Islaam.nl

Al-Israa-wa-Meraj

Al-Israa-wa-Merajj (Hemelvaart Mohammed)

Lailat-ul-Meraj (Hemelvaart Mohammed) begint officieel de voorgaande avond bij zonsondergang, dus op donderdagavond 12 april 2018.

27 Radjab. Hemelreis van de profeet Mohammed. De 27ste van de islamitische maand Radjab is de nacht van de reis van de profeet Mohammed van Mekka naar Jeruzalem, en zijn daaropvolgende reis naar de hemel.

Deze miraculeuze gebeurtenis wordt 's avonds in de moskee, in de 'gezegende nacht' herdacht. Al Isra' wal Miraj.

De aartsengel Jibrail (of Djibriel = Gabriël) nam Mohammed in Mekka bij de arm, toen deze lag te slapen voor de moskee. Voor de poort van de moskee stond een wit rijdier. Het dier, Buraak, had vleugels aan zijn hoeven, waarmee het zich voortbewoog. Buraak vloog samen met Mohammed en Jibrail naar Jeruzalem. Op de berg van de tempel stopte Jibrail.

Op het plein boven op de heuvel zaten Mozes, Jesaja, Jezus en nog vele andere profeten. Na met hen gebeden te hebben klom Mohammed met behulp van een ladder, een mi'raadj, naar de zeven hemelen. In de zevende, hoogste hemel zag hij Allah, de allerhoogste. Daarna keerde hij terug naar Mekka, waar niemand zijn verhaal geloofde.

Deze overlevering heeft ervoor gezorgd dat voor moslims Jeruzalem, na Mekka, de heiligste stad is.


Op de plek waar Mohammed volgens de overlevering naar de zevende hemel ging, werd later de Al Aqsa-moskee gebouwd.

Moslims vieren deze gebeurtenis door te bidden. In sommige moslimlanden worden de huizen, de straten en zeker de moskeeën versierd met kleurrijke wimpels en vlaggen, 's Nachts worden ze feestelijk verlicht met kandelaren en zelfs olielampen. 's Avonds vinden er in de moskeeën erediensten plaats en komen sprekers de diepgang van deze heilige avond toelichten. Na de plechtigheid worden er zoetigheden uitgedeeld. Het grootste deel van de nacht wordt in gebed doorgebracht en van de gegoede moslims wordt verwacht dat zij wat van hun rijkdom afstaan ten gunste van hulpbehoevenden.

Het doel van de spirituele tenhemelstijging van Mohammed was om de status van de profeet te bevestigen. Moslims geloven dat geen enkel ander menselijk wezen ooit tot zoiets in staat is. Er wordt verhaald dat zelfs Gabriël, die de profeet op zijn reis vergezelde, op een bepaald moment moest afhaken en het volgende opmerkte: "Ik ben genoodzaakt hier te stoppen. Ik kan niet verder gaan, maar gij, heerser van de wereld en brenger van vrede, voltooi uw glorieuze opmars."

Christenen vieren ook een "Hemelvaart," nl. die van Jezus, zie: Hemelvaartsdag.