Islaam.nl

Arafa

Dag van Arafa

9 Dhu 'l-Hijja. Op de negende dag van de maand Dhu 'l-Hijja (de bedevaartsmaand van de islamitische kalender) is de 'Dag van Arafa', een grote en belangrijke dag voor de moslims op Hadj (Bedevaart naar Mekka).


De gelovigen trekken hun witte Ihraam-kleding aan en verblijven van 's middags tot na zonsondergang op de Vlakte van Arafat. Dit is een moment van bespiegeling en wordt beschouwd als het hoogtepunt van de Hadj. Het verblijven op de berg Arafat behoort tot de pilaren van de Hadj en dient dus verricht te worden (het is zelfs de belangrijkste pilaar van de Hadj).

De profeet Mohamed heeft over het verblijven op de berg Arafat gezegd: "De Hadj is Arafa."

Deze dag is de negende dag van Dhu 'l-Hijja en de pelgrims vertrekken op deze dag naar de berg Arafat met het opkomen van de zon. Ze verblijven hier tot zonsondergang en vermeerderen hun smeekbeden op deze dag, want de profeet Mohammed heeft gezegd: "Er is geen dag waarop Allah meer dienaren van het hellevuur bevrijdt dan op de Dag van Arafa. Hij komt nabij en prijst hen bij de engelen, zeggende: Wat verlangen deze (mensen)?"

Een bijzonder dag voor degenen die de Hadj verrichten, maar ook voor moslims die niet op bedevaart zijn is deze dag bijzonder. Het is onder andere een dag waarop je aanspraak kunt maken op de vergeving van zonden van het afgelopen jaar en het komende jaar. Het is door de profeet Mohammed dan ook aangeraden om deze dag vastend door te brengen: "Met het vasten op de Dag van Arafa hoop ik dat Allah de zonden vergeeft van het voorgaande jaar en het komende jaar."

Ook zouden moslims op deze dag goede daden moeten vermeerderen, zoals het verrichten van extra gebeden, smeekbeden en andere goede daden. De Dag van Arafa valt immers binnen de eerste tien dagen van Dhu 'l-Hijja waarover de profeet Mohammed zei: "Er zijn geen dagen waarop de goede daden meer geliefd zijn door Allah dan deze tien dagen."

De eerste tien dagen van de bedevaartsmaand zijn gezegende dagen. Moslims dienen deze dagen te benutten en te vullen met daden van aanbidding, goede daden te verrichten (bidden, vasten, Koran reciteren, liefdadigheid enz.).


Na de Dag van Arafa begint het drie dagen durende Offerfeest (Eid al-Adha), waarmee de Hadj feestelijk wordt afgesloten.

De berg Arafat is de geografische naam van een heuvel op ongeveer 20 kilometer ten zuidoosten van Mekka. De berg Arafat wordt ook wel "Berg van Vergeving en Genade" (Jabal al-Rahma) genoemd en is de berg waar aan Mohammed de Koran werd geopenbaard.

Op warme dagen wordt de temperatuur binnen de perken gehouden door sprinklers op hoge palen, die voor een fijne mist van water zorgen