Islaam.nl

Islaam.nl Forum

  FAQ FAQ  Doorzoek dit Forum   Kalender   Registreren Registreren  Inloggen Inloggen

Welke geleerden dienen wij als leiders te nemen?

 Post Reply Post Reply
Schrijver
shams14 Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 19 juli 2014
Online status: Offline
Berichten: 7
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote shams14 Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Onderwerp: Welke geleerden dienen wij als leiders te nemen?
    Geplaatst op: 10 augustus 2014 om 16:26
Wie zijn de geleerden die gevolgd mogen worden.


Vandaag de dag zien wij vele meningsverschillen om ons heen, en dit is vooral waarneembaar op het gebied van politiek en zaken die de huidige heersers in de wereld aangaan. Dit is iets wat veel vijandschap veroorzaakt tussen verschillende moslim groepen en het scheurt de ummah uit elkaar. Zo claimt elke groep degene te zijn die de ware geleerden volgt, zoals opgedragen door Allah, Subhanahu Wa Ta'aala:
“Vraagt dan de bezitters van kennis (ahloel dhikr), indien jullie het niet weten.” (21:7)

Dat wij op dit gebied erg verdeeld zijn is niet zo verbazingwekkend als je naar onze huidige situatie kijkt. In de Islamitische geschiedenis waren het de geleerden die in alle vrijheid het Islamitische oordeel konden uiteenzetten van een zaak, en de heersers die volgens de sharia heersten voerden dit dan uit. Tegenwoordig regeren de heersers in de islamitische wereld met zelf verzonnen wetten, en zij claimen dat zij ons een sharia kunnen voorschrijven die beter is dan de sharia van Allah. Tot overmaat van ramp verlangen zij van de geleerden dat deze hun steunen in hun verdorven praktijken.

In deze tijden van fitna moet men erg waakzaam zijn over waar hij of zij advies inwint en welke geleerden men juist niet moet raadplegen. Hieronder zal ik proberen om met de hulp van Allah enkele punten aan te kaarten waarmee elke oprechte en eerlijke moslim rekening zou moeten houden bij het zoeken naar de waarheid.

1) Belangenverstrengeling.

Een belangrijk punt waarop men moet letten is dat er geen belangenverstrengeling aanwezig is wanneer een geleerde een fatwa geeft in een zaak. Tegenwoordig worden de meeste Islamitische instituten, scholen en moskeeën gefinancierd door de regimes in het gebied waarin deze zich bevinden. Deze regimes eisen van deze instituten en van de geleerden dat zij een bepaalde koers moeten volgen. Zo worden bijvoorbeeld de vrijdagpreken voor de moskeeen in Marokko door de overheid geleverd, en bestaat de helft van de preek uit lofprijzingen voor de amir-ul-mumineen, de leider van alle gelovigen. De geleerden die hiernaar handelen kunnen vaak een riante salaris verwachten en misschien nog belangrijker, zij kunnen leven in veiligheid zonder het risico dat zij opgepakte kunnen worden. Daarentegen worden de geleerden die zich wel negatief uitspreken over het regime van het gebied waarin zij leven, of wanneer zij zich positief uitspreken over een vijand van het regime, vaak vervolgt en opgepakt. 

Van een geleerde die in deze situatie leeft en de richtlijnen van de sultan in acht neemt en hem steunt kan je geen onpartijdig en eerlijk advies verwachten. Sterker nog, shaykh al-Islaam Ibn taymiyyah, rahimahu Allah, heeft over hun gezegd: 

''En wanneer de geleerde ook verlaat wat hij weet van het Boek van Allah en de Sunnah van Zijn Boodschapper en hij volgt het oordeel van de heerser die het oordeel van Allah en Zijn Boodschapper tegengaat, dan is hij een Murtadd/Kafir die straf verdient in dit leven en in het Hiernamaals.
Hij Ta'ala zei (interpretatie van de betekenis):

''Alif Laam Miem Saad. (Dit is) een (volmaakt) Boek, dat aan u is geopenbaard - laat er daarom in uw hart geen twijfel zijn om er mede te waarschuwen; - dit is een aanmaning voor de gelovigen. Volgt hetgeen u van uw Heer is nedergezonden en volgt geen andere Awliya' dan Hem. Hoe gering is de lering, die gij trekt. Hoeveel steden hebben Wij vernietigd! Onze straf overviel hen gedurende de nacht of tijdens de middagslaap. Toen Onze Straf over hen kwam, was hun roep niet anders dan dat zij zeiden: "Wij waren inderdaad onrechtvaardigen." (Al-Aa'raaf, 1-5). 
Zelfs als hij wordt geslagen en gevangengenomen en gemarteld met allemaal verschillende manieren van marteling om hetgeen wat hij wist van de Shari'ah van Allah en Zijn Boodschapper te verlaten, welke Wajib is om te volgen en dan om de Hukm van ander dan Hem te volgen; dan verdient hij nog steeds de bestraffing van Allah. In plaats daarvan, moet hij geduldig blijven zelfs als hij wordt gemarteld voor Allah omdat dit de Sunnah van Allah is met betrekking tot de Profeten en hun volgelingen. 

Allah Ta'ala zei (interpretatie van de betekenis): 

''Alif Laam Miem. Denken de mensen dat zij (met rust) zullen worden gelaten, alleen omdat zij zeggen: "Wij geloven" zonder dat zij zullen worden beproefd? Wij beproefden degenen die voor hen waren. Daarom zal Allah ook hen die waarachtig zijn, onderscheiden en de leugenaars kenbaar maken.''
(Al-Ankaboet 1-3) 
[Bron: ''Al-Fatawa'', Vol. 35/373] 2) Waarachtigheid.

Vele geleerden uit onze tijd hebben een grote deel van hun leven doorgebracht op de schoolbank, en na dit stadium zijn zij lessen gaan geven en boeken gaan schrijven. Door hun manier van leven zijn zij vele beproevingen uit de weg gegaan die hun waarachtigheid of verdorvenheid hadden moeten bewijzen. Wanneer er meningsverschillen binnen de ummah zich aandienen, dan moeten wij binnen de islam deze personen die zich nog niet hebben bewezen vermijden en het juiste standpunt zoeken bij de mensen van kennis die wel deze beproevingen hebben doorstaan.

En degenen die omwille van Ons strijden, die zullen Wij zeker Leiding schenken op Onze wegen. En voorwaar, Allah is zeker met de weldoeners. (29:69)

Ibn ul-qayyim zegt:
"De Mujahideen en de mensen aan de frontlinies zijn de geleide mensen, dus als de adviezen verschillen, en de wegen leiden af, wordt de leiding genomen door hun (mujahideen), en volgen wij wat zij zeggen, en houden wij ons aan hun adviezen. De mensen van de Jihaad hebben de leiding en brengen de waarheid en werkelijkheid aan het licht. Dit wordt niet gevonden buiten de mensen van Mujaahadah; en het wordt niet gevonden in hen die [ slechts ] Jihaad-nafs en  jihad van de Satan doen, want niemand is in de Jihaad van de externe vijand succesvol behalve degene die de interne vijand heeft verslagen. En van hier heeft onze Meester, moge Hij geprezen zijn de leiding aan de Jihaad verbonden, dus de meest complete mensen in leiding, zijn degenen van de grootste Jihaad (strijd op het slagveld), en wie dan ook de Jihaad verlaat faalt op het gebied van leiding in overeenstemming met hoe weinig hij ervan heeft verricht ".
[ al-fawaa`id, pagina 59.]

Ibn Taymeeyah zegt:

"Jihaad leidt noodzakelijk tot leiding, welke alle kennis omvat, zoals de woorden van Allah laten zien : { En degenen die omwille van Ons strijden, die zullen Wij zeker Leiding schenken op Onze wegen. En voorwaar, Allah is zeker met de weldoeners. ** dus leid Hij in al Zijn Wegen, degene die Jihaad op de weg van Allah doet. 
Om deze reden hebben de twee Imaams Ibn al-mubaarak en Ahmad bin Hanbal, evenals anderen, gezegd, ' Als de mensen over een kwestie verschillen, kijk dan naar datgene waar diegenen in de frontlinies op zijn, want de waarheid is met hen, omdat Allaah zegt, { En degenen die omwille van Ons strijden, die zullen Wij zeker Leiding schenken op Onze wegen. En voorwaar, Allah is zeker met de weldoeners...** [ Soorah al-'Ankaboot v. 69 ] ' " [ Majmoo ' al-fataawaa 28/442 ]
Zie de volgende linke voor een grote verzameling  met vertaalde video's.
Terug naar boven
 Post Reply Post Reply

Spring naar forum Forum rechten Bekijk dropdownDeze pagina is gemaakt in 0.078 seconden.