Islaam.nl

Islaam.nl Forum

  FAQ FAQ  Doorzoek dit Forum   Kalender   Registreren Registreren  Inloggen Inloggen

Kan iemand een Kaafir worden door onweten

 Post Reply Post Reply
Schrijver
oegt_najiha Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member
Avatar

Lid geworden: 05 februari 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 905
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote oegt_najiha Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Onderwerp: Kan iemand een Kaafir worden door onweten
    Geplaatst op: 16 oktober 2005 om 11:17

Kan iemand een Kaafir worden door onwetendheid?

 

 

 

19. Weet, dat er buiten Allah geen God bestaat en vraag bescherming voor uw tekortkoming en voor die van gelovige mannen en vrouwen. (Mohammed)

 

Voorwoord van de vertaler:

Asalamo ‘alaikom wa Rahmatoe Allahi wa Barakatohoe beste broeders en zusters,

 

Insha Allah wil ik met deze vertaling graag onwetendheid, twijfel en dwaling wegnemen uit de harten van een paar oprechte zoekers naar de Waarheid bi idni Lah.

 

We zien steeds vaker mensen die als excuus voor hun Kufr de uitspraak ``ik wist het niet`` noemen. We moeten allemaal weten dat Allah de Verhevene niet onrechtvaardig is, maar we moeten ook weten dat Allah de Verhevene ons zijn regels heeft opgedragen, die wij verplicht zijn te volgen om zo niet in diepe dalen van Kufr en Shirk te vallen waaruit geen terugkeer meer is. Toch zien we mensen met afgedwaalde ideeën die zeggen: ``Waarom heeft Allah dat bevolen, ik zie er het nut van in``. Weet dat Allah de Verhevene alles opdraagt om zo dwaling en onwetendheid te voorkomen.

 

Nu wil ik met dit werk insha Allah deze mensen een duidelijk antwoord geven op hun beweringen.

 

Abo Talal

 

 

 

Kan iemand een Kaafir worden door onwetendheid?

 

De kennis van Tawheed leidt ons naar hoe wij  kunnen voorkomen veelgodenaanbidders te worden, dus wat jouw Tahweed ongeldig maakt en waardoor je buiten de Islaam treedt. Dit is het belangrijkste onderwerp om te bestuderen omdat veel Moslims weten hoe zij een Moslim kunnen zijn maar niet weten wat hun een Kaafir of Afvallige kan maken, daarom begaan ze datgene wat hun Imaan ongeldig maakt en hun contact met Allah de Verhevene blokkeert. We moeten weten wat Kufr en Shirk inhoudt om zo de woede van Allah de Verhevene niet op te wekken door een van de daden te begaan waardoor iemand buiten de Islaam komt te staan.

 

Een vraag die vaak opdoemt is: ``Kan een onwetende persoon Kaafir worden en wat is hiervoor het bewijs?``. Het antwoord op deze vraag is ja! Allah zal ons telkens weer testen met Kufr zodat hij ons wakker schudt en ons sterk houdt. Degene die niet de test van Allah doorstaan zal falen en diep in het ravijn van Kufr en Shirk terecht komen en uiteindelijk een Mushrik worden. Het bewijs hiervoor staat hieronder. Allah de Verhevene zegt:

 

35. En toen Abraham zeide: "Mijn Heer maak deze stad (oord van) vrede en weerhoud mij en mijn kinderen van het aanbidden van afgoden." (Ibrahiem)

 

In dit vers maakt Ibraheem ‘alayhie salam een du’a naar Allah de Verhevene en vraagt de Almachtige om hem en zijn kinderen te behoeden om veelgoderij te begaan. We moeten het feit niet vergeten dat de kinderen van Ibraheem ‘alayhie salam Isma’iel en Ishaaq waren, beide profeten. Ieder moet zich bedenken na het lezen van een vers als dit, dat grote profeten zoals Ibraheem ‘alayhie salam en zijn kinderen zelfs bang waren om Shirk te begaan en daardoor Mushrikoon te worden, voor wat voor reden zouden we nog meer bang moeten zijn dan voor deze? Allah de Verhevene zegt ook:

 

103. En de meeste mensen willen niet geloven zelfs al wenst gij het vurig. (Yusuf)

 

106. En de meesten hunner geloven niet in Allah, zonder medegoden aan Hem toe te schrijven. (Yusuf)

 

Deze twee verzen brengen twee simpele feiten boven waar alle Moslims alert over moeten zijn. Als eerste, de meeste mensen zullen niet in de Waarheid geloven ook al wensen we het zo vurig; en als tweede, het overgrote deel dat in Allah de Verhevene gelooft begaat Shirk, zoals het bovenstaande vers aanduidt. Ibraheem ‘alayhie salam wist dat geen aanbidding van hem zou worden geaccepteerd als hij een Mushrik zou worden door Shirk te begaan, en dat recht had hij, Allah de Verhevene waarschuwt ons dat als we deelgenoten aan Hem toekennen hij ons niet zal vergeven en dat daarom onze daden nutteloos worden:

 

48. Waarlijk, Allah vergeeft niet dat men iets met Hem vereenzelvigt, maar Hij zal al hetgeen daarbuiten staat vergeven… (An-Nisaa)

 

Daarom is het verplicht te weten wat ons kan leiden naar Kufr en Shirk zodat we niet diep in de brandende en afschuwelijke putten van de hel zullen vallen, wat is klaargemaakt voor degene die Shirk en Kufr begaan.

 

Een van de bewijzen hoe een persoon een Kaafir of Murtad kan worden zonder dat hij dat weet staat beschreven in Soerah at-Tawbah, vers 64 tot vers 66. Allah de Verhevene verhaalt omtrent een incident waar een groep individuelen die de Islaam bespotte door degene te bespotten die de Qoraan hadden gememoriseerd. Wat zo schokkend is omtrent dit vers is dat we geďnformeerd zijn door Allah de Verhevene over daden van enkele individuelen die Kaafir werden door alleen te spotten of door alleen ``een grapje te maken``! Allah de Verhevene zegt:

 

64. De huichelaars vrezen, dat een Soerah tegen hen zou worden geopenbaard die hen zou onderrichten over hetgeen in hun hart is. Zeg (tot hen): "Spot maar, voorzeker, Allah zal al hetgeen gij vreest aan het licht brengen."

65. En indien gij hen ondervraagt, zullen zij beslist zeggen: "Wij spraken slechts ijdellijk (onder elkander) en vermaakten ons." Zeg: "Was het over Allah en Zijn tekenen en Zijn boodschapper dat gij spotte?"

66. "Biedt geen verontschuldiging aan. Gij hebt, na te hebben geloofd, verworpen. Als Wij een deel uwer vergeven, zullen Wij een ander deel uwer straffen, omdat zij schuldig waren." (at-Tawbah, 64-66)

 

Deze mensen maakten `alleen maar een grapje``, toch warden zij Kuffaar doordat ze de Sahabah bespotte, voor wie Allah het paradijs heeft verzekerd. Deze spotters hadden geen idee dat hun daden zouden worden blootgesteld en dat ze door Allah de Verhevene als Kuffaar zouden worden bestempeld. Hoeveel mensen spotten vandaag de dag wel niet over de Mujahidien , Islamitische bewegingen en de geleerden van de Ahlul Sunna wal Jama’a? Deze mensen hebben de eigenschappen van hypocrieten en zijn ook heel dichtbij de heilige oevers van de Islaam te verlaten (als ze dat al niet hebben gedaan).

 

Een ander bewijs dat bevestigd dat een persoon een Kaafir kan worden zonder het in de gaten te hebben is de Hadieth in saheeh Muslim overgeleverd door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Profeet Muhammad salla Allaho ‘alayhie wa salam heeft gezegd:

 

``Wees snel in het verrichtten van goede daden! (Voordat je wordt overmand) door iets ernstigs wat als een deel van de donkere nacht zal zijn. (Waarin) een man wakker wordt als een gelovige en gaat slapen als een ongelovige; of hij gaat slapen als een gelovige en wordt wakker als een ongelovige. Hij zal zijn geloof verkopen voor elke (verleiding) van het aardse leven`` (Saheed Muslim, boek van Eeman, hoofdstuk 51 Hadieth no.118)

 

Deze Hadieth informeert ons dat een man een Moslim kan zijn in de ochtend, maar een ongelovige in de avond! Daarom moet hij wel een daad hebben verricht die hem buiten de heilige oevers van de Islaam doet treden op een tijdstip tijdens de dag. Hoeveel mensen vandaag de dag staan op voor Salat al-Fajr maar zeggen een woord van Kufr voordat zij gaan slapen? Tegenwoordig begaan honderden Moslims (vooral degenen die woonachtig zijn in het Westen) Kufr op een dagelijkse basis; door te stemmen op mens gemaakte wetten, het toejuichen van de Democratie, demonstreren met de Socialisten en het deelnemen in de Politie machten of het leger van de Kuffaar etc.

 

Sommige van de Moslims kunnen zelfs hun geloof verkopen (zoals in de bovengenoemde Hadieth staat vermeld) door het deelnemen aan de Politie machten, Kuffaar als vrienden hebben, spotten over het geloof, of zelfs een woord van Kufr uitspreken zoals: ``Ik kan niet leven zonder jou``. Dit soort uitspraken die vaak worden uitgesproken door mensen met verborgen Shirk (ash-Shirk ul-Khafie), iets waar de Profeet Muhammad salla Allaho ‘alayhie wa salam het meest voor vreesde voor zijn Ummah en waar hij ook over heeft gezegd:

 

``Er zullen mensen sommige mensen verschijnen tussen jullie wiens Gebeden op jullie Gebeden zullen neerkijken, en wiens Vaten op jullie Vsten zal neerkijken en wiens Goede Daden zal neerkijken op jullie Goede Daden. Ze zullen de Qoraan subliem reciteren maar het zal niet voorbij hun kelen komen, en ze zullen het geloof verlaten zoals een pijl zijn boog verlaat…`` (Al-Bukhaari, boek 6, hoofdstuk 36 Hadieth no.5058)

 

Deze Hadieth omschrijft hoe er mensen zullen zijn die een sublieme Qoraan recitatie hebben, goede daden, en goede aanbidders van Allah de Verhevene zijn, maar eigenlijk zullen zij ongelovigen zijn, ookal hebben zij Moslim namen en geloven zij dat ze Moslims zijn. Ze zijn onwetend dat ze eigenlijk ongelovigen zijn en ze zullen Afvallig worden zo snel als een pijl zijn boog verlaat.

 

Nogmaals, dit duidt opnieuw aan dat een persoon een Kaafir kan worden zonder dat hij dat in de gaten heft, we MOETEN weten welke daden ons buiten de oevers van de Islaam doen treden zodat we geen van deze daden zullen began. Hoeveel Moslims vandaag de dag hebben de Nawaqid Al-Islaam ( daden die buiten het geloof doen treden ) bestudeerd? We adviseren alle Moslims deze onderwerpen te bestuderen zodat we allemaal als Moslims zullen sterven insha Allah. Wij verwijzen jullie dan ook door naar andere artikelen die dieper ingaan op deze onderwerpen: The Negations of Islam, The Different Forms of Shirk and The Different Types of Kufr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken verricht en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'."

(Suraat el-fussielet 33)
Terug naar boven
marocgirl1985 Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 09 oktober 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 28
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote marocgirl1985 Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 17 oktober 2005 om 10:15

Een onwetende is verplicht kennis op te doen en kennis op te zoeken, maar allahoe a3lam

 

zoals de Analfaten in marokko, denk ik dat je ze dan geen kafir kan noemen.. ze weten niet beter.. vooral de vrouwen..

Terug naar boven
oegt_najiha Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member
Avatar

Lid geworden: 05 februari 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 905
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote oegt_najiha Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 17 oktober 2005 om 10:37

 

Salaamoe alaikum war'hamtoe allah wa barakatuhoe

en kennis vergaren is een plicht voor iedere moslim(moslim) (weet niet hoe de hele hadith luid. dit is even uit me hoofd)

gair inshallah

de analfabeten hoeveeel moskeën zijn er in marokko? mijn tante is leert daar tog ook alhamdoulillah sorry hoor maar ze gaat pas 2jaar daar nu naar arabische en quraan en hadith les en ze weet echt mashallah veel... er zijn daar om kennis op te doen,

mijn opa(moge Allah hem genadig zijn) was een imaam, mashallah, kijk ik heb mijn opa nooit gekend. maar mijn moeder zegt altijd hele goede dingen over mijn opa.. van hij was imaam, en hij gaf lezingen etc. hij heeft weet ik veel van wie les gehad maar mij oma woont nu nog steeds ergens op een boederij op een berg ergens in marokko(hihi :D) dus waar heeft mijn opa al die stof geleerd. subhaAllah genoeg om te leren in marokko hoor.

gair inshallah... zijn ook nog andere landen wallahoe 3alem

btw staat duidelijk in de quraan,: en Allah leidt het onrechtvaardige volk niet( hier weet ik ook niet welke ayaa en vers ook zo uit me hoofd maar mocht je me niet geloven,, de quraan is over al te koop )

wa Salaamoea alaikum

Najiha

 

"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken verricht en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'."

(Suraat el-fussielet 33)
Terug naar boven
 Post Reply Post Reply

Spring naar forum Forum rechten Bekijk dropdownDeze pagina is gemaakt in 0.141 seconden.