primitieve gedachte.

Niets is lager dan te censureren wat men niet begrijpt. (Erasmus)
Terug naar boven
DruideHerne Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 24 juni 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 834
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 07 juni 2006 om 05:02
Peter Pan,
Doordat je telkens aanhalingen doet van een bepaalde theologische intrepetatie van een deel van de Islam schep je denk ik toch een beeld wat niet geheel juist is.
Want wanneer de Islam ansich zo geweldadig en intolerant zou zijn hoe verklaar je dan de vele anders gelovige gemeenschappen die in de voormalige strikt islamitische wereld leefden?
denk aan de grote Joodse gemeenschap die altijd deel uitmaakte van marroko.
De vrij grote Christen gemeenschappen in Egypte, syrie etc.
Het moet toch duidelijk zijn dat teminste de Moslims in die landen er anders over dachten dan hoe jij telkens probeert te schetsen.

Wat het huidige vijandige denken tegen Christenen betreft . Men zou wat meer rekening kunnen houden met het afgelopen kolonialisme van het westen in veel van die landen.
Want zeg nu zelf was Duitsland nu zo populair net na de tweede wereldoorlog?
Weet je er is pas geleden een film uitgebracht  ,De eternal gardner,
Kijk maar eens hoe geweldig westerse firma's zelfs nu nog in afrika omspringen met de mensen daar.
Dit in aanmerking genomen vind ik het eigenlijk nog niet eens zo gek dat men in sommige landen terug grijpt op een heftigere vorm wat wellicht ook Islam is.Teminste in de ogen van weer die mensen.
Maar je kan dit waarschijnlijk beter niet centraal stellen als DE ISLAM.

Ik kan natuurlijk niet spreken voor de Islam:-)
Maar dit wilik wel kwijt.
Wanneer je rekening houdt dat vele mensenvoor honderden jaren maatschappelijk zijn verkracht, Dat vele van hen daarna zijn overgeleverd aan dictators die slechts de belangen van hun vroegere overheersers uitoefenen tegen de wens van de bevolking in, Dat waneer men vrhuisde naar andere landen om voor een deel aan die sociale elende te ontsnappen zich geconfronteerd weet met minachting van haast alles wat ze binnen hun eigen cultuur voor lief hebben,
Ja dan vind ik de meeste Moslims eigenlijk best vreedzaam.


Terug naar boven
Rahil Amin Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 07 september 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 1624
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 07 juni 2006 om 13:27

Thanks Druide Herne...zo is het maar net. Kijk maar naar die nederlandse kerel die laatst is aangeklaagd omdat hij mensen in Afrika bewapende omdat hij daar ook belangen had. Gevolg is dat er weet ik veel hoeveel mensen zijn vermoord. En was het niet het grote pepsi-cola concern dat de aanleiding gaf om pinochet in het zadel te helpen omdat hun belangen in Chili in gevaar kwamen? Of nauwelijks een maandje geleden een nederlands pharmaceutisch (kimmie zal me vast wel verbeteren als ik het fout heb geschreven) bedrijf dat hun medicijnen illegaal heeft getest op arme mensen in India. Ik ben blij dat iemand als Druide Herne geen zwart/wit bril op heeft.

Het paradijs is omgeven door moeilijkheden waar de “nafs” (het ego) niet van houdt, de hel is omgeven door de lusten die het ego strelen.
Overgeleverd door: Moslim
Terug naar boven
Peter Pan Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 28 oktober 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2010
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 08 juni 2006 om 03:20

Betekent dat mensen daarom hun mond dicht moeten houden?

Lijkt me niet.

Ik geef een aantal overduidelijke voorbeelden waaruit blijkt dat er binnen de islam wel degelijk dwang is.

Niets is lager dan te censureren wat men niet begrijpt. (Erasmus)
Terug naar boven
DruideHerne Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 24 juni 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 834
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 08 juni 2006 om 04:17
Peter Pan Waarom zou iemand zijn mond moeten houden?
en zeker natuurlijk ik heb ook wel gezien dat binnen de meeste geloofsgemeenschappen er mensen zijn die doormiddel van dwang hun geloofsopvatting proberen veilig te stellen.
Boedisme,Hindoeisme Christendom Islam het maakt niet uit welke.
Maar dat betekent nog niet dat deze handelswijze de juiste benadering is van elk van deze religies.

Peter Pan een vraagje van mijzelf (een heiden) aan jouw.
Ben jij een Christen?
zoja zou je het dan leuk vinden om geconfronteerd te worden met uitspraken die bv op de nieuwe kabel zender family7 gedaan worden?
Er worden op die zender bij tijd en wijle uitspraken gedaan in de naam van het Christendom die wanneer deze gedaan zou worden in de naam van de Islam half Europa op zijn kop zouden zetten.
Vooraldie gereformeerden kunnen er wat van.
Met hun bijbel inde hand wordt er bv weggeleerd dat alle landen in het midden oosten antisemitisch zijn en uiteindelijk moeten worden onderworpen.
(het programma eindtijden profetie)
En zo zijn er nog wel meer voorbeeldjes als je dit wenst:-)


Terug naar boven
Peter Pan Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 28 oktober 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2010
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 08 juni 2006 om 11:23

Beste Druide, het zou me niet uitmaken. Ondanks dat ik mezelf christen noem,  voel ik geen enkele binding met orthodox gelovigen.

Sterker, ik bemerk een zekere benauwdheid als ik een ozo-vanzichzelfovertuigde jood, een-ik-bende allerbeste-gelovige- moslim of de ikvoelmezosuperieurchristen hoor.

 

 

Niets is lager dan te censureren wat men niet begrijpt. (Erasmus)
Terug naar boven
Murat Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 12 maart 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 755
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 08 juni 2006 om 15:50
In eerste instantie geplaatst door Peter Pan

Beste Druide, het zou me niet uitmaken. Ondanks dat ik mezelf christen noem,  voel ik geen enkele binding met orthodox gelovigen.

Sterker, ik bemerk een zekere benauwdheid als ik een ozo-vanzichzelfovertuigde jood, een-ik-bende allerbeste-gelovige- moslim of de ikvoelmezosuperieurchristen hoor.

 

 

Je hebt daar geen antwoord op he ? Peterpan weet jij wel genoeg over de Bijbel ik zou dat wel willen testen, dan gaan we eens leuk de wrede teksten uit de Koran met die uit de Bijbel vergelijken en kijken we of de Bijbel tolerant is ?

Terug naar boven
Peter Pan Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 28 oktober 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2010
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 09 juni 2006 om 00:10

Ik heb geen enkele behoefte de teksten die al 1400 jaar lang naar elkaar gesmeten worden, te herhalen.

Het is een uitgekauwde vieze prak geworden. Van beide zijden.

Niets is lager dan te censureren wat men niet begrijpt. (Erasmus)
Terug naar boven
Peter Pan Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 28 oktober 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2010
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 09 juni 2006 om 02:58

De orthodoxe islam rukt op. Overal. Ook in Irak. Een daarmee de dwang. Let vooral op de (natuurlijk) positie van de vrouw.

Binnen de islam geen dwang?

For the women of Iraq, the war for freedom is just starting

 

Friday June 9, 2006
By Terri Judd

 

BASRA - The women of Basra have disappeared. Three years after the US-led invasion of Iraq, women's secular freedoms - once the envy of women across the Middle East - have been snatched away because militant Islam is rising across the country.

 

Across Iraq, a bloody and relentless oppression of women has taken hold. Many women had their heads shaved for refusing to wear a scarf or have been stoned in the street for wearing make-up. Others have been kidnapped and murdered for crimes that are being labelled simply as "inappropriate behaviour". The insurrection against the fragile and barely functioning state has left the country prey to extremists whose notion of freedom does not extend to women.

 

In the British-occupied south, where Muqtada al-Sadr's Mehdi army retains a stranglehold, women insist the situation is at its worst.

 

Here they are forced to live behind closed doors only to emerge, concealed behind scarves, hidden behind husbands and fathers. Even wearing a pair of trousers is considered an act of defiance, punishable by death.

 

One Basra woman, known only as Dr Kefaya, was working in the women and children's hospital unit at the city university when she started receiving threats from extremists. She defied them. Then, one day a man walked into the building and murdered her.

 

Eman Aziz, one of the first women to speak publicly about the dangers, said: "There were five people on the death list with Dr Kefaya. They were threatened 'If you continue working, you will be killed'."

 

Many women are too afraid to complain. But, fearful that their rights will be eroded for good, some have taken the courageous step of speaking out.

 

Dr Kefaya was only one of many professional women murdered in recent months. Speaking near Saddam's old palace in Basra, Aziz reeled off the names of other dead friends. Three of her university class have been killed since the invasion.

 

"My friend Sheda and her sister. They were threatened. One day they returned to their house with two other women. They were all shot," she said. Her language is chillingly perfunctory.

 

"My friend Lubna, she was with her fiance. They shot him in the arm and then killed her in front of him."

 

Then there were the two sisters who worked in the laundry at Basra Palace base. With a shrug, she briefly detailed each life cut short.

 

Under Saddam, women played little part in politics but businesswomen and academics travelled the country unchallenged, while their daughters mixed with men at university. Now, even the most emancipated woman feels cowed.

 

Television producer Arij Al-Soltan, 27, now exiled, said: "It is much worse for women in the south. I blame the British for not taking a strong stand."

 

Sajeda Hanoon Alebadi, 37, who, like Aziz, has now taken to wearing a headscarf, said: "Women are being assassinated. We know the people behind it are saying these are not good women, they should be killed."

 

Behind the wave of insurgent attacks, the violence against women who dare to challenge the Islamic orthodoxy is growing. Fatwas banning women from driving or being seen out alone are regularly issued.

 

Infiltrated by militia, the police are unwilling or unable to crack down on the fundamentalists.

 

Alebadi said: "After the fall of the regime, the religious extremist parties came out on to the streets and threatened women. Although the extremists are the minority, they control powerful positions, so they control Basra."

 

To venture on the streets today without a male relative is to risk attack, humiliation or kidnap.

 

A journalist, Shatta Kareem, said: "I was driving my car one day when someone just crashed into me and drove me off the road. If a woman is seen driving these days it is considered a violation of men's rights."

 

THERE is a fear that Islamic law will become enshrined in the new legislation. Aziz said: "In the Muslim religion, if a man dies his money goes to a male family member. After the Iran-Iraq war, there were so many widows that Saddam changed the law so it would go to women and children. Now it has changed back."

 

Alebadi estimated that as many as 70 per cent of women in Basra had been widowed by endless conflicts. "You see widows on the streets begging at the intersections."

 

Optimists say the very fact that 25 per cent of Iraq's Provincial Council is composed of women proves they have been empowered since the invasion.

 

Critics say that any woman who becomes a part of the system can do nothing to change it.

 

Posters around the city promoting the constitution graphically illustrate that view.

 

The faces of the women candidates have been blacked out, the accompanying slogan, "No women in politics," a stark reminder of opposition they face.

 

Aziz said: "Women members of the council had many dreams but they were told 'With respect, you don't know anything. This is a world of men. Your view is good but not better.'

 

"More and more they just agreed to sign whatever they were told. We have women in power who are powerless."

 

A spokesman for the Foreign Office would only say: "The new [Iraqi] Government's programme says that women constitute half of society and must take an active role in building the society and the state."

 

Around Basra, the shy women who peer round doorways are uncomplaining. For one Marsh Arab, Makir Jafar, the fact she has been taught enough to help her son with his homework is enough. "Life is nice. There is the river. I do not want for anything."

 

There is a growing fear among educated women, however, that the extreme dangers of daily life will allow the issue of women's oppression to remain unchallenged. In Kareem's words: "Men have a voice. But women will not get their part in building this country."

 

 

Niets is lager dan te censureren wat men niet begrijpt. (Erasmus)
Terug naar boven
Iesa-Abou-Yahya Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 08 juni 2006
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 24
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 09 juni 2006 om 04:44

Peter Pan,

wat wil je nou zeggen. Je probeert met bewijzen te komen over Islaam, maar weet niet wat Islaam inhoud. Ben je mischien een beetje gefrustreerd, omdat je ziet dat onze gemeenschap groeit, is dat het? of heb je mischien een traumatische ervaring door een moslim opgelopen in het verleden. Hoe dan ook, ga naar een psychiater want hij kan je vast helpen

en inhoudelijk wil ik wel ingaan op wat je zegt maar..jij komt steeds met gedrag van moslims als bewijs (ik ben ook tegen dat gedrag)en dat kan je de Islaam niet aarekenen. Als je wilt bewijzen dat Islaam zo Evil is, lees dan de Qur'an en zeg me wat daaruit niet goed is.

 

sterkte

 

(ps you look brainwashed)

Terug naar boven
Iesa-Abou-Yahya Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 08 juni 2006
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 24
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 09 juni 2006 om 04:46
en sta open voor de uitleg van Islaam, en trek een conclusie pas na je onderzoek, niet ervoor
Terug naar boven
 Post Reply Post Reply Pagina  123 5>

Spring naar forum Forum rechten Bekijk dropdownDeze pagina is gemaakt in 0.141 seconden.